เที่ยวรัสเซียปี2560- ตอนที่3 St.Basil's Cathedral

  Topic Search Topic Search  Topic Options Topic Options
St.Basil's Cathedral มหาวิหารสีสดใส และ รูปร่างแปลกตา เป็นสถาปัตยกรรมสำคัญที่จูงใจให้อยากไปยืนถ่ายรูปตรงนั้นสักครั้งหนึ่งในชีวิต ยิ่งมีคำเล่าลือประกอบว่าที่นี่งามขนาดที่ซาร์ของรัสเซียสั่งให้ควักลูกตาของสถาปนิกออกทั้งสองข้าง เพื่อจะได้ไม่ไปออกแบบอาคารใดให้งามไปกว่าที่นี่ ยิ่งทำให้อยากไปเห็นด้วยตาตนเองว่างามจริงแท้แค่ไหน
 
ใฝ่ฝันมาหลายปี เพิ่งมีโอกาสไปชมของจริงเมื่อปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานี่เอง
 
 
ถ่ายรูปมามากมาย แต่ตัดสินใจไม่ถูกว่าจะเริ่มเรื่องด้วยรูปใด ในที่สุดต้องอาศัย Google ไม่ผิดหวังเลยค่ะ ได้อาศัยภาพของเขาสองภาพ อธิบายความได้ชัดเจนโดยไม่ต้องเขียนอะไรมากมาย จึงขอขอบคุณไว้ณที่นี้ด้วย
 
จากรูปนี้ ซึ่งเป็นภาพมองจากมุมสูง จะเห็นได้ว่า มหาวิหารนี้ประกอบด้วยอาคารยอดโดมหลากแบบหลายสี (9 ยอด) ล้อมรอบอาคารสูงใหญ่ยอดสีทองที่อยู่ตรงกลาง ส่วนอาคารยอดแหลมสีเขียวมุมขวา นั้นคือ หอระฆัง ทั้งหมดนี้ นิยมเรียกกันสั้นๆว่า St.Basil's Cathedral
 
ชื่อเป็นทางการที่แปลความเป็นภาษาอังกฤษนั้นมีหลายชื่อ แต่ละชื่อยาวและจำได้ยาก คือ The Cathedal of the Intercession ( หรือ Protection) of the Most Holy Theotokos  หรือ The Cathedral of the Intercession of the Virgin by the Moat  ถ้าสั้นลงมาอีกนิด ก็คือ The Cathedral of Vasily the Blessed
 
Vasily คือ นามสกุลของ Saint Basil ซึ่งได้รับสมญานามต่อท้ายชื่อว่า  the Blessed ท่านมีชีวิตอยู่ในช่วงที่ Tsar Ivan IV ปกครองรัสเซีย ท่านได้รับความนิยมนับถือจากประชาชนมาก เพราะเป็นผู้ที่อุทิศตนให้ศาสนาอย่างแท้จริง  คิดดี ซื่อตรง และได้รับความเชื่อถือว่ามีวาจาศักดิ์สิทธิ์ รวมทั้ง เป็นที่ยอมรับนับถืออย่างสูงจาก Tsar และราชวงศ์
 
มหาวิหารนี้สร้างขึ้นตามคำสั่งของ Tsar IvanIV เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะที่กองทัพทหารและประชาชนรัสเซียสามารถยึดคืนเมือง Karzan และ Astrakan ได้จากชาวมองโกลในคศ. 1554
 
มหาวิหารนี้ ใช้เวลาก่อสร้างระหว่างปีคศ. 1555-1561 ณ คศ.2017 หรือ พศ. 2560 ก็สร้างมาแล้ว 456  ปี สถาปนิกผู้ออกแบบ มีการบันทึกไว้ว่า ชื่อ Barma and Postnik Yakonlev ซึ่งมีการสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นคนๆเดียวกันคือ ชื่อเล่นว่า Barma ชื่อจริงว่า Postnik นามสกุล Yakovlev ก็ได้
ขอเพิ่มข้อมูลไว้ตรงนี้ว่า ตามที่ว่ากันว่ามหาวิหารนี้สวยงามมากจนถึงขนาดที่ Tsar IvanIV สั่งให้ควักลูกตาของสถาปนิก เพื่อจะได้ไม่สามารถไปออกแบบอาคารใดให้สวยกว่านี้ได้อีก นั้น ใน Wikipedia มีการสันนิษฐานว่า น่าจะเป็นเพียงคำร่ำลือกันเท่านั้น ไม่น่าจะเป็นความจริง เพราะมีหลักฐานปรากฎว่า ในการก่อสร้างโบสถ์หลังสุดท้ายเหนือที่บรรจุพระศพของ St.Basil เมื่อปี 1588 ( 4 ปี หลังจากการสิ้นพระชนม์ของ Tsar) นั้นPostnik ก็เป็นผู้ออกแบบ รวมทั้งเขาได้ออกแบบโบสถ์อีกหลายแห่งหลังจาก St. Basil Cathedral ด้วย (ตามเอกสารบันทึกชื่อสถาปนิกที่ออกแบบโบสถ์ต่างๆ)
 
