พุทธทาสกับสติอย่างหยาบๆเลวๆ- โลกสวยฯ(44)

  Topic Search Topic Search  Topic Options Topic Options

 

 
วันที่ 27 พฤษภาคม 2554 เป็นวันครบรอบวันเกิด 105 ปีของท่านพุทธทาสภิกขุที่ย่าเคารพนับถืออย่างยิ่ง แม้ท่านจะละสังขารไปแล้วเกือบ 20 ปี

ท่านเป็นผู้นำในการสอนธรรมะโดยใช้คำสั้นๆง่ายๆที่ให้ความหมายชัดเจนและสะใจ ย่าเริ่มสนใจท่านตั้งแต่ทราบว่าท่านเป็นเจ้าของวลี     “ ตัวกู  ของกู ”  นี่เอง

 
ในวาระวันครบรอบวันเกิดของท่านปีที่แล้ว ย่าได้ตัดสินใจเดินทางไกลคนเดียว เพื่อไปปฏิบัติธรรมที่สวนโมกข์ฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันนี้จึงเป็นวันครบรอบหนึ่งปี ในการเริ่มต้นสู่ การปฏิบัติธรรมะอย่างจริงจังขึ้น ของย่า ด้วย

  
 
การเดินทางไกลครั้งนั้น ทำให้ย่าได้รู้และเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงคำแปลและความหมายในบทสวดมนต์ ที่ท่องปาวๆมาแต่เด็กๆหลายบท  แต่บทที่จับใจที่สุด คือ ..สวากขาโต ภะคะวะตา  ธัมโม สันทิฏฐิโก  อกาลิโก  เอหิปัสสิโก  โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ  วิญญูหิ....

คำแปล คือ  “…..พระธรรมนั้น เป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสดีแล้ว เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเอง   เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดกาล   เป็นสิ่งที่ควรกล่าวกะผู้อื่นว่า ท่านจงมาดูเถิด   เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว  เป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตน ...”     

 
  
 
ดังนั้น ในวันนี้ ย่าจึงขอนำส่วนหนึ่งของพระธรรมคำสอนของท่านพุทธทาส มาบันทึกไว้ในไดฯ คำสอนนี้มาจากการที่ย่าอาสาถอดเทปคำสอนแบบคำต่อคำของท่านพุทธทาส แล้วรู้สึกสะดุดใจ ในข้อความบางตอน เช่นเดียวกับที่เคยสะดุดใจกับวลี  ตัวกูของกู  ของท่านมาแล้ว
 

ส่วนที่ย่านำมานี้ เป็นคำบรรยายธรรมะ ที่ท่านสอนพระสงฆ์เมื่อ 42 ปีมาแล้ว คือ ในปี 2512 เรื่อง ตัวกูที่ตั้งต้นจากเวทนาที่ปราศจากสติ คำสอนครั้งนี้ค่อนข้างลึกและมีภาษาบาลีหลายแห่ง เพราะท่านสอนพระสงฆ์ที่สอนกันอย่างต่อเนื่องมาหลายครั้งและชินกับภาษาบาลีกันอยู่แล้ว ย่าเลือกตัดตอนมาเพียงนิดเดียวในส่วนที่เกี่ยวกับการฝึกสติเบื้องต้น หรือ สติแบบหยาบๆเลวๆอย่างที่ท่านพุทธทาสกล่าวไว้ โดยเลือกเฉพาะส่วนที่ท่านใช้ภาษาพูดธรรมดาๆ ไม่มีศัพท์ภาษาบาลีให้งุนงงสงสัย

ตอนหนึ่งท่านบอกกับพระสงฆ์ที่ฟังท่านบรรยายธรรม ว่า

 
 
“.........คุณช่วยจำไว้ด้วย เดี๋ยวนี้พวกคุณไม่มีการฝึกฝนสติที่มากเพียงพอ.....ต้องใช้คำว่า ฝึกฝนสติให้มากกว่าจะมีสติมาทันท่วงที
 
 
............เพราะฉะนั้น เราจะต้องหัด  อย่างที่เรียกว่า.. ว่าอะไรล่ะ..ฉลาดที่สุด คือ  แก้ลำ หรือว่า ป้องกันให้อย่างฉลาดที่สุด  คือว่า พออะไรกระทบ  จะสำรวมจิต หรือ หยุดจิตใจไว้ก่อนเสมอไป  ก่อนที่จะไปรัก ไปชอบ ไปโกรธ ไปเกลียด หรือ ไปโทสะอะไรออกมานี่  จะ หยุด เสียก่อนขณะหนึ่ง
 
 
ที่นี้จะพูดถึงนิทานเรื่องนับสิบก่อน ของฝรั่งสักนิดหนึ่ง  ที่พ่อเขาสอนลูกว่า ทำอย่างไรจึงจะไม่เกิดเรื่อง ว่า ให้นับสิบเสียก่อน ก่อนแต่จะพูดอะไรออกไป

