ชมสามอุทยานประวัติศาสตร์มรดกโลก (1/4)

  Topic Search Topic Search  Topic Options Topic Options

ความเป็นมา   เป็นความใฝ่ฝันลมๆแล้งๆมานานแล้ว ที่อยากจะไปตระเวนชมอุทยานประวัติศาสตร์ กำแพงเพชร ศรีสัชนาลัย และสุโขทัย ในการเดินทางคราวเดียวกัน เพราะที่ผ่านมาได้ไปทีละแห่ง แล้วก็ไปที่อื่นที่ไม่เกี่ยวกับอุทยานประวัติศาสตร์ต่อไป ความอยากรู้อยากเห็น อยากเปรียบเทียบความเหมือนหรือแตกต่างกัน จึงไม่มีพลังแรงพอ ...เพราะแวะไปถ่ายรูปตรงโน้นตรงนี้ ประเดี๋ยวประด๋าวแล้วก็จบ 

ปลายปี 2559 ต่อเนื่องไปจนถึงต้นปี 2560 มีโอกาสขึ้นเหนือเที่ยวยาวรวม 15 วัน โชคดีนักที่ได้เที่ยวร่วมกับเพื่อนสูงวัยก่อน จากนั้นก็ไปเที่ยวต่อกับลูกหลาน

เราไปเที่ยวด้วยรถของปู่ ปู่ขับเอง ช่วงที่เที่ยวกับเพื่อนสูงวัย เพื่อนเสนอให้ค้างที่กำแพงเพชรหนึ่งคืน ก่อนขึ้นเชียงใหม่ และช่วงที่เที่ยวกับลูกหลาน เขาบินไปพบเราที่เชียงใหม่ตระเวนเที่ยวทางเหนือ แล้ว นั่งรถกลับพร้อมกัน แวะค้างที่ศรีสัชนาลัย กับ สุโขทัย แห่งละหนึ่งคืน

ครั้งนี้ จึงได้ชมทั้งสามอุทยานประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นมรดกโลก ครบในการเที่ยวครั้งเดียวกันตามความใฝ่ฝัน

ก่อนไปเที่ยว ได้พยายามศึกษาหาข้อมูลจากหนังสือที่เก็บไว้บูชานานแล้ว แต่เมื่อได้อ่านข้อมูลที่มีแต่เนื้อๆเต็มๆ แทบไม่มีรูปประกอบคำบรรยาย ก็ง่วงนอน จึงตัดสินใจใช้วิธีอ่านคร่าวๆให้พอทราบว่ามีอะไรน่าสนใจบ้าง แล้วไปดูของจริงเลย ไปซึมซับความอยากรู้เรื่องต่อเนื่องจากของจริงที่เห็น แล้วจึงกลับมาอ่าน และใช้สองเล่มนี้เป็นหนังสืออ้างอิงในการเขียนเรื่อง...ได้ผลดีเกินคาดค่ะ ได้คำตอบที่อยากรู้และน่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านมากมาย

1/4 อุทยานประวัติศาสตร์ กำแพงเพชร ( ส่วนตัวเมืองโบราณ)

เริ่มจากตำแหน่งที่ตั้งสั้นๆกันก่อน เมื่อไปทางรถยนต์อย่างพวกเรา  กำแพงเพชรอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 482 กม. เดินทางสบายๆ แวะเข้าห้องน้ำบ้าง แวะกินมื้อกลางวันบ้าง แวะจิบกาแฟระหว่างทางบ้าง ใช้เวลาประมาณ 6 ชั่วโมง ออกจากกรุงเทพฯ 8 โมงกว่าๆ ไปถึงโรงแรมที่พักราวๆบ่ายสามโมง  มีเวลาไปชมอทุยานประวัติศาสตร์ในเขตกำแพงเมืองได้เต็มอิ่ม

ขอเชื่อมโยงความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับอุทยานประวัติศาสตร์ครั้งนี้ คือ สุโขทัย ( ปัจจุบันศรีสัชนาลัยเป็นอำเภอหนึ่งในสุโขทัย)   กำแพงเพชร และ อยุธยา (หมายเลข8ในแผนที่)

มีการขุดค้นพบหลักฐานว่า ทั้งสุโขทัย และกำแพงเพชร  มีผู้คนมาอาศัยในดินแดนทั้งสองแห่งตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์

อย่างไรก็ตาม สุโขทัยเจริญรุ่งเรืองกว่า มีสถานะเป็นแคว้นซึ่งรวมหลายเมือง และ มีศิลาจารึก รวมทั้งโบราณสถานมากมายมาตั้งแต่กลางพุทธศตวรรษที่ 18 ที่ปรากฏเป็นหลักฐานว่าอำนาจของสุโขทัยแผ่มาถึงกำแพงเพชร คือ ในศิลาจารึกของสุโขทัย จารึกว่า พ.ศ.1900  ว่าพระมหาธรรมราชลิไทได้เสด็จมาสถาปนาพระศรีรัตนมหาธาตุและปลูกต้นโพธิ์ที่นครชุม (ส่วนหนึ่งของกำแพงเพชรในปัจจุบัน)

แต่ไม่กี่ปีหลังจากนั้น คือ ในพ.ศ.1913 พระมหาธรรมราชาลิไทสวรรคต เมืองต่างๆในแคว้นสุโขทัยจึงเริ่มแตกแยก และบางเมือง ได้หันไปเป็นพันธมิตรกับกรุงศรีอยุธยา ซึ่งเรืองอำนาจแทนที่สุโขทัย

จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี แสดงว่า อยุธยามีอำนาจในการจัดตั้งเมืองกำแพงเพชร (นครชุม และชากังราว เมืองเก่า ก็รวมอยู่ในกำแพงเพชรด้วย)  ให้มีฐานะเป็นศูนย์กลางของพื้นที่ลุ่มน้ำปิง  และ ต่อมาในพุทธศตวรรษที่ 20 กำแพงเพชรก็มีฐานะเป็นหัวเมืองหนึ่งของอยุธยา ทำหน้าที่เป็นเมืองหน้าด่านป้องกันข้าศึกจากทางเหนือ

จึงสรุปได้ว่า ในแง่ศิลปะ กำแพงเพชร ได้รับอิทธิพลจากทั้งสุโขทัย และอยุธยา  แต่ชาวกำแพงเพชรเอง ก็ได้สร้างความผสมกลมกลืน จนหลายอย่างกลายเป็นศิลปะเฉพาะตัวของกำแพงเพชรเอง

ในปีพ.ศ. 2534 องค์กร UNESCO ของ สหประชาชาติ ได้ประกาศให้  สุโขทัย และ เมืองบริวาร ซึ่งหมายรวมถึง ศรีสัชนาลัย และ กำแพงเพชร เป็นเมืองมรดกโลก

เข้าใจว่า  อุทยานประวัติศาสตร์ทั้งสามแห่งต่างก็มีแท่นประกาศเกียรติคุณเช่นนี้ อยู่ด้านหน้าอุทยานเหมือนๆกัน แต่รูปนี้ย่ากับหลานยืนอยู่หน้าอุทยานประวัติศาสตร์ ศรีสัชนาลัยค่ะ  บังเอิญวันที่ไปชมอุทยานฯกำแพงเพชรมุ่งไปชมด้านใน ลืมสังเกตรายละเอียดต่างๆที่อยู่ด้านหน้า

ภาพขยายข้อความในแท่นประกาศเกียรติคุณ ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ ซึ่งย่าเห็นว่าภาษาไทย มุ่งเน้นสรุปเฉพาะสาระสำคัญในส่วนที่เกี่ยวกับเกียรติคุณของอุทยานประวัติศาสตร์สามแห่งเท่านั้น แต่ถ้าอ่านภาษาอังกฤษของ UNESCO แล้วจะเห็นได้ชัดเจนว่า เจตนาประกาศเกียรติคุณของทั้งสามเมืองให้เป็นเมืองมรดกโลก เลย ไม่ใช่เน้นเฉพาะบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์เท่านั้น

จึงขอคัดลอกข้อความภาษาอังกฤษทั้งหมดของ UNESCO และแปลรายละเอียดให้ครบถ้วนเป็นไทย ดังนี้

Sukhothai and Associated Cities

   Sukhothai was a capital of the first kingdom of Siam in the 13th and 14th
 
   Century. A number of notable monuments , which represent a master
 
   piece of the first Thai architectural style, can be seen in Historical  Park
 
   of Sukhothai, Si Satchanalai and Kamphaeng Phet. These three sites
 
   are representative of the first period of Thai Art and the creation of the
  
   first Thai state.
 