จากรูปนี้ ย่าได้เพิ่มลูกศร เพื่อให้ชัดเจนว่า พวกเรามาถึงที่นี่ทางไหน และ เข้ามหาวิหารทางไหน เพราะย่าเองเมื่อดูรูปที่ถ่ายไว้แล้วก็สับสนเองว่า รูปไหนถ่ายจากมุมไหนกันแน่
 
สรุปได้ว่า พวกเราเข้ามาที่นี่ทางทิศใต้ หรือด้านหลังของมหาวิหารฯ ก่อนจะเดินอ้อมไปทางทิศเหนือ หรือ ด้านหน้าเพื่อเข้าไปชมภายในมหาวิหารฯ
 
 
แรกเริ่มที่เดินมาทางด้านหลัง พวกเราทั้งกลุ่มต่างพากันถ่ายรูปกับมหาวิหารแห่งนี้ โดยไม่มีใครสนใจว่าตรงนี้เป็นด้านไหนของมหาวิหาร เพราะดูเหมือนว่าถ่ายที่มุมไหนก็สวยยยยทั้งนั้น 
 
ไก๊ด์ให้เวลาพวกเราถ่ายรูปกันสบายๆที่ด้านหลัง ก่อนจะพาเดินอ้อมมาที่ด้านหน้า เพื่อเข้าไปชมด้านในมหาวิหารพร้อมๆกัน การเข้าชมข้างในต้องเสียค่าเข้าชมและเข้าพร้อมกันทั้งกลุ่มพร้อมไก๊ด์
 
 
อย่างที่บอกแล้วว่า ที่นี่ถ่ายตรงไหนก็ภาพสวยแตกต่างกันไปทุกมุม มุมนี้เป็นการถ่ายตรงๆซื่อๆในขณะที่ฟ้ายังไร้แดด ก็ได้ภาพสวยซึ้งๆซึมๆอย่างนี้
 
 
ส่วนภาพนี้ถ่ายยักเยื้องไปจากมุมเดิมเล็กน้อย แถมยังถ่ายตอนแดดจ้า ฟ้าใส บรรยากาศก็เปลี่ยนเป็นสดใสในทันใด
 
 
สิ่งปลูกสร้างที่มียอดโดมรวม 10 ยอดที่เห็นนี้ แต่ละแห่งเรียกว่า โบสถ์ (Church หรือ Chapel) ตั้งอยู่บนฐานเดียวกัน แต่ความสูงไม่เท่ากัน ปัจจุบันนี้ ตัวโบสถ์แต่ละแห่งเป็นอิฐสีแดงรวมทั้งมีการทาสีด้วย ตามขอบแซมทั้งสีขาวและเขียว ส่วนโดมนั้นเป็นกระเบื้องหลากสีสดใสราวกับสายรุ้ง ดังที่มีกล่าวถึงในคัมภีร์ไบเบิล แต่ที่ปลายยอดโดมนั้นเป็นสีทองเหมือนกันหมด
ในweb moscow.info ให้ข้อมูลว่า เดิมมหาวิหารทั้งหมดสร้างด้วยหินสีขาวเพื่อให้รับกับกำแพงเมือง (Kremlin)สันนิษฐานกันว่า ส่วนโดมต่างๆนั้นน่าจะบุด้วยดีบุกและเคลือบด้วยสีทอง แต่ในศตวรรษที่ 16-18 คนรัสเซียนิยมสีสันสดใส จึงค่อยๆมีการปรับเปลี่ยนทีละเล็กละน้อย เช่น มีการทาสีโบสถ์ ออกแบบให้สลับซับซ้อนขึ้น เปลี่ยนโดมเป็นกระเบื้องหลากสีสดใส จนสวยงามโดดเด่นตามที่เห็นในปัจจุบัน ทั้งนี้การเปลียนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นในปี 1860 หลังจากนั้นก็ไม่มีการปรับเปลี่ยนมากนัก
  
 
แม้โดมของแต่ละโบสถ์จะปูกระเบื้องหลากสี แต่โดมของโบสถ์ศูนยักลางยังคงเคลือบสีทองเหมือนเดิม
 