ทีนี้ ลูกสองคนนั้น วันหนึ่งพี่ชายมันทำอะไรพลาด ทำกระป๋องหก หรือ อะไรนี่แหล่ะ น้องมันกำลังปฏิบัติ นับหนึ่งถึงสิบก่อน   มันนิ่งอึ้งอยู่พักหนึ่ง มันยังไม่พูด พี่ชายเขาสงสัยว่า อ้าว! นั่นมันเป็นยังไง   ถามขึ้น   จึงได้ความว่า  อ้าว.. มันหยุดนับสิบ..นับหนึ่งถึงสิบอยู่ก่อน กว่าจะนับหนึ่งถึงสิบนี่  ความโกรธมันหายไปแล้ว มันเลยไม่ได้พูดไปด้วยความโกรธ

นิทานเรื่องนับสิบเสียก่อน นี้ดี มันเป็นหลักพุทธศาสนาเรื่องมีสตินี่เอง มีสติก่อนจะพูด หรือ ก่อนจะทำอะไรลงไป  ต้องหยุดไว้ทีก่อน นับหนึ่งถึงสิบเพื่อให้สติมันตั้งตัวทัน ให้สติมันมาทัน แล้วเราจึงจะพูด หรือ จะทำลงไป  แล้วมันจะไม่ผิด...........

 
 
ทีนี้ พออะไรกระทบ ก็รู้สึกจิตใจขุ่นหรือเปลี่ยนไปแล้ว  จิตใจผิดสภาพปกติแล้ว  ก็หยุด ปิดสวิทช์ เหมือนปิดสวิทช์ทันทีก่อน ให้นับหนึ่งถึงสิบ หรือว่า ให้ไปท่องพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ หรือจะไปท่องอะไรก็ตามใจ สักสิบข้อ สิบบทอะไรซะก่อน อย่างน้อยก็ระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ อ้าว..ไอ้ความโกรธมันเลยไม่รู้จะทำอะไร ไม่มีช่องจะเกิดได้ จึงไม่ด่าตอบ ไม่ตีตอบ ไม่อะไรตอบ กลับพูดไปในทางที่ถูกที่ควร ที่มีประโยชน์ แล้วเรื่องมันก็ไม่เกิด...............  
 
.........  การที่เราไปทำอะไร ไปหยิบอะไร ไป.....ประจำวันนี่น่ะ ถ้ามันมีการลืมทำให้เรียบร้อย ก็เรียกว่ามันไม่มีสติเหมือนกัน  เรียกว่า เรื่องนี้สำคัญมากในชีวิตประจำวัน อย่างต่ำ อย่างเลว อย่างง่าย น่ะ มันเผลอ มันใจลอย ถ้ามันมากถึงขนาดนี้แล้ว มันทำไม่ได้หรอก ที่จะปฏิบัติกรรมฐานภาวนาน่ะ  มันทำไม่ได้ มันควรจะมีความเป็นระเบียบของสติหยาบๆเลวๆอย่างนี้อยู่เป็นพื้นฐานแล้ว มันจึงจะไม่เผลอในเรื่องละเอียดๆยิ่งขึ้นไปอีก ฉะนั้น  คุณไปฝึกในข้อนี้กันก่อนสิ แล้วค่อยไปฝึกข้อละเอียดทีหลัง 
 

คำว่า  สติ  มีความหมายตั้งแต่หยาบหรือต่ำที่สุด ไปจนถึงละเอียดประณีตหรือสูงสุด ชื่อว่า  มีสติสมบูรณ์  เป็นพระอรหันต์น่ะมันอย่างสูงสุด   สติอย่างสูงสุด อย่างสูง อย่างดี อย่างไวเลย

ทีนี้ เราน่ะ มันไม่มีเสียเลย  อย่างหยาบ อย่างเลว อย่างช้า มันก็ยังไม่มีเสียอีก  ฉะนั้น ไปหัดเตรียมสำหรับอย่างเลว อย่างช้า อย่างต่ำนี้กัน เป็นพื้นฐานเสียก่อน

 
 
จะไม่โกรธ ก่อนแต่จะนับหนึ่งถึงสิบเสียก่อน หรือ จะไม่พูดอะไรออกไป  ก่อนจะนับหนึ่งถึงสิบเสียก่อน ถ้าโกรธนะ  จะไม่พูดอะไรออกไป จนกว่าจะนับหนึ่งถึงสิบเสียก่อน แล้วก็หัดให้มันโกรธช้า หัดให้พฤติของจิตนี้ เปลี่ยนไปไปช้าๆ  พอมีสติทัน............... ”

 

