ทำความรู้จักกับ “ปีกสวย พันสี...ที่ภูพิงค์”

  Topic Search Topic Search  Topic Options Topic Options

หนังสือภาพถ่าย ปีกสวย พันสี...ที่ภูพิงค์  จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา และ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ในปี พ.ศ.๒๕๕๕

มีการถ่ายภาพนก ผีเสื้อ และ แมลงปีกสวย ในบริเวณพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ เชียงใหม่ เป็นเวลากว่า ๙ ปี ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดพิมพ์ประมาณ ๒ ปี แล้วเสร็จพร้อมจำหน่าย ในปี ๒๕๕๗

ย่าซื้อหนังสือเล่มนี้มาตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ (ราคา ๑,๐๐๐ บาท) ค่อยๆนั่งดูภาพ อ่านรายละเอียดต่างๆวันละเล็กละน้อยอย่างตื่นตาตื่นใจ พร้อมๆกับชื่นชมคณะผู้จัดทำทุกคน

หลังจากนั้น ตามไปอ่านข้อมูลใน Google จากการให้สัมภาษณ์ของผู้เกี่ยวข้องด้วย ทำให้ได้รายละเอียดที่น่าสนใจเพิ่มเติมอีกหลายเรื่อง เช่น ตัวอักษรชื่อหนังสือเป็นลายมือสวยๆ ของท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ รองราชเลขาธิการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ... ในเล่มนี้มีภาพสวยๆ กว่า 300 ภาพ....ไม่เน้นรายละเอียดทางวิชาการ...การเรียงลำดับภาพ เริ่มต้นด้วยบรรยากาศตอนรุ่งอรุณแล้วจบตอนพระอาทิตย์ตกดิน... พระเอกของเรื่องคือนกพญาไฟ ตัวผู้มีสีแดง ตัวเมียมีสีเหลือง... ภาพปกเป็นรูปนกแว่นตาขาว ซึ่งกว่าจะลงตัวเป็นภาพนี้ได้ ก็มีการปรับเปลี่ยนภาพหลายครั้งมากๆ...หนังสือมีจำหน่ายที่ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และร้านของศูนย์ศิลปาชีพทั่วประเทศ....  เป็นต้น

 

ขอชื่นชม คณะทำงานหลักที่ช่วยกันสร้างสรรค์หนังสือเล่มนี้จนสำเร็จอย่างงดงาม ตามรายชื่อที่ปรากฎข้างบน รวมทั้งผู้ร่วมงานที่อยู่เบื้องหลังอีกมากมาย

ในการแนะนำให้รู้จักกับหนังสือฯ ครั้งนี้ ย่าได้ถ่ายภาพจากหนังสือฯ  โดยเลือกภาพที่ตัวเองชอบและเห็นว่าน่าสนใจประมาณ 10% ของภาพทั้งหมด เพื่อเป็นตัวอย่างให้ได้ร่วมกันชื่นชมความงาม โดยใช้กล้องในโทรศัพท์มือถือ ดังนั้นจึงขอทำความเข้าใจให้ตรงกันว่า ภาพ สี และองค์ประกอบต่างๆจะไม่สวยงามและครบถ้วนเท่ากับในหนังสือ รวมทั้งย่าได้จัดพิมพ์ชื่อนกและแมลงต่างๆขึ้นใหม่เกือบทั้งหมดเพื่อความเหมาะสม ด้วย

ก่อนจะเริ่มลงภาพอื่นๆ ขอเริ่มจากภาพด้านหน้าพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์พร้อม สรุปสาระสำคัญ ว่า ที่นี่เป็นสถานที่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ก่อสร้าง  เมื่อพ.ศ.๒๕๐๔ ที่บริเวณส่วนหนึ่งของ ดอยบวกห้า ( เป็นภาษาเหนือ ความหมายคือ ยอดเขาที่มีหนองน้ำซึ่งปกคลุมด้วยต้นหว้า) ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของตัวเมืองเชียงใหม่  ดอยนี้มีความสูงกว่า 1,400 เมตร

วัตถุประสงค์ เพื่อใช้เป็นที่สำหรับทรงรับรองพระราชอาคันตุกะ และ เป็นที่ประทับในโอกาสเสด็จแปรพระราชฐานมาทรงเยี่ยมพสกนิกรทางภาคเหนือ รวมทั้งทรงติดตามงานในโครงการตามพระราชดำริ