 
นี่คือ โบสถ์หลังสุดท้าย ที่อยู่เหนือที่บรรจุพระศพของ St.Basil  สร้างในปี 1588 และออกแบบโดยPostnik สถาปนิกคนเดิมที่ออกแบบมหาวิหารที่มียอดโดม 8 ยอดล้อมรอบโดมกลาง
 
เมื่อนับรวมทั้งหมดแล้ว มหาวิหารนี้จึงมี 10 โดมรวมกันเป็นกลุ่มใหญ่ ราวกับเป็นกองไฟที่เปลวเพลิงกำลังลุกโชติช่วงอยู่กลางลานกว้าง (Bonfire) เพื่อฉลองชัยชนะของชาวรัสเซีย
 
นับตั่งแต่ปี 1928 เป็นต้นมา มหาวิหารได้ถูกยึดครองโดยรัฐและเปลี่ยนสถานะเป็นพิพิธภัณฑ์ ไม่มีการประกอบพิธีทางศาสนา แต่ตั้งแต่ปี1991 เป็นต้นมา ได้เริ่มมีการประกอบพิธีทางศาสนาที่นี่ปีละครั้งในวันสวดขอพร(The Day of Intercession) เดือนตุลาคม
 
อีกภาพหนึ่งที่ได้จาก google และชอบมาก เพราะเก็บสาระสำคัญได้ชัดเจนและครบถ้วน
 
 
ห้อง Galleries ซึ่งน่าจะเก็บของมีค่าต่างๆ แต่เสียดายที่ไม่มีเวลาได้แวะเข้าไปชม
 
 
ถ้ามีเวลาพอ แต่ละโบสถ์ก็มีข้อมูลอธิบายสิ่งต่างๆในโบสถ์อยู่พอสมควร เราเป็นนักท่องเที่ยว แค่พอรู้และเห็นภาพรวมๆก็พอชื่นใจแล้ว
 
ที่ว่าชื่นใจเพราะเมื่ออ่านประวัติแล้วพลอยหวาดหวั่นไปกับคนรัสเซียด้วย เพราะ มหาวิหารแห่งนี้ผ่านช่วงวิกฤตมาหลายครั้ง แตก็รอดปลอดภัยหรือมีการฟื้นฟูมาได้ด้วยดีทุกครั้ง เช่น ถูกไฟไหม้ครั้งใหญ่ช่วงศตวรรษที่17 ต้นศตวรรษที่18 กองทัพฝรั่งเศสต้องการทำลาย แต่ไม่สำเร็จ  ช่วงต้นศตวรรษที่ 19 สตาลินต้องการให้ทำลายเพื่อสร้างหมู่บ้าน ( urban) ที่ทันสมัย แต่คนรัสเซียก็ร่วมกันคัดค้านได้สำเร็จ
 
ในทีสุด ปี 1990 UNESCO ได้ประกาศให้มหาวิหารนี้ รวมทั้ง สิ่งก่อสร้างในกำแพงเมือง (Kremlin) และ บริเวณ  Red Square เป็นมรดกโลก
 
 
ภาพภายในโบสถ์ศูนย์กลาง
 
 
รูปเคารพต่างๆในโบสถ์ศูนย์กลาง (Main Iconitasis)
 
 
 
พระรูป St.Basil ช่วงบั้นปลายของชีวิตทีว่ากันว่า ท่านฟั่นเฟือนถึงขนาดไม่สวมเสื้อผ้า
 
 
รูปเคารพต่างๆ (Main Iconiasis) ที่อยู่สูงขึ้นไป
 
 
เพดานและโคมไฟในโบสถ์ศูนย์กลาง
 
 
อีกโบสถ์หนึ่งที่มีทางเดินเชื่อมโยงกัน มีประตูโค้งคั่นกลาง
 
 
เพดานเรียบง่ายของอีกโบสถ์หนึ่ง
 
 
รูปเคารพในอีกโบสถ์หนึ่ง
 
 
เข้าใจว่าเป็นประตูกั้นทางเข้าไปสู่ที่บรรจุพระศพของSt.Basil
 
 
ภาพวาดยุคใหม่ ลายดอกไม้สีสดใสบนเพดานใกล้ทางออก
 
อนุสาวรีย์ของผู้นำกลุ่มรักชาติ ชื่อ Minin and Prince Pozharsky ที่ร่วมกันประกาศอิสรภาพจนพ้นจากการที่โปแลนด์จะเข้ายึดรัสเซียในปี1612
 
การได้มีโอกาสไปแวะชม St.Basil Cathedral ตามที่ใฝ่ฝันมานาน ได้ฟังการบรรยายสรุปของไก๊ด์ ถ่ายรูป ตลอดจนกลับมาหาข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนที่ยังอยากรู้ รวมทั้งได้เผยแพร่ให้ผู้สนใจได้ร่วมรับทราบด้วย นั้น เป็นความสุขสมหวังอย่างยิ่งของการไปเที่ยวรัสเซียครั้งนี้ สำหรับส่วนอื่นๆถือว่าเป็นของแถมที่มีคุณค่าเกินคาดค่ะ
.............................
 