ย่าบันทึกเรื่องนี้ไว้ ข้อแรกก็ เพื่อเตือนตัวเอง ให้พยายามฝึกสติ...อย่างหยาบ อย่างเลว นี้ ต่อเนื่องไปเรื่อยๆๆ เพราะตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมา ได้รู้ด้วยตัวเองแล้วว่า ที่ผ่านมาเกือบ 60 ปีนั้น ได้ทำอะไรไปโดยอัตโนมัติและด้วยความเคยชิน ก่อนที่สติจะมาถึงบ่อยมากๆๆ  ดังนั้น  เมื่อพยายามฝึกหยุดคิด ฝึกรู้สึกตัวว่า ขณะนี้กำลังมีอะไรเกิดขึ้นในจิตใจเรา ก็ได้รู้ว่า มีประโยชน์ต่อตัวเองมากมาย  ย่าเริ่มพูดโต้ตอบน้อยลง   เงียบมากขึ้น ตรึกตรองมากขึ้น ตัดความโกรธ ความไม่พอใจ การคิดฟุ้งซ่าน ได้เร็วขึ้นและง่ายขึ้น  ผลพลอยได้ คือ มีอาการหลงลืมน้อยลง และ ที่สำคัญที่สุดความจำเริ่มดีขึ้น ระลึกถึงอะไรๆที่ลืมไปแล้วได้ง่ายขึ้น  

ย่าดีใจที่การเริ่มปฏิบัติธรรมอย่างหยาบๆเลวๆนี้ เริ่มมีผลทันตาเห็น สมควรจะปฏิบัติต่อไปไม่รู้จบจนเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน

ข้อที่สอง ย่าบันทึกเรื่องนี้ เพื่อเสนอให้เพื่อนๆ ได้พิจารณาธรรมะหัวข้อ การฝึกสติ นี้ และ พิจารณาน้อมนำไปปฏิบัติด้วยตัวเอง   เพราะธรรมะเป็นสิ่งที่รู้ได้เฉพาะตัว ...... ถ้าไม่ลองก็ไม่รู้

 
 
ย่าขอน้อมรำลึกและเทิดทูนบูชา ท่านพุทธทาสที่เผยแพร่พระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ยาวนานกว่าค่อนชีวิตของท่าน  ท่านได้ช่วยวางรากฐานการเผยแพร่ธรรมะด้วยภาษาธรรมดาๆ และวิธีปฏิบัติที่เรียบง่าย ซึ่งเป็นประโยชน์ยิ่งต่อชาวไทยและชาวโลก

..............................

 Edited by GrandmaNid - 27 May 2011 at 10:31

Post Options Edit Diary   Quote GrandmaNid Quote wrote: 27 May 2011 at 10:19

little009 View Drop Down
Senior Member
Senior Member
Avatar

Joined: 24 Feb 2010
Posts: 2576
Post Options Edit Comment   Quote little009 Quote Direct Link To This Post Posted: 27 May 2011 at 10:39 - IP: 58.136.1.XXX

ขอบคุณคุณย่ามากๆๆค่ะ กัลยาณมิตร โดยแท้

ที่นำคำสอน มาให้ได้อ่านค่ะ เข้าใจได้ง่ายขึ้น
(แต่ยังไม่ถ่องแท้ ต้องไปอ่านเวลาเงียบๆๆแล้วนำไปคิดตาม)
 
ขอบคุณมากๆๆค่ะ
Back to Top
dent-mon View Drop Down
Senior Member
Senior Member
Avatar

Joined: 24 Feb 2010
Posts: 921
Post Options Edit Comment   Quote dent-mon Quote Direct Link To This Post Posted: 27 May 2011 at 10:58 - IP: 118.172.222.XXX
ขอบพระคุณมากเลยค่ะย่านิด..แม่เด้นท์-ม่อน เป็นอีกคนหนึ่งที่เลื่อมใสในท่านพุทธทาส ภิกขุ
อ่านหนังสือของท่านอยู่หลายเล่มเหมือนกันค่ะ เช่น 1. การทำบุญทำกุศลที่สูงสุด  2.การเก็บความโกรษใส่ยุ้งฉาง
3.สัมมาทิฏฐิช่วยโลกได้อย่างไร  4.ความสุขในทุกอิริยาบท  5.เป้าหมายของชีวิต  6.ธรรมะที่ควรเติมลงในชีวิต
และ 7.ฟ้าสางทางสุภาสิตที่ข้าพเจ้าชอบ.....   อ่านแล้วอ่านอีกไม่มีเบื่อเลยค่ะ.....
Back to Top
rungnapa View Drop Down
Senior Member
Senior Member
Avatar

Joined: 24 Jan 2011
Location: thai
Posts: 2539
Post Options Edit Comment   Quote rungnapa Quote Direct Link To This Post Posted: 27 May 2011 at 11:36 - IP: 172.16.43.XXX