   The World Heritage Committee inscribed Sukhothai and Associated
 
    Cities on the World Heritage List in 1991.

กรุงสุโขทัยและเมืองบริวาร

กรุงสุโขทัยเป็นเมืองหลวงของราชอาณาจักรสยามในยุคแรก ระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 13 และ 14  ผลงานล้ำเลิศจำนวนมาก ที่ปรากฏอยู่ในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ศรีสัชนาลัย และกำแพงเพชร ย่อมเป็นที่ประจักษ์ถึง ผลงานโดดเด่นทางสถาปัตยกรรมไทยยุคแรก อุทยานประวัติศาสตร์ทั้งสามแห่งนี้ เป็นตัวแทนที่แสดงถึงศิลปะไทยในยุคแรก และ การริเริ่มสร้างสรรค์ของชาติไทยในยุคแรก

คณะกรรมการมรดกโลกแห่งอนุสัญญาคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของโลก ได้บันทึกไว้ในบัญชีรายชื่อมรดกโลก เมื่อปี คศ.1991 ให้ กรุงสุโขทัย และ เมืองบริวาร เป็น มรดกโลก

แผนผังนี้ ได้จาก หนังสือคู่มือการอบรมมัคคุเทศก์ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเน้นเฉพาะสถานที่เด่นๆเท่านั้น และเราก็มีเวลาแวะชมเฉพาะบางสถานที่ตามนี้ แต่ที่จริงแล้ว ในบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์ ยังมีสถานที่ที่ถูกขุดค้นพบแล้วจำนวนมาก

จากแผนผังนี้ มีประเด็นทางภูมิศาสตร์ที่น่าสนใจ คือ กำแพงเพชรมีแม่น้ำปิงไหลผ่านกลางจังหวัด ตัวเมืองและอุทยานทางประวัติศาสตร์ตั้งอยู่บนฝั่งขวา (ตะวันออก)ของแม่น้ำปิง ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ ส่วนทางฝั่งตะวันตกมีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา

ในส่วนของอุทยานประวัติศาสตร์ฯ แบ่งเป็นสองส่วนคือ ส่วนตัวเมืองกำแพงเพชรโบราณ (ซึ่งในอดีต เมื่อประมาณ 600 กว่าปีมาแล้ว มีกำแพงศิลาแลงสูงประมาณ 5 เมตรโอบล้อมโดยรอบ แต่ปัจจุบันถูกรื้อทำลายไปเกือบหมดแล้ว) กับ ส่วนที่อยู่นอกกำแพงเมือง ห่างออกไปประมาณ 500 เมตร ที่เรียกว่าเขตอรัญญิก

ส่วนที่อยู่ในกำแพงเมือง มี พื้นที่ประมาณ 500 ไร่ (พบซากโบราณสถานประมาณ 14 แห่ง ) ส่วนที่อยู่นอกกำแพงเมือง มีเนื้อที่ประมาณ 1,600 ไร่ (พบซากโบราณสถานประมาณ 40 แห่ง )

เราไปถึง อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรตอนเกือบสี่โมงเย็น แดดเริ่มอ่อนแสงส่องผ่านต้นไม้สูงใหญ่ แสงกำลังงามพอดี  กำหนดเวลาปิดทำการ คือ 16.30 น. แต่เนื่องจากวันนั้น พิพิธภัณฑ์ปิด (ปิดวันจันทร์และอังคาร) เราจึงทำได้เพียงแค่เดินชมและถ่ายภาพวัด คือ วัดพระธาตุ และ วัดพระแก้ว ซึ่งตั้งอยู่ในที่โล่งแจ้ง  เราวนเวียนถ่ายรูปกันเต็มที่ จนถึง 17.30 น.

ป้ายแสดงการเป็นมรดกโลก ด้านหน้าทางเข้าชมอุทยานฯ

ย่าลืมถ่ายป้ายสำคัญนี้ไว้ จึงขอขอบคุณเจ้าของภาพใน google ค่ะ

ต้นไม้ใหญ่ ร่มรื่น เป็นระยะๆ ริมทางเดิน รวมทั้งแดดอ่อนๆยามเย็น ทำให้ลืมแทบทุกอย่างภายนอกอุทยานฯ

ต้นไม้ใหญ่ ร่มรื่น เป็นระยะๆริมทางเดิน รวมทั้งแดดอ่อนๆยามเย็น ทำให้ลืมแทบทุกอย่างภายนอกอุทยานฯ

บางช่วงแสงแดดสามารถส่องทะลุผ่านกิ่งไม้ใหญ่มาได้ ทำให้เกิดแสงเงาสดใส สวยงาม พาให้สบายตา สบายใจ

แผนผังแสดงจินตนาการถึงรูปแบบของวัดพระธาตุ ที่เป็นไปตามธรรมเนียมหลักในการสร้างวัดสมัยสุโขทัย คือ มีวิหารอยู่หน้าเจดีย์ประธาน ผสมผสานกับสิ่งที่ยังหลงเหลืออยู่

ขอให้ข้อมูลเกี่ยวกับขนาดของวิหาร  ไว้ตั้งแต่แรกเริ่มก่อน เพื่อไขข้อสงสัยของคนสมัยนี้ เนื่องจากวิหารในสมัยสุโขทัย มีขนาดใหญ่กว่าวิหารที่เราคุ้นตาในปัจจุบันมาก 

ที่เป็นเช่นนี้เพราะ ในสมัยสุโขทัย นิยมทำพิธีกรรมต่างๆในวิหาร วิหารจึงเป็นที่ชุมนุมของทั้งสงฆ์ และผู้เข้าร่วมพิธีกรรมในโอกาสต่างๆ ขนาดจึงจำเป็นต้องใหญ่ โดยตอนท้ายของวิหารจะก่อเป็นฐานสูงเพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปซึ่งเป็นประธานในสถานที่นั้น

ธรรมเนียมการสร้างวิหารขนาดใหญ่นี้ มีมาถึงสมัยรัชกาลที่ 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ หลังจากนั้น ความนิยมในการสร้างวิหารขนาดใหญ่ก็ค่อยๆลด น้อยลง เพราะมีการสร้างศาลาการเปรียญและนิยมประกอบพิธีกรรมทางสงฆ์กันที่ศาลาการเปรียญ วิหารจึงใช้เป็นเพียงสถานที่ประดิษฐานพระพุทธรูปเท่านั้น  ไม่จำเป็นต้องมีขนาดใหญ่เหมือนสมัยก่อน

วัดพระธาตุเป็นโบราณสถานใหญ่กลางเมือง ด้านหน้ามีเจดีย์รายทรงระฆังก่อด้วยอิฐ  2 องค์ตามรูป ระหว่างเจดีย์รายเป็นวิหารก่อด้วยศิลาแลง แต่ปัจจุบันเหลือเฉพาะฐานเท่านั้น ตามที่เห็นตรงกลางระหว่างเจดีย์ราย