Edited by yanid - 30 Jun 2017 at 22:09

Post Options Edit Diary   Quote yanid Quote wrote: 16 Jun 2017 at 13:13

DiaryLove.com
Post Comment (Register User Only)
diary : yanid
เที่ยวรัสเซียปี 2560- ตอนที่ 5(จบ) The Hermitage [1/538]
นกกินปลีอกเหลืองตกสวรรค์ [3/540]
เที่ยวรัสเซียปี 2560- ตอนที่ 4 Peterhof [2/581]
เที่ยวรัสเซียปี2560- ตอนที่3 St.Basil's Cathedral [2/466]
เที่ยวรัสเซียปี2560- ตอนที่2 ดอกไม้ในมอสโก [2/477]
เที่ยวรัสเซียปี2560 - ตอนที่1 ภาพรวม [2/504]
เปิดกล้องส่องนกที่บ้าน [3/372]
ชมสามอุทยานประวัติศาสตร์มรดกโลก( 4/4) [4/1538]
ชมสามอุทยานประวัติศาสตร์มรดกโลก (3/4) [3/1493]
ชมสามอุทยานประวัติศาสตร์มรดกโลก (2/4) [3/1254]
ชมสามอุทยานประวัติศาสตร์มรดกโลก (1/4) [3/499]
ภาพ ‘หยดพระเสโท ’ [3/1035]
นกกินปลีอกเหลืองที่บ้านเราปี 2559 (ตอนสอง) [3/615]
ทำความรู้จักกับ “ปีกสวย พันสี...ที่ภูพิงค์” [3/543]
ทำความรู้จักกับ "ติโต" [2/338]
พุทธธรรมในคำสอนของ 'พ่อ' [1/497]
นกกินปลีอกเหลืองที่บ้านเรา ปี 59 [3/1575]
กรุงเวียนนา...เดินๆๆเพลิดเพลินใจ [2/303]
พระราชวัง Schonbrunn –กรุงเวียนนา [2/251]
สาระสำคัญของแก่นพุทธศาสน์ ตอนที่ 4/4 [1/289]
สาระสำคัญของแก่นพุทธศาสน์ ตอนที่ 3/4 [2/373]
สาระสำคัญของแก่นพุทธศาสน์ ตอนที่ 2/4 [3/347]
สาระสำคัญของแก่นพุทธศาสน์ ตอนที่1/4 [3/1081]
โบสถ์กระดูก ( Ossuary) ที่ Sedlec [3/440]
Prague Castle ..พลาดไม่ได้เมื่อไป Czech Republic [2/384]
แวะ Hluboka ก่อนไป Prague [2/285]
Five Fingers...มีเซอร์ไพรซ์ [3/1009]
เหมืองเกลือเก่าแก่ที่สุดในโลก [2/560]
Hallstatt 2016 [5/506]
Konigsee Lake (ทะเลสาบโคนิคซี่ ) [3/612]
แก่นพุทธศาสน์...ความว่าง 2/3 [1/518]
แก่นพุทธศาสน์....สรุปสาระสำคัญ 1/3 [1/845]
ไปอินเดียปี2559(8)-ตอนจบ...เดลี และ อัคระ [1/605]
ไปอินเดียปี2559(7)-สาวัตถี..เมืองเศรษฐีแต่เก่าก่อน [1/706]
ไปอินเดียปี 2559 (6) ลุมพินี..ถิ่นนี้ของเนปาล [3/829]
ไปอินเดียปี 2559(5)- กุสินารา..หมอกหนา เมตตาเด่น [1/555]
ไปอินเดียปี 2559(4)- พาราณสี..ล่องคงคา.. [2/891]
ไปอินเดียปี 2559 (3)- พุทธคยาพลาดไม่ได้ [2/1264]
ไปอินเดียปี 2559 (2)-เตรียมรับปัญหา [2/3657]
ไปอินเดียปี 2559 (1)-ไปทำไม [2/664]
ทดลองกล้อง Sony DSC-RX100 IV [0/394]
เที่ยว Glasgow เมืองโก้หรู – สก๊อตแลนด์ [0/1737]
เที่ยว เกาะ Skye กับ ปราสาท Eilean Donan แดนวิวสวย [0/474]