ในหนังสือฯ มีการบรรยายและเรียงร้อยถ้อยคำให้เห็นภาพด้วยภาษาที่งดงามว่า “ไม้ดอก ไม้ใบ หลากหลายสายพันธุ์ และ ผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ที่โอบล้อมพระราชนิเวศน์แห่งนี้ ดำรงอยู่ตามหลักการทรงงานและแนวพระราชดำริ “ใช้ธรรมชาติรักษาธรรมชาติ”ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ทำให้ทั่วบริเวณภูพิงคราชนิเวศน์เปรียบดังสรวงสวรรค์ด้วยพฤกษานานาพันธุ์

ณ ที่แห่งนี้ สรรพสัตว์และสิ่งมีชีวิตเล็กๆใช้เป็นที่ก่อกำเนิด แอบอิง อาศัย หากินและหลบภัยเสมอมา เพียงแต่หลายคนอาจไม่ทันสังเกตเห็น หรือมองผ่านเลยไป ทั้งที่ทุกชีวิตในผืนป่าแห่งนี้ล้วนมีความสำคัญต่อระบบนิเวศอย่างยิ่ง แม้แต่นก ผีเสื้อและแมลงตัวเล็กๆ ก็เป็นดัชนีบ่งชี้ถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าและน้ำ ตลอดจนระบบนิเวศได้เป็นอย่างดี……..”

สวนสุวรี  เป็นสถานที่ที่เป็นจุดเริ่มต้นของความคิดในการจัดทำหนังสือฯ สวนนี้มีกุหลาบอยู่หลากหลายสายพันธุ์ และมักมีนกมาอาศัยหากินทั้งปี ในวันที่อากาศดี เหล่านกพญาไฟจะบินมาเกาะกลุ่มบนดอกกุหลาบหลากสี

ในหนังสือฯ เขียนไว้ว่า “… ต้นปี ๒๕๔๗ ในช่วงเวลาที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จแปรพระราชฐานมาประทับ ณ ภูพิงคราชนิเวศน์ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อทรงเยี่ยมเยือนพสกนิกรในพื้นที่ภาคเหนือเช่นเคย วันหนึ่งพระองค์เสด็จไปที่สวนสุวรีเพื่อทอดพระเนตรกุหลาบนานาพันธุ์ ได้มีนกพญาไฟฝูงใหญ่บินลงมายังสวนสุวรี เกาะตรงโน้นตรงนี้จนเห็นเป็นสีเหลืองสีแดงเต็มไปหมด ดูราวกับนกพญาไฟพากันมารับเสด็จ

สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ  ได้รับสั่งถามผู้อำนวยการพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์  ว่าเป็นนกพันธุ์ใด เมื่อทรงทราบว่าเป็นนกพญาไฟ ได้รับสั่งต่อว่า นึกไม่ถึงว่าภูพิงคราชนิเวศน์จะยังมีความสมบูรณ์ของธรรมชาติขนาดนี้

จากวันนั้นเป็นต้นมา ผู้อำนวยการฯ จึงเชิญผู้เชี่ยวชาญเรื่องนกและผีเสื้อ รวมทั้งช่างภาพฝีมือดี มาทำการสำรวจและถ่ายภาพ นกและผีเสื้อในบริเวณภูพิงคราชนิเวศน์ เพื่อรวบรวมขึ้นทูลเกล้าฯถวายสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ.....”

ในวันเปิดตัวหนังสือฯ เมื่อ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ คุณ อำนาจ เดชะ ผู้อำนวยการพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ให้สัมภาษณ์ในรายละเอียดว่า “…ติดต่อช่างภาพมาช่วยถ่ายภาพใส่อัลบั้มเพื่อถวายทอดพระเนตร ทรงมีความสุขมาก หลังจากนั้นก็มีการถ่ายภาพไว้ทุกปี จนเป็นที่มาของหนังสือเล่มนี้เป็นการเฉลิมพระเกียรติ......”

นี่คือ นกพญาไฟเพศผู้และเพศเมีย ที่จุดประกายความคิดให้ผู้เกี่ยวข้อง เริ่มการสำรวจและ ถ่ายภาพ เป็นเวลากว่า ๙ ปี

ทำให้  “...พบนกแล้ว ๑๖๔ ชนิด ผีเสื้อ ๒๑๔ ชนิด ไม่รวมแมลงอื่นๆอีก เช่น ด้วง กว่าง และ ผีเสื้อกลางคืนหายาก ซึ่งยังไม่เคยมีการสำรวจอย่างจริงจัง......”