หรือ หากถ่ายรูปอีกมุมหนึ่ง จะเห็นเฉพาะฐานของวิหาร อยู่ด้านหน้าเจดีย์หลัก วิหารเมืองกำแพงเพชร นิยมทำฐานสูง ตัวอย่างตามภาพนี้

อีกมุมหนึ่งของเจดีย์หลักทรงระฆัง ประธานของวัดพระธาตุ

ถัดจากวัดพระธาตุมาเล็กน้อย คือ วัดพระแก้ว  ซึ่งเป็นวัดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของอุทยานฯ เป็นวัดสำคัญที่อยู่ติดต่อกับวังโบราณ ตั้งอยู่กลางเมืองเช่นเดียวกับวัดพระธาตุ

 

เราวนเวียนถ่ายรูปที่วัดนี้กันนานมาก เพราะเป็นโบราณสถานที่มีสิ่งก่อสร้างคงเหลือมากกว่าวัดพระธาตุ และมีพระพุทธรูปงดงามแปลกตาให้ถ่ายรูปได้หลายมุม ประกอบกับแสงแดดที่ส่องต้ององค์พระยามบ่ายแก่ๆ ช่วยให้องค์พระงามมากจนยากจะละสายตา

มุมนี้เห็นภาพรวมอย่างคร่าวๆของวัดพระแก้ว กล่าวกันว่า เหตุที่เรียกวัดนี้ว่า วัดพระแก้ว เพราะในตำนานพระพุทธสิหิงค์และในหนังสือชินกาลมาลีปกรณ์ รวมทั้งเรื่องราวในตำนานพระแก้วมรกต ได้กล่าวถึงการอัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ และพระแก้วมรกต มาประดิษฐานที่เมืองกำแพงเพชร  ดังนั้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าฯ (รัชกาลที่6)  เสด็จมาที่เมืองกำแพงเพชร จึงทรงเรียกกลุ่มโบราณสถานขนาดใหญ่กลางเมือง ว่า วัดพระแก้ว และมีการเรียกชื่อนี้สืบต่อกันถึงปัจจุบัน

ด้านหลังสุด คือ เจดีย์ประธาน ด้านหน้า คือ วิหารประธาน ซึ่งเมื่อพิจารณาจากส่วนท้ายของวิหารประธานแล้ว จะเห็นว่ามีฐานสถูปย่อมุมงดงามสูงกว่าส่วนอื่นๆ เรียกว่าบุษบก เพราะเชื่อกันว่าเป็นบุษบกที่เคยประดิษฐานพระแก้วมรกต

นี่คือเจดีย์ประธาน เป็นเจดีย์ทรงกลมหรือทรงระฆัง อยู่ถัดจากฐานสูงของวิหาร มีขนาดใหญ่กว่าเจดีย์องค์อื่นๆในบริเวณวัดพระแก้ว ซุ้มรอบเจดีย์ประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้น มีทั้งหมด 16 ซุ้มแต่ชำรุดไปเกือบหมดแล้ว

ส่วนนี้อยู่หลังเจดีย์ประธาน  สันนิษฐานว่าเดิมเป็นมณฑปหรือเรือนสี่เหลี่ยมประดิษฐานพระพุทธรูป ปัจจุบันเหลือเพียงฐานศิลาแลง และโกลนหรือโครงที่ทำจากศิลาแลงของพระพุทธรูปนั่งเท่านั้น ด้านหลังสันนิษฐานว่าเดิมเป็นวิหารโถง สำหรับประดิษฐานพระนอน

ตรงนี้แหล่ะที่เป็นจุดเด่นที่สุดของวัดพระแก้วในปัจจุบันนี้ เพราะมีพระพุทธรูปปูนปั้นที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์และงดงาม ทั้งปางไสยาสน์(นอน) และปางมารวิชัย (นั่ง) ยิ่งยามเย็นแดดอ่อนตกต้ององค์พระในวันที่เราไปชมวัดนี้กันแล้ว  ยิ่งเหมาะแก่การวนเวียนถ่ายรูปมุมโน้นมุมนี้อย่างมีความสุข และสงบ เพราะพระพักตร์ของทั้งสามองค์ยิ้มน้อยๆอย่างมีเมตตา

วันนั้นเพียงแค่สังเกตเห็นว่า พระพุทธรูปปางไสยาสน์งามอ่อนช้อยกว่า พระพุทธรูปปางมารวิชัย เท่านั้น

จากการอ่านข้อมูลประกอบในภายหลัง พบว่า มีการสันนิษฐานต่างกัน บางข้อมูลเห็นว่า เดิมในวิหารนี้มีเพียงพระพุทธรูปปางไสยาสน์เท่านั้น ส่วนพระพุทธรูปนั่งนั้น มีผู้สร้างเพิ่มเติมภายหลัง เพราะฝีมือด้อยกว่ามาก

อย่างไรก็ตามในเอกสารนำชมอุทยานฯของกรมศิลปากร สรุปรวมแต่เพียงว่า พระพักตร์ของทั้งสามองค์ค่อนข้างเป็นเหลี่ยม พระขนงต่อกันคล้ายกับปีกกา พระเนตรเรียวเล็ก ปลายพระเนตรแหลมขึ้น ต่างจากพระพุทธรูปสมัยสุโขทัยที่พบในเมืองกำแพงเพชร ทำให้มีผู้เสนอว่าทั้งสามองค์เป็นศิลปะแบบอู่ทองหรืออยุธยาตอนต้น

บรรยากาศและสิ่งที่เหลืออยู่บริเวณวิหารนี้

ด้านหลังทรวดทรงองค์เอวที่งดงามของโครงร่างพระพุทธรูปบนฐานมณฑป ด้านหลังเจดีย์ประธาน

ชอบบรรยากาศสงบ สะอาด และร่มรื่น รอบๆอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรจริงๆเลย

ชอบบรรยากาศสงบ สะอาด และร่มรื่น รอบๆอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรจริงๆเลย

ส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ชอบที่นี่ คือ ด้านหลังวัดพระแก้ว มีทางเดินเล็กๆให้เด็กนักเรียนและผู้ปกครองเดินผ่านไปมาระหว่างโรงเรียนที่อยู่ริมถนนอีกด้านหนึ่งของอุทยานฯ กับถนนอีกด้านหนึ่งของอุทยานฯ  เด็กๆบางกลุ่มก็นั่งพักคอยผู้ปกครอง บางกลุ่มก็นั่งคุยกันใต้เงาร่มรื่นของไม้ใหญ่ในอุทยานฯอย่างมีความสุข

ถัดจากทางเดินเล็กๆไปทางท้ายสุดของอุทยานฯยังมีเจดีย์ทรงระฆังอีกหนึ่งองค์ ชื่อว่าเจดีย์ช้างเผือก ที่ฐานของเจดีย์ เดิมมีช้างปูนปั้นครึ่งตัวโผล่โดยรอบ 32 เชือก ปัจจุบันเสื่อมสลายหายไปเกือบหมดแล้ว

อย่างไรก็ตาม มีผู้ใจดีสร้างเสริมเติมแต่งรูปปั้นช้าง ที่มุมหนึ่งของเจดีย์ให้ยืนยงคงมาได้ จนถึงปัจจุบันพร้อมกับรอยยิ้มอย่างอารมณ์ดี