ขอบพระคุณ คุณย่านิด มากมาย นะคะ ที่นำธรรมะดี ๆ มาบอกให้ ลูก ๆ หลาน ๆ ได้รับทราบอย่างง่าย ๆ

ตุ๊กเคยมีโอกาสไปวัดนี้ 1 ครั้ง ไปถ่ายรูปกับหุ่นขี้ผึ้งของท่านค่ะ แต่ไม่ทราบว่าเกิดอะไร ขึ้น ถ่ายไม่ติด จนต้อง ยกมือไหว้ ขออนุญาต ถึงถ่ายรูปได้ ค่ะ
Back to Top
witchee View Drop Down
Senior Member
Senior Member
Avatar

Joined: 23 Apr 2011
Location: Thai
Posts: 762
Post Options Edit Comment   Quote witchee Quote Direct Link To This Post Posted: 27 May 2011 at 11:37 - IP: 124.121.186.XXX

คุณย่าขา ขอบคุณค่ะ   Heart

..มีเธอให้ฉันรัก ก็เป็นสุขแล้ว ยิ่งเธอที่ฉันรัก....ก็รักฉัน...นั้นสุขยิ่งกว่า..
Back to Top
prettykoy View Drop Down
Senior Member
Senior Member
Avatar

Joined: 19 Mar 2010
Location: THAILAND
Posts: 1907
Post Options Edit Comment   Quote prettykoy Quote Direct Link To This Post Posted: 27 May 2011 at 12:01 - IP: 182.53.159.XXX

เป็นอะไรที่เหมือนจะทำง่าย  แต่ก็ยากอยู่นะคะคุณย่า.....พอทำแล้วเห็นผลเนี่ยเหมือนได้บรรลุอะไรซักอย่างเลยใช่ป่าวคะ

ยังไงจะลองดูค่ะ  อาจจะได้บ้างไม่ได้บ้าง  แต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้ลองเนอะๆๆๆBig smile
Back to Top
cha-cha View Drop Down
Senior Member
Senior Member
Avatar

Joined: 21 May 2011
Posts: 619
Post Options Edit Comment   Quote cha-cha Quote Direct Link To This Post Posted: 27 May 2011 at 12:36 - IP: 180.180.142.XXX
ขอบคุณ คุณย่านิด มากๆเลยนะคะ ที่นำคำสอนดีๆเข้าใจง่ายๆ มาสะกิดใจ
เอ๋อเป็นคนนึงที่ใจร้อนมากๆค่ะ คิดอะไรพูดอย่างนั้นเลย จนบางทีลืมนึกถึงความรู้สึกคนที่รับฟัง
พอมีน้องชาช่าในท้อง ต้องพยายามใจเย็น ควบคุมอารมณ์ ไม่อยากให้มีผลกับชาช่า
กลัวชาช่าจะเป็นเด็กกร้าวร้าว ฉุนเฉียว ถ้าหากเรายังเป็นแบบนั้นอยู่
พอได้อ่านไดฯนี้ของย่านิด จึงเป็นอีกวิธีที่เอ๋อจะพยายามทำให้ได้เลย ^^
เพราะอยากให้ชาช่าร่าเริง แจ่มใส สุขภาพจิตดี
ขอบคุณคำสอนดีๆจริงๆนะคะ
Back to Top
Oh! View Drop Down
Senior Member
Senior Member
Avatar

Joined: 17 Sep 2010
Posts: 340
Post Options Edit Comment   Quote Oh! Quote Direct Link To This Post Posted: 27 May 2011 at 13:12 - IP: 49.237.203.XXX
ผมต้องขอบคุณคุณย่านิดมากนะครับ ที่แนะนำสิ่งดีๆเพื่อทุกๆคนเสมอ เธอคนดีของผมให้ผมสวดมนต์ อ่านหนังสือธรรมะ แต่ผมก็ทำได้บ้างไม่ได้บ้าง ทั้งๆที่รู้ว่าดีครับ แต่พอมาอ่านสิ่งที่คุณย่าเขียน เป็นสิ่งที่ดีมากและเข้าใจง่าย ผมเป็นคนโกรธง่ายหายเร็ว แต่ผมจะพยายามนำไปปรับใช้นะครับ ขอบคุณมากครับ
Back to Top
danid View Drop Down
Senior Member
Senior Member
Avatar

Joined: 24 Feb 2010
Posts: 2122
Post Options Edit Comment   Quote danid Quote Direct Link To This Post Posted: 27 May 2011 at 14:28 - IP: 192.168.12.XXX
ทำไมหนูเม้นท์แล้วมัน eror ละค่ะ
พิมพ์ตั้งยาว
 