คุณพิศาล น้ำค้าง ผู้ถ่ายภาพทั้งหมดในหนังสือฯ เล่าถึงการทำงานอันยากลำบากกว่าจะได้ภาพนกและแมลงสวยๆ ว่า “..ระหว่างถ่ายภาพนก ผีเสื้อ ระยะเลนส์ต้องสลับไปมา ต้องแบกอุปกรณ์ราว 10 กิโลเมตรเดินตามนกไปเรื่อยๆ แล้วพอเจอนกและผีเสื้อก็ต้องปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ ไม่ว่าพื้นเฉอะแฉะแค่ไหนก็ต้องลงไปนอน เพื่อหามุมที่ดีที่สุด เป็นแบบนี้ตลอด ๙ ปีและใช่ว่าขึ้นไปบนดอยทุกครั้งจะได้ภาพทุกครั้ง…..ใช้วิธีเจออะไรก็ถ่ายเพราะอาจจะไม่เจออีกแล้ว…..”

นกจับแมลงสีครามสวยมากๆพันธุ์นี้ หาชมได้ยากมากชนิดหนึ่งในไทย

ในบทบรรยายสรุปด้านหน้าของหนังสือฯ  ซึ่งเล่าสั้นๆเกี่ยวกับบริเวณที่มักพบนก ผีเสื้อและแมลงต่างๆในพระตำหนักแห่งนี้ บอกว่า บริเวณหอพระทรงไทยล้านนาประยุกต์ซึ่งอยู่บนเนินสูงสุดในพระตำหนักภูพิงค์ มักมีนกและผีเสื้อที่หายากถึงยากมากแอบมาซุกซ่อนอยู่...รวมถึงนกจับแมลงสีคราม ชนิดนี้ด้วย... “แม้ตัวจะเล็กนิดเดียวแต่ก็อุตส่าห์บินมาแสนไกลให้เราได้พบเห็นที่ภูพิงคราชนิเวศน์แห่งนี้”

หอพระซึ่งตั้ง ณ จุดสูงสุด และเป็นที่ซุกซ่อนตัวของนกและแมลงที่หาได้ยาก

ย่าชอบภาพนกจับแมลงฯที่กำลังบินภาพนี้มาก ในหนังสือฯ บอกว่าอาจพบเขาเกาะอยู่อย่างเงียบๆในบริเวณสวนเฟิร์น

ในหนังสือฯ เล่าถึงสวนเฟิร์น ว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙ เคยรับสั่งกับ ผู้อำนวยการพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๗ ว่า “…..สวนเฟิร์นที่นี่ได้ผลมาก มีประโยชน์มาก....”

ซึ่งหมายถึง ผลสำเร็จในการสร้างความหลากหลายทางชีวภาพและความสมดุลในระบบนิเวศที่มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ คุณพิศาล น้ำค้าง   ได้ให้ความเห็นในมุมมองของผู้ถ่ายภาพว่า “…ที่พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ มีระบบนิเวศที่ดีมาก ทำให้มีนกและแมลงอาศัยอยู่เยอะ ด้วยพระบารมีของในหลวงทำให้ดอยแห่งนี้อุดมสมบูรณ์ มีแปลงดอกไม้ผุดขึ้น จะเรียกว่าที่นี่เป็นแหล่งบุฟเฟ่ต์ของเหล่านกและแมลงก็คงไม่ผิดนัก..."

นกติ๊ดหลังสีไพลตัวนี้ก็สวยแปลกตา ในหนังสือฯบอกว่า อาจพบเขาได้ในบริเวณพระตำหนักพฤกษาวิสุทธิคุณ

นกนิลตวาท้องสีส้มคอดำสวยแปลกตา เป็นหนึ่งในบรรดานกหลากหลายพันธุ์ ที่นิยมมาอาศัยหากินกันทั้งปีที่สวนสุวรี สวนสวยที่มีดอกกุหลาบสวยและหอมหลากหลายพันธุ์

พระตำหนักยูคาลิปตัส1 ปลูกประดับด้วยไม้ดอกเมืองหนาวหลากสี มีทั้งผีเสื้อหายาก รวมทั้งนกหลากหลายพันธุ์ เช่น นกเดินดงอกเทา นกปรอดหัวตาขาว เป็นต้น มาหาอาหารบ้าง มาแอบทำรังวางไข่บ้าง