ตามข้อมูลจากหนังสือของกรมศิลปากรบอกว่า กลุ่มโบราณสถานบริเวณนี้ ถือว่ามีอายุเก่าที่สุดที่สร้างในช่วงสุโขทัยเรืองอำนาจ เพราะมีทั้งเจดีย์ทรงระฆังฐานเตี้ย (ศิลปะของกำแพงเพชรเจดีย์มักอยู่บนฐานสูง) ซึ่งมีฐานประดับด้วยช้างปูนปั้น รวมทั้งมีพระอัฎฐารส ซึ่งชำรุดทรุดโทรมเกือบหมดแล้วเช่นกัน

จากการขุดแต่ง พบว่าในบริเวณวัดพระแก้ว มีฐานเจดีย์แบบต่างๆถึง 35 ฐาน วิหารใหญ่และเล็ก  8 แห่ง ฐานโบสถ์ 3 แห่ง จึงแสดงชัดเจนว่าวัดพระแก้วเป็นวัดใหญ่ และ สำคัญในเขตกำแพงเมือง

      QR Code สำหรับเชื่อมโยงเพื่อฟังคำอธิบายเกี่ยวกับอุทยานฯ รวม 5 ภาษา

เราจบการเดินชมอุทยานฯวันแรกประมาณห้าโมงเย็น เมื่อแสงแดดอ่อนแรงเต็มที

ในGPS ซึ่งเป็นอุปกรณ์นำพาเราไปในที่แปลกใหม่ได้ค่อนข้างแม่นยำ แนะนำว่าร้านนี้มีอาหารอร่อย และเมื่อพิจารณาชื่อ View Suay แล้ว ผู้ร่วมเดินทางทั้งสี่คนก็มีความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่า ลุยไปกินมื้อเย็นที่ร้านนี้เลย

ไม่ผิดหวัง วิวริมน้ำปิงที่ร้านนี้สวยจริงๆ แถมอาหารก็อร่อยอีกด้วย

เจดีย์สวยงามที่เห็นไม่ไกลจากร้านนั้น  เป็นเจดีย์ของวัดพระบรมธาตุเจดียาราม เป็นวัดเก่ายุคสุโขทัย อายุกว่า 600 ปีแล้ว เป็นอารามหลวงประจำเมืองนครชุม ซึ่งพระมหาธรรมราชาลิไท แห่งกรุงสุโขทัย ให้สร้างในปีพ.ศ.1900 เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ  เดิมเป็นเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์แบบสุโขทัย อีก 500 ปี หลังจากนั้นเจดีย์ทรุดโทรมมาก คหบดีชาวพม่าจึงขอบูรณะใหม่ โดยสร้างเจดีย์ทรงมอญครอบองค์เดิม   แล้วนำยอดฉัตรจากพม่ามาประดิษฐานบนยอดเจดีย์ แล้วเสร็จในปี 2449

 

ไม่แน่ใจว่านางนอนอรชรอ้อนแอ้นที่วางประดับในร้านอาหารวิวสวยนี้ เป็นไม้แกะสลัก หรือ ปูนปั้น เพราะตอนที่ถ่ายนางนอนอยู่ในมุมสลัวๆของร้าน

คลิกมาด้วยความชอบท่าทางธรรมชาติของนาง พอปรับแต่งให้ภาพสว่างขึ้น ยิ่งชอบ ดูหน้าตาท่าทางแล้วเดาว่าน่าจะเป็นสาวพม่ามากกว่าสาวไทย

เนื่องจากรูปและเรื่องอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ทั้งหมดค่อนข้างยาว จึงขอจบตอนแรก ในส่วนตัวเมืองกำแพงเพชรโบราณ ไว้ที่ภาพสาวงามคนนี้ พรุ่งนี้เราจะไปชมอุทยานฯส่วนที่อยู่นอกกำแพงเมืองกันนะคะ

........................

 Edited by yanid - 02 Feb 2017 at 15:39

Post Options Edit Diary   Quote yanid Quote wrote: 17 Jan 2017 at 21:38whn View Drop Down
Groupie
Groupie


Joined: 26 Jun 2017
Posts: 81
Post Options Edit Comment   Quote whn Quote Direct Link To This Post Posted: 27 Jun 2017 at 07:27 - IP: 192.173.159.XXX

