วิธีคิดดอกเบี้ย ที่ลูกหนี้ควรทำความเข้าใจ

  Topic Search Topic Search  Topic Options Topic Options

วิธีคิดดอกเบี้ย ที่ลูกหนี้ควรทำความเข้าใจ

                หลายๆ คน อาจจะเคยเจอปัญหาเกี่ยวกับการเงินที่คล้ายๆ การมีหนี้สินที่เราได้ก่อหรือไม่ได้ก่อขึ้นมาก็ตาม ย่อมไม่เป็นผลดีกับตัวเราและคนรอบๆ ข้างแน่นอน ไม่ว่าจะเป็นการผ่อนบ้าน ผ่อนรถ หนี้บัตรเครดิตต่างๆ จนบางทีเราก็อยากจะหนีปัญหาไปไกลๆ แต่ก็อย่างว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นย่อมมีทางออกเสมอ เพียงแต่เราอาจต้องอดทนอีกนิด และฉลาดเลือกในการชำระหนี้สินต่างๆ วิธีที่ดีที่สุดที่เราจะสามารถปลดหนี้ได้เร็วก็คือ การที่ลูกหนี้อย่างเราๆ เข้าใจระบบการคิดดอกเบี้ย และการผ่อนบัตรเครดิต

การคิดดอกเบี้ยจะมีด้วยกันอยู่ 2 แบบ คือ

1.       การคิดดอกเบี้ยแบบเงินต้นคงที่ (Fixed Rate)

2.        การคิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate)ภาพประกอบ : 
www.ngerntidlor.com/th/

1. การคิดดอกเบี้ยแบบเงินต้นคงที่ (Fixed Rate) คือการคิดคำนวณดอกเบี้ยจากเงินต้น ตลอดอายุสัญญา ส่วนใหญ่มักเจอในสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ ซึ่งจะคำนวณจากยอดกู้ แล้วนำมาคำนวณดอกเบี้ย โดยมีวิธีการคำนวณดังนี้

                ดอกเบี้ยทั้งหมด = เงินต้น x อัตราดอกเบี้ยต่อปี (%) x ระยะเวลา (ปี)

ส่วนยอดเงินที่เราชำระแต่ละเดือนก็จะเป็นดังนี้

            จำนวนเงินที่ต้องชำระในแต่ละงวด = (เงินต้น + ดอกเบี้ยที่ต้องชำระทั้งหมด) / จำนวนงวดที่ต้องผ่อนชำระทั้งหมด

ยกตัวอย่างเช่น สมมุติว่าเรารูดบัตรเครดิตเป็นเงินสด 10,000 บาท โดยอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 15% ต่อปี และผ่อนเป็นเวลา 12 เดือน ก็จะสามารถคิดดอกเบี้ยดังนี้ คือ

ดอกเบี้ยทั้งหมด = 10,000 x 15% x 1 = 1500 บาท  

และถ้าคำนวณจำนวนเงินที่ต้องชำระในแต่ละงวด คือ

จำนวนเงินที่ต้องชำระในแต่ละงวด     = 10,000+1500 / 12 = 959 บาทต่องวด

ดังนั้นเราจะต้องจ่ายดอกเบี้ยทั้งหมดคือ 1500 บาท ซึ่งแบ่งชำระเป็นรายเดือนอยู่ที่ 959 บาท(รวมดอกเบี้ยแล้ว) ตลอดทั้งสัญญาภาพประกอบ : www.ngerntidlor.com/th/

2. การคิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) คือการคำนวณอัตราดอกเบี้ยจากยอดเงินต้นคงเหลือในแต่ละเดือน ส่วนใหญ่จะเจอในสินเชื่อเช่าซื้อบ้าน ที่อยู่อาศัย หรือบัตรเครดิตบางธนาคาร ซึ่งจะมีวิธีคิดที่เหมือนกันคือ

            ดอกเบี้ยที่ต้องจ่าย             = เงินต้นคงเหลือ x อัตราดอกเบี้ยต่อปี x จำนวนวันในงวด / จำนวนวันใน 1 ปี*

เงินต้นที่ลดลง                      = จำนวนเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้น - ดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายในงวดนั้น

เงินต้นคงเหลือ                    = เงินต้นคงเหลือจากงวดก่อน – เงินต้นลดลง

 

ยกตัวอย่างเช่น สมมุติเรารูดบัตรเครดิตวงเงิน 10,000 บาท ซึ่งบัตรเครดิตคิดดอกเบี้ยอัตรา 15% ต่อปี ซึ่ง ดอกเบี้ยจะอยู่ที่ 1500 หารด้วย 12 ก็จะเป็นดอกเบี้ยต่อเดือน 125 บาท ซึ่งเดือนที่ 1 จะมียอดอยู่ที่ 10,125 บาท ในเดือนถัดไป ถ้าเราชำระเงิน 2,000 บาท ยอดก็จะเหลือ 8,125 แล้วก็นำยอดเงินนี้ไปคิดดอกเบี้ยใหม่ ที่ 15% ต่อปี หารด้วย 12 ก็จะเสียดอกเบี้ยของเดือนที่ 2 อยู่ที่ 102 บาท ยอดที่ต้องชำระงวดที่ 2 จะเป็น 8,227 บาท  ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆ จนกว่าจะครบสัญญา

 

เป็นยังไงบ้างครับกับวิธีคิดดอกเบี้ยทั้ง 2 แบบ จะเห็นได้ว่า แบบที่ 2 ดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก จะเสียดอกเบี้ยที่น้อยกว่าแบบดอกเบี้ยแบบเงินต้นคงที่ เพราะเงินต้นจะลดน้อยลงตามลำดับ หากเราเข้าใจถึงวิธีคิดอัตราดอกเบี้ยแล้ว เราก็สามารถตรวจสอบสถาบันการเงินที่ปล่อยกู้ว่าเขาคิดแบบไหนกัน แล้วก็นำไปเปรียบเทียบก่อนตัดสินใจกู้ ศึกษารายละเอียดดอกเบี้ย หนี้สิน คลิกที่นี่Edited by phatkungz - 21 Apr 2017 at 13:32

Post Options Edit Diary   Quote phatkungz Quote wrote: 21 Apr 2017 at 13:25

DiaryLove.com
Post Comment (Register User Only)
diary : phatkungz
วิธีคิดดอกเบี้ย ที่ลูกหนี้ควรทำความเข้าใจ [2/364]
5 ข้อแตกต่างระหว่างน้ำดื่มที่ผ่านการกรองกับน้ำดื่ม [0/360] P

[ ชมทุกตอน ไดอารี่ ของ phatkungz ]
[ All phatkungz diary ]

March 2018
S M T W T F S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31


เขียนไดอารี่ | หน้าแรกปรับแต่งไดเลิฟฯ