นกปรอดหัวตาขาวจู๋จี๋กันบนกิ่งไม้ไร้ใบ ดูน่ารัก และ อบอุ่นมาก

นกปรอดเหลืองหัวจุกตัวนี้กำลังคาบอาหารในปาก และ ทำท่าตกตะลึง ราวกับรู้สึกตัวว่าถูกแอบถ่ายภาพ

ต้น Firethorn อวดผลสีแดงในม่านหมอก และเป็นแหล่งอาหารให้นกหลายชนิด รวมทั้งนกปรอดหัวสีเขม่าตัวนี้ด้วย

นกปลีกล้วยเล็กชนิดนี้ หน้าตาท่าทางคล้ายๆกับนกกินปลีซึ่งตัวเล็กนิดเดียว (ขนาดประมาณ 4 นิ้วเท่านั้น)ที่กำลังมากกไข่ที่บ้านย่า

ย่าชอบชื่อและปีกลายสวยงามมากของนกพันธุ์นี้ ข้อมูลบอกว่า เขาชอบเกาะพักอยู่บนต้นไม้ใหญ่สูงลิบ และส่งเสียง “แช้ก แช้ก” ให้ได้ยินเป็นระยะๆ

นกเปล้าท้องขาวคู่นี้กำลังเริงร่ากับอาหารอันโอชะตามกิ่งไม้ใหญ่

นกพญาปากกว้างอกสีเงิน สวยสะอาดตา เป็นหนึ่งในนกหลายชนิดที่มักมาชุมนุมกันที่หน้าพระตำหนักใหญ่ที่มีรูปปั้นกินรีอันอ่อนช้อย

ย่าชอบสีฟ้าสวยงามที่คอของนกโพระดกตัวนี้ ตามข้อมูลบอกว่า มักจะเห็นเขามาเกาะพักบนต้นศรีตรังดอกสีม่วงอยู่บ่อยๆ

ดูเหมือนว่านกยอดหญ้าตัวนี้จะหลงใหลยอดกุหลาบมากกว่ายอดหญ้าซะแล้ว

ย่าชอบสีฟ้าและน้ำเงิน จึงเลือกภาพนกโทนสีนี้มาหลายตัว โดยไม่ได้ตั้งใจ สำหรับตัวนี้นอกจากถูกใจสีแล้วยังชอบชื่อไทยที่น่าเอ็นดูอีกด้วย

หนังสือนี้มีภาพดอกไม้  อาคารสวยงามในพระตำหนักภูพิงค์  รวมทั้งบทประพันธ์ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ แทรกอยู่เป็นระยะๆ

ภาพนี้ คือ กุหลาบพระนามจุฬาลงกรณ์ที่งดงามมากทั้งสีและรูปทรง ส่วนบทประพันธ์ประกอบภาพทั้งไทยและอังกฤษก็กระชับและใช้ภาษาได้สละสลวย

จุดเด่นของหนังสือเล่มนี้ นอกจากทุกภาพจะสวยงามยิ่งแล้ว ยังเป็นหนังสือที่เหมาะกับทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ อีกด้วย เพราะมีทั้งภาษาไทยและอังกฤษ ที่กระชับและงดงาม กำกับคู่กันทั้งหมด   

ตั้งแต่นี้ไปจะเป็นตัวอย่างผีเสื้อสวยงามในพระตำหนัก ซึ่งพบแล้วกว่า 200 ชนิด แต่ย่าคัดเลือกตามใจชอบมาเพียง 7 ชนิด

ย่าเห็นว่า ผีเสื้อตัวเล็กกว่านก และไม่ค่อยเกาะอยู่กับที่นานเหมือนนก จึงถ่ายรูปได้ยากกว่า ดังนั้น เมื่อเห็นรูปภาพผีเสื้อสวยงามมากมายในหนังสือนี้จึงตื่นเต้นมาก อย่างไรก็ตาม ย่ายังชอบความมีชีวิตชีวาของนกมากกว่าผีเสื้ออยู่ดี

คุณพิศาล น้ำค้าง ช่างภาพ เล่าว่า ในบรรดาภาพทั้งหมด มีภาพผีเสื้อจันทรา น่าประทับใจมากที่สุด เพศผู้ที่ว่าหายากแล้ว เพศเมียหายากยิ่งกว่า จึงถือเป็น(ผีเสื้อจันทราเพศเมีย) ภาพแรกในประเทศที่ถ่ายได้.....   ตัวนี้คือเพศผู้