People from the day of nike max the world new balance began bos jersey to lunette ray ban pas cher enter adidas superstar the ralph lauren factory store countdown to death. instyler ionic styler She is not afraid oakley sunglasses cheap of pistons jersey death, los angeles clippers because in nike air max 2014 this coach factory outlet online life nfl jaguars can jordan release dates meet him, nike free shoes and his roche run love in rayban sunglasses this life, nba jerseys why should supra footwear the bcbg max azria teacher burberry asked about coach outlet online the air max shoes age? Even if he finally coach outlet left, relojes especiales she can live reebok strong. michael kors outlet online sale Greek nfl azcardinals in the university bottega veneta when hollister co the armani clothing school rolex replica is nfl patriots well-known nike.de rebellious nfl bears girls, everyone replica watches at burberry handbags arm's mcm bags length. Although nike free shoes her kobe bryant jersey name michael kors purses has coach black friday a hopeful soccer shoes word, cheap jerseys but nfl jerseys she never shop coach factory felt his life ray bans and longchamp outlet the coach factory online future giuseppe zanotti is hilfiger outlet promising, occhiali oakley because her new balance shoes parents north face jackets in her converse shoes childhood often coach factory outlet online quarreled cheap oakley in front salvatore ferragamo of nike mercurial vapor her, longchamp outlet always said jordans for sale that cheap michael kors either givenchy bags outlet because suns jerseys of her asics gel presence jerseys from china , They michael kors bags can be nfl vikings freed. softball bats On hermes birkin the adidas.se day longchamp of adulthood, pandora bracelets the oakley prescription parents wholesale handbags can not nike air force wait nike free 5.0 to divorce, ralph lauren outlet leaving rolex a watches living swarovski crystal fee wedding dresses uk to leave, and ferragamo shoes hope chrome hearts jewelry an air jordans adult burberry handbags was abandoned, nike air max 2015 or nfl lions never true religion hope nfl titans that air max 2014 she came to oakley this cheap oakley sunglasses world. nfl chiefs For gafas oakley all louboutin kinds cheap jerseys of complex nike huaraches emotions, ray ban outlet Greek nfl saints gradually nike tn requin become valentino shoes outlet cynical. hilfiger This day, orlando magic because the north face backpacks school ferragamo was levis outlet store caught up thomas sabo by the school ray ban wayfarer was over, swarovski but she did ray ban sunglasses outlet not care, nike air but replica watches the cheap true religion teachers said ray ban sunglasses she www.tommyhilfiger.nl was burberry uk no bcbg dresses tutor air max 2015 when barbour outlet the oakley black friday raging rage, lift louboutins the nike.com table, scared the michael kors bags teachers ralph lauren black friday quickly nike air max leave. true religion jeans women After oakley sunglasses outlet the anger michael kors of the mcm outlet Greek silence michael kors to fendi outlet online tears, hollister online shop deutschland then burberry outlet online a coach outlet sale voice with a pandora smile michael kors outlet online sale came, nike huarache "Why so angry? cheap glasses Is air max not timberland outlet worthy of such michael kors handbags a person polo ralph and rayban things the north face outlet angry?" swarovski jewelry Greek looked houston rockets up, lacoste polos the oakley sunglasses original womens hoodies is the same salomon schuhe school Man northface of burberry handbags the san antonio spurs times, swarovski and replica rolex this bad girl puma outlet store is cheap jerseys different, hermes outlet Xi timberland shoes is abercrombie the ray-ban sunglasses school marc jacobs handbags recognized Prince ralph lauren uk of barbour women jackets White converse Horse. See polo ralph lauren outlet this roshe run ridicule of dre beats their own people, oakley hope tory burch sale again mcm handbags raised nike roshe anger, baseball bats but north face pas cher in tommy hilfiger the other side woolrich outlet online to montre pas cher see the michael kors v?skor fleeting lonely expression jimmy choo after the the north face silence. Two nfl redskins people beats by dre did not beats by dre speak, iphone 5 cases so quietly michaelkors.com looked at flat iron each pandora other, a nike store strange nop jerseys feeling pandora rings at nfl falcons this dsquared2 jeans time michael kors in michael kors the oakley outlet online hearts of two burberry sale people budding. adidas.de From michael kors australia that day on, vans schuhe two gsw jerseys people seem longchamp handbags to have ray ban a kind of fidget spinner sympathetic feelings, often portland trail blazers contact burberry each juicy couture other. baseball jerseys Slowly two people closer coach black friday and coach outlet closer, timberland homme became a tommy hilfiger outlet stores lover. replica handbags Graduation memphis grizzlies of air max 90 the michael kors outlet online day, Xi long champ suddenly the north face Greek to dallas mavericks jersey marry, north face outlet at ray ban sunglasses first prada Greek michael kors outlet online some hesitation, hugo boss outlet but Xi prada outlet said: omega watches "I polo ralph lauren want ralph lauren outlet to salvatore ferragamo be your kate spade outlet sun, new balance give you hope, converse outlet give nfl giants you replica watches light, ralph lauren tracksuits give you warm." marc jacobs outlet It katespade outlet is ralph lauren online this nike roshe sentence touched nike air max the polo ralph lauren outlet online Greek, Promised swarovski Xi's michael kors outlet online proposal. jerseys from china Originally also worried air jordan that the burberry bags outlet parents christian louboutin would burberry online shop be coach factory outlet online opposed to rayban Xi, shoes on sale did not michael kors purses expect oakley Xi ray ban sunglasses and nike outlet their nike air max own roshe run similar asics experience, nfl browns so nfl raiders that Greece ray ban black friday is nfl 49ers more determined adidas neo to be adidas together nfl packers with coach purses Xi. air jordan shoes They oakley outlet work cheap ray ban hard to kanye west shoes make money, want philadelphia 76ers jersey to build michael kors their nike outlet store own nike mercurial home celine handbags with michael kors handbags their own coach outlet efforts, although nfl texans life nfl colts and bottega work hogan so clothing websites that hollister they are louboutin very tired, red bottoms but burberry handbags they ray ban outlet feel huaraches the designer handbags unprecedented coach outlet happiness. nfl rams This sac jerseys year, Greek cleveland cavaliers jerseys inadvertently that two ray ban people nba jerseys have calvin klein committed true religion outlet this prada handbags year, Tai Sui, tommy hilfiger online shop specifically polo ralph lauren outlet to coach handbags outlet Xi cheap jerseys put polo ralph lauren on polo outlet online the michael kors bags "Fengrong celebration" nfl jets pendant, hogan shoes outlet but utah jazz Xi ed hardy clothing refused, but soccer outlet online the pendants worn on the chicago bulls neck nfl steelers of hope, and said tommy hilfiger his thomas sabo uk own michael kors outlet days, jimmy choo shoes Do ralph lauren uk not worry, zapatillas nike hope also dsquared2 shoes do michael kors handbags not lunette oakley pas cher force louboutin shoes him. nba jerseys However, the air max 95 sudden death of cheap nike shoes a vans outlet disease took barbour mens jackets away mont blanc pens the cheap true religion life of cheap basketball shoes Xi, timberland boots so roshes that the Greek and then the free run last hermes bags side of the days nfl seahawks of vibram shoes heaven and earth forever. cheap oakley The heartbroken want barbour women jackets to adidas sneakers follow Xi, hollister clothing store but converse chucks she versace shoes outlet did michael kors outlet not mbt shoes outlet do ray ban zonnebril the michael kors bags last true religion jeans outlet thing, but kate spade to keep up with nfl chargers the juicy couture clothings mood to adidas shoes continue iphone 4s cases to work adidas shoes outlet hard prada outlet to polo ralph lauren get nike air force early babyliss to buy longchamp black friday the house they ralph lauren shirts always nike free run wanted. A cheap eyeglasses few nfl dolphins years later, pandora jewellery when Xi indiana pacers stood in her new balance house, nfl bengals she smiled toronto raptors and said to himself: nike outlet "Xi, cheap oakley sunglasses you see scarpe hogan it? Our ralph lauren polo dream to burberry outlet online achieve knicks jerseys ... ..." nike.se I think hollister kids back ralph lauren to the michael kors black friday day vans shoes of death, air max she nfl cowboys is coach factory outlet online not nfl bills Afraid kevin durant shoeskobe bryant shoes of barbour mens jackets death, ua stephen curry but ralph lauren not supra shoes love russell westbrook jersey Xi, longchamp taschen but ralph lauren she philipp plein clothes knew that burberry outlet Xi would nfl panthers not oakley sunglasses outlet want her to celine black friday do denver nuggets such a designer handbags stupid thing, so fake rolex she uhren chose ray ban sunglasses to jerseys from china use ecco women shoes the work mizuno running shoes of the nPeople from the day of nike max the world new balance began bos jersey to lunette ray ban pas cher enter adidas superstar the ralph lauren factory store countdown to death. instyler ionic styler She is not afraid oakley sunglasses cheap of pistons jersey death, los angeles clippers because in nike air max 2014 this coach factory outlet online life nfl jaguars can jordan release dates meet him, nike free shoes and his roche run love in rayban sunglasses this life, nba jerseys why should supra footwear the bcbg max azria teacher burberry asked about coach outlet online the air max shoes age? Even if he finally coach outlet left, relojes especiales she can live reebok strong. michael kors outlet online sale Greek nfl azcardinals in the university bottega veneta when hollister co the armani clothing school rolex replica is nfl patriots well-known nike.de rebellious nfl bears girls, everyone replica watches at burberry handbags arm's mcm bags length. Although nike free shoes her kobe bryant jersey name michael kors purses has coach black friday a hopeful soccer shoes word, cheap jerseys but nfl jerseys she never shop coach factory felt his life ray bans and longchamp outlet the coach factory online future giuseppe zanotti is hilfiger outlet promising, occhiali oakley because her new balance shoes parents north face jackets in her converse shoes childhood often coach factory outlet online quarreled cheap oakley in front salvatore ferragamo of nike mercurial vapor her, longchamp outlet always said jordans for sale that cheap michael kors either givenchy bags outlet because suns jerseys of her asics gel presence jerseys from china , They michael kors bags can be nfl vikings freed. softball bats On hermes birkin the adidas.se day longchamp of adulthood, pandora bracelets the oakley prescription parents wholesale handbags can not nike air force wait nike free 5.0 to divorce, ralph lauren outlet leaving rolex a watches living swarovski crystal fee wedding dresses uk to leave, and ferragamo shoes hope chrome hearts jewelry an air jordans adult burberry handbags was abandoned, nike air max 2015 or nfl lions never true religion hope nfl titans that air max 2014 she came to oakley this cheap oakley sunglasses world. nfl chiefs For gafas oakley all louboutin kinds cheap jerseys of complex nike huaraches emotions, ray ban outlet Greek nfl saints gradually nike tn requin become valentino shoes outlet cynical. hilfiger This day, orlando magic because the north face backpacks school ferragamo was levis outlet store caught up thomas sabo by the school ray ban wayfarer was over, swarovski but she did ray ban sunglasses outlet not care, nike air but replica watches the cheap true religion teachers said ray ban sunglasses she www.tommyhilfiger.nl was burberry uk no bcbg dresses tutor air max 2015 when barbour outlet the oakley black friday raging rage, lift louboutins the nike.com table, scared the michael kors bags teachers ralph lauren black friday quickly nike air max leave. true religion jeans women After oakley sunglasses outlet the anger michael kors of the mcm outlet Greek silence michael kors to fendi outlet online tears, hollister online shop deutschland then burberry outlet online a coach outlet sale voice with a pandora smile michael kors outlet online sale came, nike huarache "Why so angry? cheap glasses Is air max not timberland outlet worthy of such michael kors handbags a person polo ralph and rayban things the north face outlet angry?" swarovski jewelry Greek looked houston rockets up, lacoste polos the oakley sunglasses original womens hoodies is the same salomon schuhe school Man northface of burberry handbags the san antonio spurs times, swarovski and replica rolex this bad girl puma outlet store is cheap jerseys different, hermes outlet Xi timberland shoes is abercrombie the ray-ban sunglasses school marc jacobs handbags recognized Prince ralph lauren uk of barbour women jackets White converse Horse. See polo ralph lauren outlet this roshe run ridicule of dre beats their own people, oakley hope tory burch sale again mcm handbags raised nike roshe anger, baseball bats but north face pas cher in tommy hilfiger the other side woolrich outlet online to montre pas cher see the michael kors v?skor fleeting lonely expression jimmy choo after the the north face silence. Two nfl redskins people beats by dre did not beats by dre speak, iphone 5 cases so quietly michaelkors.com looked at flat iron each pandora other, a nike store strange nop jerseys feeling pandora rings at nfl falcons this dsquared2 jeans time michael kors in michael kors the oakley outlet online hearts of two burberry sale people budding. adidas.de From michael kors australia that day on, vans schuhe two gsw jerseys people seem longchamp handbags to have ray ban a kind of fidget spinner sympathetic feelings, often portland trail blazers contact burberry each juicy couture other. baseball jerseys Slowly two people closer coach black friday and coach outlet closer, timberland homme became a tommy hilfiger outlet stores lover. replica handbags Graduation memphis grizzlies of air max 90 the michael kors outlet online day, Xi long champ suddenly the north face Greek to dallas mavericks jersey marry, north face outlet at ray ban sunglasses first prada Greek michael kors outlet online some hesitation, hugo boss outlet but Xi prada outlet said: omega watches "I polo ralph lauren want ralph lauren outlet to salvatore ferragamo be your kate spade outlet sun, new balance give you hope, converse outlet give nfl giants you replica watches light, ralph lauren tracksuits give you warm." marc jacobs outlet It katespade outlet is ralph lauren online this nike roshe sentence touched nike air max the polo ralph lauren outlet online Greek, Promised swarovski Xi's michael kors outlet online proposal. jerseys from china Originally also worried air jordan that the burberry bags outlet parents christian louboutin would burberry online shop be coach factory outlet online opposed to rayban Xi, shoes on sale did not michael kors purses expect oakley Xi ray ban sunglasses and nike outlet their nike air max own roshe run similar asics experience, nfl browns so nfl raiders that Greece ray ban black friday is nfl 49ers more determined adidas neo to be adidas together nfl packers with coach purses Xi. air jordan shoes They oakley outlet work cheap ray ban hard to kanye west shoes make money, want philadelphia 76ers jersey to build michael kors their nike outlet store own nike mercurial home celine handbags with michael kors handbags their own coach outlet efforts, although nfl texans life nfl colts and bottega work hogan so clothing websites that hollister they are louboutin very tired, red bottoms but burberry handbags they ray ban outlet feel huaraches the designer handbags unprecedented coach outlet happiness. nfl rams This sac jerseys year, Greek cleveland cavaliers jerseys inadvertently that two ray ban people nba jerseys have calvin klein committed true religion outlet this prada handbags year, Tai Sui, tommy hilfiger online shop specifically polo ralph lauren outlet to coach handbags outlet Xi cheap jerseys put polo ralph lauren on polo outlet online the michael kors bags "Fengrong celebration" nfl jets pendant, hogan shoes outlet but utah jazz Xi ed hardy clothing refused, but soccer outlet online the pendants worn on the chicago bulls neck nfl steelers of hope, and said tommy hilfiger his thomas sabo uk own michael kors outlet days, jimmy choo shoes Do ralph lauren uk not worry, zapatillas nike hope also dsquared2 shoes do michael kors handbags not lunette oakley pas cher force louboutin shoes him. nba jerseys However, the air max 95 sudden death of cheap nike shoes a vans outlet disease took barbour mens jackets away mont blanc pens the cheap true religion life of cheap basketball shoes Xi, timberland boots so roshes that the Greek and then the free run last hermes bags side of the days nfl seahawks of vibram shoes heaven and earth forever. cheap oakley The heartbroken want barbour women jackets to adidas sneakers follow Xi, hollister clothing store but converse chucks she versace shoes outlet did michael kors outlet not mbt shoes outlet do ray ban zonnebril the michael kors bags last true religion jeans outlet thing, but kate spade to keep up with nfl chargers the juicy couture clothings mood to adidas shoes continue iphone 4s cases to work adidas shoes outlet hard prada outlet to polo ralph lauren get nike air force early babyliss to buy longchamp black friday the house they ralph lauren shirts always nike free run wanted. A cheap eyeglasses few nfl dolphins years later, pandora jewellery when Xi indiana pacers stood in her new balance house, nfl bengals she smiled toronto raptors and said to himself: nike outlet "Xi, cheap oakley sunglasses you see scarpe hogan it? Our ralph lauren polo dream to burberry outlet online achieve knicks jerseys ... ..." nike.se I think hollister kids back ralph lauren to the michael kors black friday day vans shoes of death, air max she nfl cowboys is coach factory outlet online not nfl bills Afraid kevin durant shoeskobe bryant shoes of barbour mens jackets death, ua stephen curry but ralph lauren not supra shoes love russell westbrook jersey Xi, longchamp taschen but ralph lauren she philipp plein clothes knew that burberry outlet Xi would nfl panthers not oakley sunglasses outlet want her to celine black friday do denver nuggets such a designer handbags stupid thing, so fake rolex she uhren chose ray ban sunglasses to jerseys from china use ecco women shoes the work mizuno running shoes of the north face numb plein outlet themselves, giuseppe shoes to air jordan retro achieve their common nfl eagles dream efforts. michael kors bags In washington wizards this life, hope nike outlet to ray ban sbocco live mia jersey alone nike online in this free running house, even minnesota timberwolves Xi's pandora share to ralph lauren outlet online live nets jersey together. nike air max Many people north face think she puma is cheap oakley sunglasses doing silly, burberry outlet online but she oakley sunglasses does charlotte hornets jersey not michael kors bags feel beats audio that longchamp you coach outlet online can love this prada sunglasses life hollister with Xi, nike.dk why mcm bags do you nfl ravens want nfl buccaneers to talk about kate spade outlet online it? She swarovski australia hopes nfl broncos that chi hair time new balance store can be christian louboutin shoes faster, make louboutin outlet her early cheap michael kors and jordan shoes Xi milwaukee bucks together, no mcm backpack outlet longer nike air separate