พิมพ์ใหม่แบบสั้นๆนะค่ะ ว่า
ขอบคุณค่ะ
 
ปล.เซ็งมากๆๆอุตสาห์คอมเม้นท์ซะเยอะเลย

Back to Top
I rise View Drop Down
Senior Member
Senior Member
Avatar

Joined: 25 Apr 2011
Posts: 152
Post Options Edit Comment   Quote I rise Quote Direct Link To This Post Posted: 27 May 2011 at 16:00 - IP: 125.26.127.XXX

ฟูเป็นคนไม่ค่อยมีสติเท่าไหร่เลยค่ะคุณย่า

เพราะทำอะไร ๆ ก็ทำไปตามความเคยชิน
 
ฟูเคยคิดเหมือนกันว่าถ้าอยากเป็นคนมีสติต้องทำไงหว่า ??
 
วันนี้อ่านไดคุณย่าได้คำตอบเลยว่า นับ 1 ถึง 10 ก่อน ที่จะพูดหรือทำอะไร ๆ นั่นเอง
 
อันนี้ฟูจะลองดูค่ะ ฟังดูเหมือนจะง่ายดี แต่ถึงเหตุการณ์จริงจะเป็นไงก็ไม่แน่ใจค่ะ
 
ฟูได้ความรู้จากไดของคุณย่าอีกแล้ว ขอบคุณค่ะ
~ ฟู ฟู~ ยิ้มหวาน หวาน ^^
Back to Top
Nongda View Drop Down
Senior Member
Senior Member
Avatar

Joined: 23 Feb 2010
Posts: 6058
Post Options Edit Comment   Quote Nongda Quote Direct Link To This Post Posted: 27 May 2011 at 16:16 - IP: 183.89.142.XXX
Nongdaอยากบอกว่าขอบคุณคุณย่ามากเลยนะคะที่นำสิ่งที่ดีดีมาบอกอีกแล้วนะคะ น้องดาขออนุญาติ copy ได้มั้ยคะBig smile เพราะคุณย่าสอนแบบเข้าใจง่ายดีจริงๆค่ะ จะต้องทำให้ได้ค่ะ จะพยายามฝึกค่ะSleepy 
I love Papa Mama and
my family very much.
Back to Top
Nana View Drop Down
Groupie
Groupie
Avatar

Joined: 09 Mar 2011
Posts: 75
Post Options Edit Comment   Quote Nana Quote Direct Link To This Post Posted: 27 May 2011 at 22:58 - IP: 14.207.34.XXX
หนูนาอ่านไดอารี่ของคุณย่าจบแล้วต้องบอกว่า หนูนาขอบคุณ คุณย่าสำหรับการเจริญสติ ที่คุณย่านำมาแบ่งปันให้นะคะ เป็นประโยชน์มากๆเลยค่ะ ขอบพระคุณมากนะคะTongue
Back to Top
vanin View Drop Down
Senior Member
Senior Member
Avatar

Joined: 27 Feb 2010
Posts: 5383
Post Options Edit Comment   Quote vanin Quote Direct Link To This Post Posted: 28 May 2011 at 00:05 - IP: 183.89.213.XXX
เผลอแป๊ปเดียว ปีนึงแล้วเหรอคะเนี่ยที่คุณย่านั่งรถไฟไปปฎิบัติธรรมที่สวนโมกข์ ยังประทับใจในความมานะของคุณย่าอยู่เลยค่ะ
 
ได้ความรู้ดีๆ อีกเรื่องนึงแล้ววันนี้ ไดเลิฟช่วยให้อ้อได้พบเพื่อนดีๆ หลายคนเลยหละค่ะ
แม่กับปัณณ์ รักกัน รักกัน พ่อกับปัณณ์ รักกัน รักกัน พ่อกับแม่ รักปัณณ์ รักปัณณ์
Back to Top
Aonnie View Drop Down
Senior Member
Senior Member
Avatar

Joined: 19 Aug 2010
Posts: 296
Post Options Edit Comment   Quote Aonnie Quote Direct Link To This Post Posted: 28 May 2011 at 20:58 - IP: 49.48.98.XXX
ขอบพระคุณ คุณย่า มากๆ นะคะ ที่นำธรรมะดี ๆ มาบอกให้
Back to Top
Pun Pun View Drop Down
Senior Member
Senior Member
Avatar

Joined: 19 Apr 2010
Location: Chonburi
Posts: 870
Post Options Edit Comment   Quote Pun Pun Quote Direct Link To This Post Posted: 28 May 2011 at 22:30 - IP: 125.27.20.XXX

ขอร่วมรำลึกวันคล้ายวันครอบรอบวันเกิด 105 ปี และระลึกถึงธรรมะของท่านพุทธทาสภิกขุ

ขอบคุณคุณย่านิดสำหรับข้อคิดดีๆ ค่ะ  Smile
Back to Top
mojisakura View Drop Down
Senior Member
Senior Member
Avatar