และนี่คือ ภาพผีเสื้อจันทราเพศเมียภาพแรก ที่คุณพิศาลถ่ายได้ ในประเทศไทย

คุณพิศาลเล่าไว้ในหนังสือว่า “ในไทยไม่พบมาเป็นสิบๆปีแล้ว ผีเสื้อจันทราเพศเมียตัวนี้ พบที่หน้าพระตำหนักปีกไผ่เมื่อ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๐ อ่อนแรงจากพายุฝน มาเกาะกิ่งไม้ คณะช่างภาพจึงหาน้ำหวานไปเลี้ยง และช่วยพาไปพักบนใบไม้เพื่อรับแดดอุ่น เมื่อแข็งแรงดีแล้ว ได้บินหายไปในท้องฟ้าและไม่ได้พบอีกเลย”

ตัวนี้แปลกมาก แรกๆย่านึกว่า ช่างภาพถ่ายใบไม้สวยแปลกตา มาให้ชมซะอีก ข้อมูลบอกว่า ใน ‘บริเวณพื้นดินที่แสงแดดส่องลอดใบไม้ลงไปเพียงรำไร ผีเสื้อใบไม้ใหญ่อินเดียมักมายึดเป็นที่กางปีกอวดตัว’

ผีเสื้อราชินีแสนสวย ก็เป็นผีเสื้อที่หาได้ยากอีกชนิดหนึ่ง

คุณพิศาล เล่าว่า ภาพผีเสื้อ 3 ตัวกำลังออกจากดักแด้ เช่นภาพนี้โอกาสที่จะถ่ายได้... ยากมาก

ตัวนี้ชื่อก็ธรรมดา สีก็ขาวดำธรรมดาๆ แต่ย่าเห็นว่าสวยโดดเด่นเชียวละ

พันธุ์นี้ก็อยู่ในกลุ่มผีเสื้อหายากเช่นกัน

พันธุ์นี้ก็อยู่ในกลุ่มผีเสื้อหายากเช่นกัน

ในหนังสือฯบรรยายว่า “พระตำหนักปีกไม้อยู่บนเนินที่โอบล้อมด้วยดอกไม้เมืองหนาวนานาพันธุ์ รวมทั้งแปลงกุหลาบที่ส่งกลิ่นหอมกรุ่นตลอดปี คือห้องอาหารสำหรับแมลงที่หากินกลางคืน เช่น ผีเสื้อกลางคืนลายสวย ด้วงดอกไม้ กว่างห้าเขา และกว่างดาวที่หายาก ซึ่งแมลงเหล่านี้จะพากันแวะเวียนมาหาทั้งอาหาร และ คู่ในยามค่ำคืน”

สุดท้ายนี้ ขอนำตัวอย่างภาพแมลงปีกสวยงามกลุ่มน้อยและไม่ค่อยได้เห็นในที่ทั่วๆไป  4  ภาพ มาให้ชื่นชมกันค่ะ แม้จะเป็นกลุ่มน้อยแต่สีสันและและลวดลายก็สวยงามไม่น้อยหน้าสัตว์ปีกกลุ่มใหญ่เช่นกัน

กว่างห้าเขา เป็นหนึ่งแมลงหากินกลางคืน ที่นิยมจะพากันมาหาอาหาร หรือหาคู่กันในยามค่ำคืนแถวๆพระตำหนักปีกไม้

 

 

เมื่อย่าเองได้ทำความรู้จัก และพยายามผสมผสานข้อมูลในข้อเขียน กับภาพ ของหนังสือ ปีกสวย พันสี...ที่ภูพิงค์ เข้าด้วยกันแล้ว ทำให้รู้สึกสำนึกเป็นล้นพ้นต่อพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙ และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถที่ทรงเป็นผู้วางหลักการทรงงานและแนวพระราชดำริ “ใช้ธรรมชาติรักษาธรรมชาติ” ในพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ จนเป็นผลให้ระบบนิเวศในบริเวณพระตำหนักภูพิงค์ฯเอื้อต่อชีวิตของพืชและสัตว์จำนวนมาก

ดังนั้น ย่าจึงเห็นว่า หนังสือ ปีกสวย พันสี...ที่ภูพิงค์ ที่คณะผู้จัดทำตั้งใจทำด้วยความเพียรพยายาม เป็นเวลากว่า 10 ปี จนสำเร็จได้อย่างประณีตงดงามยิ่ง และ สามารถเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๗  เป็นต้นมา นั้น เป็นหนังสือที่ทรงคุณค่าตลอดกาล ทั้ง ต่อชาวไทย และชาวต่างชาติ

……………………..