coach bagsswesweworth face numb plein outlet themselves, giuseppe shoes to air jordan retro achieve their common nfl eagles dream efforts. michael kors bags In washington wizards this life, hope nike outlet to ray ban sbocco live mia jersey alone nike online in this free running house, even minnesota timberwolves Xi's pandora share to ralph lauren outlet online live nets jersey together. nike air max Many people north face think she puma is cheap oakley sunglasses doing silly, burberry outlet online but she oakley sunglasses does charlotte hornets jersey not michael kors bags feel beats audio that longchamp you coach outlet online can love this prada sunglasses life hollister with Xi, nike.dk why mcm bags do you nfl ravens want nfl buccaneers to talk about kate spade outlet online it? She swarovski australia hopes nfl broncos that chi hair time new balance store can be christian louboutin shoes faster, make louboutin outlet her early cheap michael kors and jordan shoes Xi milwaukee bucks together, no mcm backpack outlet longer nike air separate

coach bags
Back to Top
Generalgoods View Drop Down
Newbie
Newbie


Joined: 19 Jul 2017
Location: good
Posts: 14
Post Options Edit Comment   Quote Generalgoods Quote Direct Link To This Post Posted: 19 Jul 2017 at 17:51 - IP: 182.186.195.XXX
It is extremely easy today to buy a speedy online car insurance quote to guide you find an appropriate insurance suitable for you. Quite simply just, in the days of the past you was mandated to call the corporate and consult with an factor, which could possibly take hours on end. my speedy auto 