Joined: 09 Nov 2010
Location: Happiness LaND~
Posts: 224
Post Options Edit Comment   Quote mojisakura Quote Direct Link To This Post Posted: 29 May 2011 at 10:21 - IP: 223.204.127.XXX
ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะคุณย่า
ถ้าหนูมีโอกาสก็อยากจะบวชชีแบบโกนผมอยู่วัดสัก3เดือนเหมือนกัน
ตอนนี้ยังทำไม่ได้เพราะยังติดภาระผ่อนทรัพย์สินอยู่ถ้าไม่ทำงานกินเงินเดือนก็ไม่ได้
่จะพยายามนั่งสมาธิสวดมนต์อยุ่ที่บ้าน

จิตใจจะได้ไม่ฟุ้งซ่านไปกว่านี้
การที่เรารบกับจิตใจความคิดของเราเองเหนื่อยมาก
Back to Top
GrandmaNid View Drop Down
Senior Member
Senior Member
Avatar

Joined: 31 Jan 2011
Location: Bangkok
Posts: 2372
Post Options Edit Comment   Quote GrandmaNid Quote Direct Link To This Post Posted: 29 May 2011 at 23:29 - IP: 101.108.23.XXX

ขอบคุณและขออภัยทุกๆคนค่ะ วันนี้ขอตอบรับสั้นๆแค่นี้ก่อน  เพราะตอนนี้ย่ามีอาการตาสู้แสงไม่ค่อยได้ จึงขอทดลองหยุดใช้คอมพิวเตอร์ระยะหนึ่งค่ะ

ย่านิด
Back to Top
little009 View Drop Down
Senior Member
Senior Member
Avatar

Joined: 24 Feb 2010
Posts: 2576
Post Options Edit Comment   Quote little009 Quote Direct Link To This Post Posted: 30 May 2011 at 08:29 - IP: 58.136.1.XXX

หายไวๆๆนะค่ะ คุณย่า

พักสายตาเยอะๆๆค่ะ
Back to Top
Mokmylove View Drop Down
Senior Member
Senior Member
Avatar

Joined: 02 Mar 2010
Location: Trang Thailand
Posts: 594
Post Options Edit Comment   Quote Mokmylove Quote Direct Link To This Post Posted: 30 May 2011 at 10:58 - IP: 110.77.251.XXX

ปีที่โมกข์คลอดครบ 100 ปีชาตกาลท่านพุทธทาสค่ะ

จริงๆชื่อเล่นๆที่เรียกกันที่บ้านว่าสวนโมกข์ด้วยคะ

Back to Top
peung View Drop Down
Senior Member
Senior Member
Avatar

Joined: 24 Feb 2010
Posts: 473
Post Options Edit Comment   Quote peung Quote Direct Link To This Post Posted: 30 May 2011 at 17:04 - IP: 58.10.85.XXX

ไม่ได้เข้าไดฯเลิฟนานเลยค่ะคุณย่า เนื่องด้วยภาระกิจที่ทำให้รู้สึกจิตหงุดหงิดๆไม่เข้าที่

ขอบคุณคุณย่านิดนะค๊ะ สำหรับสาระดีๆมีแง่คิด และทำให้ได้คิด ที่คุณย่าเอามาฝากกัน Smile
 
Little Pim
Back to Top
krong View Drop Down
Senior Member
Senior Member
Avatar

Joined: 24 Feb 2010
Posts: 780
Post Options Edit Comment   Quote krong Quote Direct Link To This Post Posted: 05 Jun 2011 at 16:20 - IP: 124.122.250.XXX
ขอบคุณมาก ๆ เลยค่ะคุณย่าที่นำธรรมะ ข้อคิดดี ๆ มาแบ่งปันกันค่ะ
 
การมีสติ เป็นอะไรที่สำคัญมาก ๆ จริง ๆ ด้วยค่ะ
การขาดสติแค่วูบเดียว บางครั้งมันอาจร้ายแรงมีผลถึงขนาดทำให้ชีวิตเราพลิกผันได้
 
เรื่องนับหนึ่งถึงสิบกรองก็ทำอยู่บ่อย ๆ ค่ะ
ช่วยได้จริง ๆ ค่ะ เพราะเมื่อก่อนกรองจะเป็นคนใจร้อนมาก ๆ
เดี๋ยวนี้ก็พอจะเริ่มดีขึ้นบ้างแล้วค่ะ
 