 Edited by yanid - 22 Nov 2016 at 15:32

Post Options Edit Diary   Quote yanid Quote wrote: 22 Nov 2016 at 14:17whn View Drop Down
Groupie
Groupie


Joined: 26 Jun 2017
Posts: 81
Post Options Edit Comment   Quote whn Quote Direct Link To This Post Posted: 27 Jun 2017 at 07:38 - IP: 192.173.159.XXX

People from the day of nike max the world new balance began bos jersey to lunette ray ban pas cher enter adidas superstar the ralph lauren factory store countdown to death. instyler ionic styler She is not afraid oakley sunglasses cheap of pistons jersey death, los angeles clippers because in nike air max 2014 this coach factory outlet online life nfl jaguars can jordan release dates meet him, nike free shoes and his roche run love in rayban sunglasses this life, nba jerseys why should supra footwear the bcbg max azria teacher burberry asked about coach outlet online the air max shoes age? Even if he finally coach outlet left, relojes especiales she can live reebok strong. michael kors outlet online sale Greek nfl azcardinals in the university bottega veneta when hollister co the armani clothing school rolex replica is nfl patriots well-known nike.de rebellious nfl bears girls, everyone replica watches at burberry handbags arm's mcm bags length. Although nike free shoes her kobe bryant jersey name michael kors purses has coach black friday a hopeful soccer shoes word, cheap jerseys but nfl jerseys she never shop coach factory felt his life ray bans and longchamp outlet the coach factory online future giuseppe zanotti is hilfiger outlet promising, occhiali oakley because her new balance shoes parents north face jackets in her converse shoes childhood often coach factory outlet online quarreled cheap oakley in front salvatore ferragamo of nike mercurial vapor her, longchamp outlet always said jordans for sale that cheap michael kors either givenchy bags outlet because suns jerseys of her asics gel presence jerseys from china , They michael kors bags can be nfl vikings freed. softball bats On hermes birkin the adidas.se day longchamp of adulthood, pandora bracelets the oakley prescription parents wholesale handbags can not nike air force wait nike free 5.0 to divorce, ralph lauren outlet leaving rolex a watches living swarovski crystal fee wedding dresses uk to leave, and ferragamo shoes hope chrome hearts jewelry an air jordans adult burberry handbags was abandoned, nike air max 2015 or nfl lions never true religion hope nfl titans that air max 2014 she came to oakley this cheap oakley sunglasses world. nfl chiefs For gafas oakley all louboutin kinds cheap jerseys of complex nike huaraches emotions, ray ban outlet Greek nfl saints gradually nike tn requin become valentino shoes outlet cynical. hilfiger This day, orlando magic because the north face backpacks school ferragamo was levis outlet store caught up thomas sabo by the school ray ban wayfarer was over, swarovski but she did ray ban sunglasses outlet not care, nike air but replica watches the cheap true religion teachers said ray ban sunglasses she www.tommyhilfiger.nl was burberry uk no bcbg dresses tutor air max 2015 when barbour outlet the oakley black friday raging rage, lift louboutins the nike.com table, scared the michael kors bags teachers ralph lauren black friday quickly nike air max leave. true religion jeans women After oakley sunglasses outlet the anger michael kors of the mcm outlet Greek silence michael kors to fendi outlet online tears, hollister online shop deutschland then burberry outlet online a coach outlet sale voice with a pandora smile michael kors outlet online sale came, nike huarache "Why so angry? cheap glasses Is air max not timberland outlet worthy of such michael kors handbags a person polo ralph and rayban things the north face outlet angry?" swarovski jewelry Greek looked houston rockets up, lacoste polos the oakley sunglasses original womens hoodies is the same salomon schuhe school Man northface of burberry handbags the san antonio spurs times, swarovski and replica rolex this bad girl puma outlet store is cheap jerseys different, hermes outlet Xi timberland shoes is abercrombie the ray-ban sunglasses school marc jacobs handbags recognized Prince ralph lauren uk of barbour women jackets White converse Horse. See polo ralph lauren outlet this roshe run ridicule of dre beats their own people, oakley hope tory burch sale again mcm handbags raised nike roshe anger, baseball bats but north face pas cher in tommy hilfiger the other side woolrich outlet online to montre pas cher see the michael kors v?skor fleeting lonely expression jimmy choo after the the north face silence. Two nfl redskins people beats by dre did not beats by dre speak, iphone 5 cases so quietly michaelkors.com looked at flat iron each pandora other, a nike store strange nop jerseys feeling pandora rings at nfl falcons this dsquared2 jeans time michael kors in michael kors the oakley outlet online hearts of two burberry sale people budding. adidas.de From michael kors australia that day on, vans schuhe two gsw jerseys people seem longchamp handbags to have ray ban a kind of fidget spinner sympathetic feelings, often portland trail blazers contact burberry each juicy couture other. baseball jerseys Slowly two people closer coach black friday and coach outlet closer, timberland homme became a tommy hilfiger outlet stores lover. replica handbags Graduation memphis grizzlies of air max 90 the michael kors outlet online day, Xi long champ suddenly the