Some car or truck scrubbers because of other leading manufacturers are generally difficult towards fill not to mention empty. An auto scrubber recovers mucky water out of your floor when the pump seems to have thoroughly wet the floor and clean it. Two good sized tanks in your Champ accommodates the two of these systems with the help of ample backup for solution bringing about reduced enter into ups. auto champ 

Involved with Mark Dulisse, Short Writes Deluxe is usually a plug-in who incorporates the whole set of tools need and desperately have got to create pages and become by far the most successful on the internet marketers. auto deluxe 

Styling cues will be used towards prompt recognition from a particular brand to other product lines of an identical brand. The cues range from the curve of this roofline, the special design of this grille, as well as shapes not to mention lines of this vehicle. auto design 

The actual duty associated with automotive experts is almost always to supply specified knowledge dependant upon either particular field perspective and / or scientific possibility. They make testimony judging by having witnessed a considerable amount of accidents and locate detailed explanation.automotive expert 

With this historical experience and advanced outlook, no surprise these cars are thought posh not to mention expensive throughout their class. Any time you own some Merc, you own associated with a remarkable culture not to mention tradition which may be typically Mercedes-Benz.posh auto 

Mcdougal is an observer from business recreation in your partner's vicinity. The content is tempted from his well-known experiences not to mention knowledge. He will be a industry strategist powering young online marketers. He might be writing an e book on ‘business strategy for success in different business and / or job searching activity’. any business 

For pre-occupied moms what individuals don't plan to leave their loved ones to can live communicating in engagements, teleseminars are an incredible alternative. Home-based industry moms can make use of teleseminars towards leverage his or her's expertise, show their practical knowledge, and economy their industry. business mom 

The last option is Dissolution. Which may be, at numerous point you choose to retire and you choose to close the bosses. All the chores you've submit to generating it up have been for the purpose of nothing for the reason that your musical legacy disappears. do business 

A trainer can explain the basics and live you in the to victory. They can explain building a business the correct way. One who runs perfectly and gives you home some profit in the final analysis of when real. get business 

However, using brokered some sale, lucrative or not satisfying you, that's not the bottom of typically the story. Important work asked to last on with the help of buy through clauses, particularly for everybody who is still heavily mixed up in business. That period are generally depressing. It is even further depressing any time you fail to own buy-out targets and so you never have the final monthly payments. go business 

The thirdly is Disbursement - which may be lobby you to definitely buy it again from most people. It is often your relief team, some supplier, customer and / or competitor possibly someone what individuals fancies running your internet business. This is the biggest pay day you'll ever previously have. mr business 

Many small business owners believe his or her's companies are excessively small to consider the enhance your budget and operational processes, policies not to mention practices health of their much more robust counterparts. business likeness 

We've been at a degree now where but not just is this a low cost business brand, it will be most powerful route to build sales stream working part time or full time mum right out of your comfort of yours home. afford business 

It could be advisable to generally be mindful of their feelings, thoughts not to mention instructions which can come up during the process. Do not forget, Reiki definitely will always run where it is really needed so allow the energy flow whenever you relax not to mention administer typically the healing. Administer business 

Couriers not to mention shipping will cost you - This really another instance ın which shopping near will reap some benefits your turn a profit and decrease. Don't pick up lazy, it may well cost your internet business extra and also don't choose the courier to find complacent. Give consideration to making any sort of off-site backup on-site much too.Business Penny 

When deducting home business office expenses, an identical formula used. Figure the total square footage of your townhouse. Now, figure typically the square photos of basically the portion of your townhouse used particularly for industry purposes. Divide the bosses number by your total phone number, then exponentially increase your reply to by 100 to arrive at your internet business percentage.Business Percentage 

Anything about your business, I just don't offer for sale templates. I just only offer for sale REAL articles and other content. I reckon that template is actually we could the general report on direction except for how-to exercise. That's for what reason I greatly not recommended you choose to download and / or purchase online marketing templates because May very well seen them i personally think it will not help most people much. 1st business cafe 

Examples of the analog cellular systems even incorporate the tools in call extension cables too. Typically the sad press is who their have end in this case. They short-term capable from providing this unique limited variety of features in the users. analog business 

This Delhi Hotel is found well away of check out kms because of IGI airport not to mention 20 kms from railway station as well as well connected to all leading tourist parts. This Delhi Overseas airport Hotel will be most coveted hotel from both business not to mention pleasure travelers take an enamoring stay the hub of u . s .. best business cafe 

All some motivated entrepreneur really should do might be put a sufficient quantity of effort towards the process brewing the industry successful. business ideas network 

Ultracade might be another multi-game console featuring different classic arcade adventures emulated concerning PC component running proprietary operating system and emulation coupon. The company 's no longer in business.classic business guide 

One of this hardest business card tricks across the world is the spot where the Magician locks onto the 3 aces in any deck that's thoroughly shuffled. the business ace 

They could be employees, customers and / or partners who want to interact aided by the organization because of anywhere throughout the world at all the time. A portal in this way provides some convenient route to post system issues and enable you to stay offered for business across the world. 24 a 7 service so that you can deliver some high-quality past experiences for potential customers. pro business portal 

Using of that technology is during the Microsoft platforms mode. If this unique limitation might be acceptable on a task, then using of that technology facilitates data swapping from LotusScript towards OLE-applications. Specifically you can actually export data files from Lotus Domino towards MS Excel or MASTER OF SCIENCE Word. domino business 

Another route to market a practice is almost always to author some book. People always decide to see some book out by using a new healthcare professional, and is an effective way concerning developing latest patients, not to mention getting calm referrals. market your practice 

There is also a simple and yet undeniable truth in your financial advisory and large choice planning market place that Outlet Street seems to have kept being "dirty bit secret" for. financial portfoli 

Given that business from digital business is latest and unidentified, governments not to mention regulators happen to be cautious on the subject of allowing innovations which can disrupt budgetary stability of this economy. financial digits 

Making here are the all with the expenditures provides a fantastic picture with the overall financial health and aid you in preparing determine how to allocate your wages. Finance   Back 

A great number of businesses need chosen consumer business a line of credit to accommodate their budgetary needs because there is also a higher chance so as to be approved compared with banks. Just confident have an outstanding credit status or credit ratings because these lenders will for sure be contemplating them. Finance Get 