Back to Top
DiaryLove.com
Post Comment (Register User Only)
diary : GrandmaNid
ธุดงค์ญี่ปุ่น กับ คู่บารมีของท่านมิตซูโอะ(ตอนจบ) [5/1303]
ธุดงค์ญี่ปุ่น กับ คู่บารมีของท่านมิตซูโอะ(3) [0/2328]
ธุดงค์ญี่ปุ่นกับคู่บารมีของท่านมิตซูโอะ(2) [0/542]
ธุดงค์ญี่ปุ่น กับ คู่บารมีของท่านมิตซูโอะ(1) [2/1076]
อิตาลีใต้- ตอน7-ตอนจบ- โรม (Rome) [9/1656]
อิตาลีใต้ – ตอน6 ซิซิลี (Sicily) [5/2796]
อิตาลีใต้- ตอน 5 อัลเบอโรเบลโล ( Alberobello) [6/1472]
อิตาลีใต้- ตอน 4 อมาลฟี่โคสท์ (Amalfi Coast) [8/3034]
อิตาลีใต้- ตอน 3 เกาะคาปรี ( Capri ) [22/3267]
อิตาลีใต้ - ตอน 2 :ซอเรนโต้ ( Sorrento) [15/3342]
อิตาลีใต้- ตอน 1. ปอมเปอี (Pompei) [15/2414]
ไปพิพิธภัณฑ์บัวครั้งที่ 2 (แก่แล้วฯ25) [11/3215]
เดินไปมาใน Hotel de la Paix (แก่แล้วฯ24) [17/2113]
เต่าทะเล..หนังสือฟรีที่ตรงใจ ( แก่แล้วฯ23) [8/2821]
ปฏิบัติการฟื้นความจำ (แก่แล้วฯ 22 ) [15/942]
วันแห่งความรัก ( แก่แล้วทำอะไร 21) [22/893]
เล่นกับบัว (แก่แล้วฯ20) [22/2071]
ภาพถูกใจในงาน”ควงกล้องท่องโลก” (แก่แล้วฯ19) [14/963]
ตราด – นานแค่ไหนก็ไม่เคยลืม (แก่แล้วฯ18) [22/1446]
ความสุขที่ดาษดา (แก่แล้วฯ17) [20/2234]
ช่วงนี้มีอะไรใน Diarylove (แก่แล้วฯ16) [13/856]
ปีใหม่ อยากใช้ dihead ใหม่ [16/909]
เที่ยวเมียนมาร์แบบคนสูงวัย ตอนจบ [13/1439]
เที่ยวเมียนมาร์แบบคนสูงวัย- 3. มัณฑเลย์ [17/2660]
เที่ยวเมียนมาร์แบบคนสูงวัย – 2. อินเล [13/2704]
เที่ยวเมียนมาร์แบบคนสูงวัย - 1.ย่างกุ้ง [18/3163]
หัดเดินจงกรม ตอน 2-จบ ( แก่แล้วทำอะไร14) [13/854]
หัดเดินจงกรม ตอนที่1 (แก่แล้วทำอะไร14) [14/920]
The Idol ( แก่แล้วทำอะไร 13) [26/986]
ทำไม ทำไม ทำไม (แก่แล้วฯ 12) [17/845]
หมอดู - (แก่แล้วทำอะไร 11) [19/907]
ตับอักเสบเฉียบพลัน (ตอนจบ) [29/2389]
ตับอักเสบเฉียบพลัน (Acute Hepatitis) ตอนที่ 1 [16/4479]
เพชรบุรี...ไปกี่ครั้งก็ยังไม่เบื่อ- (แก่แล้วฯ 9) [17/4117]
ผ้าที่รักกับพิพิธภัณฑ์ผ้า (แก่แล้วฯ 8) [17/7204]
เรื่องโจ๊กๆ - แก่แล้วทำอะไร7 [14/885]
เที่ยวภูฏาน ตอนที่ 4 – ปูนาคา (Punaka) [15/2218]
เที่ยวภูฏาน ตอน 3-ทิมพู (Thimpu) [14/1537]
เที่ยวภูฏาน ตอน 2 – เมืองปาโร( Paro) [18/2025]
เที่ยวภูฏาน ตอน 1- ภาพรวมของภูฏาน (แก่แล้วฯ 6) [19/3007]
เที่ยวพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร-แก่แล้วฯ 5 [18/6151]
ยาพระบอก (แก่แล้วทำอะไร 4) [12/606]
เริ่มจากช็อกโกแลตขาว..ลากไปย้าวยาว (แก่แล้วฯ 3) [19/7062]
เอแคลร์ครบสี่ขวบ [20/993]
เนเธอร์แลนด์แดนในฝัน 1/2 (แก่แล้วทำอะไรฯ 2) [37/6278]
ครั้งหนึ่งในชีวิต (แก่แล้วทำอะไร 1) [17/1214]
Cars Fever [25/789]