เที่ยว Dunkeld เดินเล่นสบายๆ - สก๊อตแลนด์ [0/390]
เที่ยว Blair Castle ปราสาทสีขาว – สก๊อตแลนด์ [1/495]
เที่ยวพระราชวังโฮลี่รู้ด วันฝนโปรย - สก๊อตแลนด์ [0/358]
เที่ยว ปราสาทเอดินเบอระ- สก๊อตแลนด์ [0/396]
ชมชุมชนริมน้ำจันทบูร [1/965]
สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ กับ โครงการสวนกลางมหานคร [2/1832]
แวนโก๊ะ และ ภาพวาดที่เชื่อมโยงกับสุขภาพ [2/2722]
แวนโก๊ะ กับ ดอกไม้ [0/4988]
แวน โกะห์ กับ ดอกทานตะวัน [2/16665]
พระนางตารา ( TARA Goddess) [4/1164]
เหตุสมควรโกรธ....ไม่มีในโลก [3/257]
อานุภาพและกับดักของวิปัสสนา [2/218]
อานุภาพของสมาธิตามธรรมชาติ [1/183]
วิธีคิดเพื่อละการยึดถือในความมีตัวตน [1/197]
อานุภาพของสมาธิและปัญญา [1/188]
ศีล สมาธิ และ ปัญญา [0/247]
ความยึดมั่นถือมั่น [0/164]
ศีล-ธรรม-การเห็นแจ้งในไตรลักษณ์ [0/177]
หลักพุทธศาสนาขั้นสูงสุด และการเข้าถึง [0/207]
สาระสำคัญของคู่มือมนุษย์ฉบับสมบูรณ์ [0/812]
คู่มือมนุษย์-ใช้เวลา 20 ปี กว่าจะอ่านจบ [0/379]
นกเขาชวาที่บ้านเราปี 2558 [0/418]
เที่ยวเมืองลูบลิยาน่า (Ljubljana)...ก่อนกลับไทย [0/535]
เที่ยวถ้ำโพสตอนย่า....อายุนับล้านปี [0/374]
ไปเบลด(Bled)..เมืองตากอากาศยอดฮิตของSlovenia [0/1537]
เที่ยวซาเกรบ (Zagreb)…เมืองหลวงของโครเอเชีย [0/595]
เที่ยวพลิตวิเซ่ (Plitvice)..น้ำตกๆๆๆ..งามมวากก.. [4/679]
เที่ยวเมืองซาดาร์ (Zadar)...ที่ย่าช้อบชอบ [2/949]
ไปซีบีนิก (Sibenik)คลิกๆๆหน้าคน [2/490]
สบายๆในเมืองสปลิท (Split) [2/1007]
เที่ยวเมืองโทรเกียร์ (Trogir) [2/658]
เที่ยวเมือง ดูบรอฟนิก (Dubrovnik) [4/1720]
ปราสาทสัจธรรม ณ 1 พค. 57 [1/748]
สอ เสถบุตร ในมุมมองของภรรยาคนสุดท้าย [1/4158]
ตื่นรู้ที่ภูหลง(ฉบับย่อ) – ตอนจบ [0/480]
ตื่นรู้ที่ภูหลง(ฉบับย่อ) - ตอน6 มองไกล เห็นกว้าง [0/376]
ตื่นรู้ที่ภูหลง(ฉบับย่อ)- ตอน5-เหนือตัวตนพ้นสมมุติ [0/683]
ตื่นรู้ที่ภูหลง (ฉบับย่อ) - ตอน 4.ส่องกระแสธรรม [0/365]
ตื่นรู้ที่ภูหลง(ฉบับย่อ) – ตอน 3 ปลูกสติกลางใจ [2/487]
ตื่นรู้ที่ภูหลง (ฉบับย่อ) – ตอน 2.พ้นบ่วงมาร [2/503]
ตื่นรู้ที่ภูหลง (ฉบับย่อ)-ตอน1 อยู่กับความรู้ตัว [2/680]
กรรมฐาน [6/971]
บวชที่บ้าน – ภาคปฏิบัติ [6/585]
บวชที่บ้าน – ภาคทฤษฎี [11/1009]

[ ชมทุกตอน ไดอารี่ ของ yanid ]
[ All yanid diary ]

February 2018
S M T W T F S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28


เขียนไดอารี่ | หน้าแรกปรับแต่งไดเลิฟฯ