north face Greek to dallas mavericks jersey marry, north face outlet at ray ban sunglasses first prada Greek michael kors outlet online some hesitation, hugo boss outlet but Xi prada outlet said: omega watches "I polo ralph lauren want ralph lauren outlet to salvatore ferragamo be your kate spade outlet sun, new balance give you hope, converse outlet give nfl giants you replica watches light, ralph lauren tracksuits give you warm." marc jacobs outlet It katespade outlet is ralph lauren online this nike roshe sentence touched nike air max the polo ralph lauren outlet online Greek, Promised swarovski Xi's michael kors outlet online proposal. jerseys from china Originally also worried air jordan that the burberry bags outlet parents christian louboutin would burberry online shop be coach factory outlet online opposed to rayban Xi, shoes on sale did not michael kors purses expect oakley Xi ray ban sunglasses and nike outlet their nike air max own roshe run similar asics experience, nfl browns so nfl raiders that Greece ray ban black friday is nfl 49ers more determined adidas neo to be adidas together nfl packers with coach purses Xi. air jordan shoes They oakley outlet work cheap ray ban hard to kanye west shoes make money, want philadelphia 76ers jersey to build michael kors their nike outlet store own nike mercurial home celine handbags with michael kors handbags their own coach outlet efforts, although nfl texans life nfl colts and bottega work hogan so clothing websites that hollister they are louboutin very tired, red bottoms but burberry handbags they ray ban outlet feel huaraches the designer handbags unprecedented coach outlet happiness. nfl rams This sac jerseys year, Greek cleveland cavaliers jerseys inadvertently that two ray ban people nba jerseys have calvin klein committed true religion outlet this prada handbags year, Tai Sui, tommy hilfiger online shop specifically polo ralph lauren outlet to coach handbags outlet Xi cheap jerseys put polo ralph lauren on polo outlet online the michael kors bags "Fengrong celebration" nfl jets pendant, hogan shoes outlet but utah jazz Xi ed hardy clothing refused, but soccer outlet online the pendants worn on the chicago bulls neck nfl steelers of hope, and said tommy hilfiger his thomas sabo uk own michael kors outlet days, jimmy choo shoes Do ralph lauren uk not worry, zapatillas nike hope also dsquared2 shoes do michael kors handbags not lunette oakley pas cher force louboutin shoes him. nba jerseys However, the air max 95 sudden death of cheap nike shoes a vans outlet disease took barbour mens jackets away mont blanc pens the cheap true religion life of cheap basketball shoes Xi, timberland boots so roshes that the Greek and then the free run last hermes bags side of the days nfl seahawks of vibram shoes heaven and earth forever. cheap oakley The heartbroken want barbour women jackets to adidas sneakers follow Xi, hollister clothing store but converse chucks she versace shoes outlet did michael kors outlet not mbt shoes outlet do ray ban zonnebril the michael kors bags last true religion jeans outlet thing, but kate spade to keep up with nfl chargers the juicy couture clothings mood to adidas shoes continue iphone 4s cases to work adidas shoes outlet hard prada outlet to polo ralph lauren get nike air force early babyliss to buy longchamp black friday the house they ralph lauren shirts always nike free run wanted. A cheap eyeglasses few nfl dolphins years later, pandora jewellery when Xi indiana pacers stood in her new balance house, nfl bengals she smiled toronto raptors and said to himself: nike outlet "Xi, cheap oakley sunglasses you see scarpe hogan it? Our ralph lauren polo dream to burberry outlet online achieve knicks jerseys ... ..." nike.se I think hollister kids back ralph lauren to the michael kors black friday day vans shoes of death, air max she nfl cowboys is coach factory outlet online not nfl bills Afraid kevin durant shoeskobe bryant shoes of barbour mens jackets death, ua stephen curry but ralph lauren not supra shoes love russell westbrook jersey Xi, longchamp taschen but ralph lauren she philipp plein clothes knew that burberry outlet Xi would nfl panthers not oakley sunglasses outlet want her to celine black friday do denver nuggets such a designer handbags stupid thing, so fake rolex she uhren chose ray ban sunglasses to jerseys from china use ecco women shoes the work mizuno running shoes of the north face numb plein outlet themselves, giuseppe shoes to air jordan retro achieve their common nfl eagles dream efforts. michael kors bags In washington wizards this life, hope nike outlet to ray ban sbocco live mia jersey alone nike online in this free running house, even minnesota timberwolves Xi's pandora share to ralph lauren outlet online live nets jersey together. nike air max Many people north face think she puma is cheap oakley sunglasses doing silly, burberry outlet online but she oakley sunglasses does charlotte hornets jersey not michael kors bags feel beats audio that longchamp you coach outlet online can love this prada sunglasses life hollister with Xi, nike.dk why mcm bags do you nfl ravens want nfl buccaneers to talk about kate spade outlet online it? She swarovski australia hopes nfl broncos that chi hair time new balance store can be christian louboutin shoes faster, make louboutin outlet her early cheap michael kors and jordan shoes Xi milwaukee bucks together, no mcm backpack outlet longer nike air separate