ไปทุ่งพระเมรุ (โลกสวยฯ62) [17/2457]
เดินผ่านวัดโพธิ์ (โลกสวยฯ61) [21/3765]
ชื่อปทุมธานีเพราะมีบัว (โลกสวยฯ60) [19/8442]
มหัศจรรย์นิทานดนตรี [30/979]
ย่ากับ DL, FB และ DC (โลกสวยฯ 59) [44/959]
น่าน..น้าน..นาน- ตอนจบ – ดอยเสมอดาวกับเสาดิน [20/1939]
น่าน..น้าน..นาน- ตอน 4 -ชมชมพูภูคาและบ่อเกลือ [12/2845]
น่าน..น้าน..นาน - ตอน3 - ชงกันสบายๆ [11/6035]
น่าน..น้าน..นาน - ตอน 2 - เสียงกระซิบจากปู่ย่า [12/2478]
น่าน..น้าน..นาน - ตอน 1 - ถนนสำหรับมืออาชีพ [24/5335]
เที่ยวงานราชพฤกษ์ ๒๕๕๔ แบบคนแก่ ( โลกสวยฯ56) [23/4480]
เขาค้อ+ภูทับเบิก (โลกสวยฯ 55) [21/6246]
ความสุขของปู่ [30/790]
เจ็ดเดือนของนักเรียนชั้นอนุบาลหนึ่ง [39/2502]
แมวบ้านเรา - โลกสวยฯ(54) [23/1452]
ไปฝรั่งเศสใต้กับสเปน ตอนที่ 4 (ตอนจบ) [27/1335]
ไปฝรั่งเศสใต้กับสเปน ตอนที่ 3 [21/3017]
ไปฝรั่งเศสใต้กับสเปน..ตอนที่2 [15/2105]
ไปฝรั่งเศสใต้และสเปน ตอนที่ 1- โลกสวยฯ(53) [23/2537]
ใส่สลักปาก - โลกสวยฯ52 [19/560]
ขอบคุณค่ะ..เด็กดื้อ (โลกสวยฯ51) [24/1692]
อัญเชิญพระพุทธรูปทองคำมาช่วย( โลกสวยฯ50) [24/1137]
ความปรารถนาของแม่ - (โลกสวยฯ 49) [24/3553]
ได้เวลาร่าเริง (โลกสวยฯ 47) [25/2400]
เรื่องของน้องเหมียวไร้เจ้าของ- โลกสวยฯ(47) [21/780]
กระทบไหล่คนดัง (โลกสวยฯ 46) [25/775]
มีแต่ข่าวติดลบ [29/670]
พระมาช้า (สวนโมกข์ฯ1) [19/635]
รวมเล่มรวมรักไว้ให้เอแคลร์ [52/1242]
ครบรอบปีไปนอนโรงพยาบาลอีกแล้ว [36/807]
พุทธทาสกับสติอย่างหยาบๆเลวๆ- โลกสวยฯ(44) [20/1997]
พร้อมสู่โลกกว้าง [21/1335]
ก่อนถึงวันเปิดเทอมจริง [33/3048]
หัวหินครั้งที่สองของเอแคลร์ [32/1393]
สัตว์ไม่ได้เลี้ยง – (โลกสวยฯ 43) [25/2232]
สสว.ทัวร์อ่างทอง -(โลกสวยฯ 42) [34/1486]
เอแคลร์ไปโรงเรียน [32/746]
นิทานนก - โลกสวยฯ (40) [33/1148]
ย่ากับ DL และ FB - โลกสวยฯ (40) [49/2004]
ถ้ารู้ธรรมะพระพุทธเจ้าอาตมาคงไม่ติดคุก-โลกสวยฯ39 [18/1118]
อาจารย์เหม่ง [23/1470]
วันสบายๆของเอแคลร์ [23/787]
อยู่คู่กันมา 36 ปีเพราะอะไร (โลกสวยฯ38-ตอนที่ 2) [26/743]
อยู่คู่กันมา 36 ปีเพราะอะไร (โลกสวยฯ 38- ตอนที่1) [19/714]
ครบ 36 ปี...ได้ไปที่ชอบ+ชอบ-โลกสวยฯ37 [30/1389]
ทริปนี้มีได้-เสีย- โลกสวยฯ(36) [22/697]
เปลี่ยนพฤติกรรมการกิน (โลกสวยฯ 35) [15/636]
เย้ๆ! เอแคลร์สนุกกับการกินผักแล้ว [18/606]
เฟื่องฟ้าของแม่ (โลกสวยฯ 34) [26/2953]
เอแคลร์กะผักผลไม้ [28/992]
เจ้าแม่ถูกปลดแล้ว!! [22/548]
ช่องว่าง (2) [21/572]

[ ชมทุกตอน ไดอารี่ ของ GrandmaNid ]
[ All GrandmaNid diary ]

February 2018
S M T W T F S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28


เขียนไดอารี่ | หน้าแรกปรับแต่งไดเลิฟฯ