ADSADSA
Back to Top
DiaryLove.com
Post Comment (Register User Only)
diary : yanid
เที่ยวรัสเซียปี 2560- ตอนที่ 5(จบ) The Hermitage [0/97]
นกกินปลีอกเหลืองตกสวรรค์ [2/102]
เที่ยวรัสเซียปี 2560- ตอนที่ 4 Peterhof [1/130]
เที่ยวรัสเซียปี2560- ตอนที่3 St.Basil's Cathedral [1/60]
เที่ยวรัสเซียปี2560- ตอนที่2 ดอกไม้ในมอสโก [1/50]
เที่ยวรัสเซียปี2560 - ตอนที่1 ภาพรวม [1/62]
เปิดกล้องส่องนกที่บ้าน [1/46]
ชมสามอุทยานประวัติศาสตร์มรดกโลก( 4/4) [2/621]
ชมสามอุทยานประวัติศาสตร์มรดกโลก (3/4) [2/570]
ชมสามอุทยานประวัติศาสตร์มรดกโลก (2/4) [1/454]
ชมสามอุทยานประวัติศาสตร์มรดกโลก (1/4) [2/205]
ภาพ ‘หยดพระเสโท ’ [2/273]
นกกินปลีอกเหลืองที่บ้านเราปี 2559 (ตอนสอง) [2/312]
ทำความรู้จักกับ “ปีกสวย พันสี...ที่ภูพิงค์” [2/239]
ทำความรู้จักกับ "ติโต" [1/145]
พุทธธรรมในคำสอนของ 'พ่อ' [1/257]
นกกินปลีอกเหลืองที่บ้านเรา ปี 59 [1/462]
กรุงเวียนนา...เดินๆๆเพลิดเพลินใจ [1/136]
พระราชวัง Schonbrunn –กรุงเวียนนา [1/127]
สาระสำคัญของแก่นพุทธศาสน์ ตอนที่ 4/4 [0/140]
สาระสำคัญของแก่นพุทธศาสน์ ตอนที่ 3/4 [1/207]
สาระสำคัญของแก่นพุทธศาสน์ ตอนที่ 2/4 [1/143]
สาระสำคัญของแก่นพุทธศาสน์ ตอนที่1/4 [1/490]
โบสถ์กระดูก ( Ossuary) ที่ Sedlec [1/222]
Prague Castle ..พลาดไม่ได้เมื่อไป Czech Republic [1/190]
แวะ Hluboka ก่อนไป Prague [1/166]
Five Fingers...มีเซอร์ไพรซ์ [3/228]
เหมืองเกลือเก่าแก่ที่สุดในโลก [1/287]
Hallstatt 2016 [4/278]
Konigsee Lake (ทะเลสาบโคนิคซี่ ) [1/377]
แก่นพุทธศาสน์...ความว่าง 2/3 [1/296]
แก่นพุทธศาสน์....สรุปสาระสำคัญ 1/3 [1/608]
ไปอินเดียปี2559(8)-ตอนจบ...เดลี และ อัคระ [1/398]
ไปอินเดียปี2559(7)-สาวัตถี..เมืองเศรษฐีแต่เก่าก่อน [1/480]
ไปอินเดียปี 2559 (6) ลุมพินี..ถิ่นนี้ของเนปาล [3/565]
ไปอินเดียปี 2559(5)- กุสินารา..หมอกหนา เมตตาเด่น [1/396]
ไปอินเดียปี 2559(4)- พาราณสี..ล่องคงคา.. [2/561]
ไปอินเดียปี 2559 (3)- พุทธคยาพลาดไม่ได้ [2/806]
ไปอินเดียปี 2559 (2)-เตรียมรับปัญหา [2/2617]
ไปอินเดียปี 2559 (1)-ไปทำไม [2/443]
ทดลองกล้อง Sony DSC-RX100 IV [0/308]
เที่ยว Glasgow เมืองโก้หรู – สก๊อตแลนด์ [0/1024]
เที่ยว เกาะ Skye กับ ปราสาท Eilean Donan แดนวิวสวย [0/343]
เที่ยว Dunkeld เดินเล่นสบายๆ - สก๊อตแลนด์ [0/291]
เที่ยว Blair Castle ปราสาทสีขาว – สก๊อตแลนด์ [1/392]
เที่ยวพระราชวังโฮลี่รู้ด วันฝนโปรย - สก๊อตแลนด์ [0/295]
เที่ยว ปราสาทเอดินเบอระ- สก๊อตแลนด์ [0/313]
ชมชุมชนริมน้ำจันทบูร [1/658]
สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ กับ โครงการสวนกลางมหานคร [2/1336]
แวนโก๊ะ และ ภาพวาดที่เชื่อมโยงกับสุขภาพ [2/1826]
แวนโก๊ะ กับ ดอกไม้ [0/3456]
แวน โกะห์ กับ ดอกทานตะวัน [2/13459]
พระนางตารา ( TARA Goddess) [4/914]
เหตุสมควรโกรธ....ไม่มีในโลก [3/212]
อานุภาพและกับดักของวิปัสสนา [2/184]
อานุภาพของสมาธิตามธรรมชาติ [1/157]
วิธีคิดเพื่อละการยึดถือในความมีตัวตน [1/172]
อานุภาพของสมาธิและปัญญา [1/159]
ศีล สมาธิ และ ปัญญา [0/202]
ความยึดมั่นถือมั่น [0/139]
ศีล-ธรรม-การเห็นแจ้งในไตรลักษณ์ [0/150]
หลักพุทธศาสนาขั้นสูงสุด และการเข้าถึง [0/184]
สาระสำคัญของคู่มือมนุษย์ฉบับสมบูรณ์ [0/558]
คู่มือมนุษย์-ใช้เวลา 20 ปี กว่าจะอ่านจบ [0/307]
นกเขาชวาที่บ้านเราปี 2558 [0/338]
เที่ยวเมืองลูบลิยาน่า (Ljubljana)...ก่อนกลับไทย [0/425]
เที่ยวถ้ำโพสตอนย่า....อายุนับล้านปี [0/308]
ไปเบลด(Bled)..เมืองตากอากาศยอดฮิตของSlovenia [0/1216]
เที่ยวซาเกรบ (Zagreb)…เมืองหลวงของโครเอเชีย [0/483]
เที่ยวพลิตวิเซ่ (Plitvice)..น้ำตกๆๆๆ..งามมวากก.. [4/528]
เที่ยวเมืองซาดาร์ (Zadar)...ที่ย่าช้อบชอบ [2/531]
ไปซีบีนิก (Sibenik)คลิกๆๆหน้าคน [2/430]
สบายๆในเมืองสปลิท (Split) [2/853]
เที่ยวเมืองโทรเกียร์ (Trogir) [2/496]
เที่ยวเมือง ดูบรอฟนิก (Dubrovnik) [4/1417]
ปราสาทสัจธรรม ณ 1 พค. 57 [1/672]
สอ เสถบุตร ในมุมมองของภรรยาคนสุดท้าย [1/3761]
ตื่นรู้ที่ภูหลง(ฉบับย่อ) – ตอนจบ [0/452]
ตื่นรู้ที่ภูหลง(ฉบับย่อ) - ตอน6 มองไกล เห็นกว้าง [0/360]
ตื่นรู้ที่ภูหลง(ฉบับย่อ)- ตอน5-เหนือตัวตนพ้นสมมุติ [0/658]
ตื่นรู้ที่ภูหลง (ฉบับย่อ) - ตอน 4.ส่องกระแสธรรม [0/346]
ตื่นรู้ที่ภูหลง(ฉบับย่อ) – ตอน 3 ปลูกสติกลางใจ [2/460]
ตื่นรู้ที่ภูหลง (ฉบับย่อ) – ตอน 2.พ้นบ่วงมาร [2/471]
ตื่นรู้ที่ภูหลง (ฉบับย่อ)-ตอน1 อยู่กับความรู้ตัว [2/634]
กรรมฐาน [6/892]
บวชที่บ้าน – ภาคปฏิบัติ [6/514]
บวชที่บ้าน – ภาคทฤษฎี [11/736]

[ ชมทุกตอน ไดอารี่ ของ yanid ]
[ All yanid diary ]

July 2017
S M T W T F S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31


เขียนไดอารี่ | หน้าแรกปรับแต่งไดเลิฟฯThis page was generated in 0.146 seconds.