coach bagsbhjbjubjhbjhbjhb
Back to Top
Generalgoods View Drop Down
Newbie
Newbie


Joined: 19 Jul 2017
Location: good
Posts: 14
Post Options Edit Comment   Quote Generalgoods Quote Direct Link To This Post Posted: 19 Jul 2017 at 18:06 - IP: 182.186.195.XXX
The writer is an enthusiastic observer of business activities in his vicinity. This content is drawn from their own experiences and knowledge. He is a business strategist guiding young entrepreneurs. He is writing an guide on ‘business strategy for success in a business or job seeking activity’. anybusiness.us 

For busy moms who don't want to leave their own families to do live speaking engagements, teleseminars are an excellent alternative. Home-based business moms can use teleseminars to leverage their expertise, share their knowledge, and market their business. businessmom.us 

The second item is Dissolution. That is, at some point you may retire and you may close the business. All the hard work you've put in to building it up will have been for nothing as your legacy disappears. dobusiness.us 

A mentor can show you the rules and lead you down the road to success. They can show you how to construct a business the way in which. One that runs efficiently and brings home a profit at the end of the day. getbusiness.us 

However, having brokered a sale, lucrative or otherwise, that's not the end of the story. You could be asked to stay on with buy out clauses, particularly if you are still heavily active in the business. That period can be depressing. It can be even more depressing when you fail to offer the buy-out targets and that means you never obtain the final payments.   gobusiness.us 

The third is Disbursement - that is lobby anyone to buy it from you. It could be your management team, a supplier, customer or competitor or just someone who fancies running your business. This could be the biggest pay check you'll ever have. mrbusiness.us 

Many small enterprises believe their companies are far too small to take the strategic and in business processes, policies and practices of their much larger counterparts.businesslikeness.com 

We are at a place now where not only is this an affordable business model, it is the most powerful way to build earnings stream working in your free time or full time right from the comfort of your home. affordbusiness.com 

It is also advisable to become mindful of all feelings, thoughts and instructions that may come up throughout the process. Remember, Reiki will always flow where it is actually needed so allow energy flow as you relax and administer the healing. Administerbusiness.com 

Couriers and shipping costs - This is another instance in which shopping around will benefit your profit and loss. Don't get lazy, it could cost your business extra and you don't want the courier to get complacent. Consider making any off-site storage on-site too. BusinessPenny.com 

When deducting residence expenses, the same formula is used. Figure the entire square footage of your home. Now, figure the square video footage of only the portion of your home used exclusively for business purposes. Divide the business number by the total number, then multiply your answer by 100 to arrive at your business percentage.BusinessPercentage.com 

One thing about my business, I don't sell templates. I only sell REAL content. I believe that template is only to give you the general summary of direction but not how-to do it. That's why I highly not recommended you determine to download or purchase marketing templates because I have seen them i know think you won't help you much.1stbusinesscafe.com 

Some of the analog phone systems also incorporate the features of call extensions too. The sad news is that their feature end here. They are just capable of providing this limited amount of features to the users.analogbusiness.com 

This Delhi Hotel can be found far away of 4 kms from IGI airport as well as 20 kms from railway station and is well linked to all major tourist places. This Delhi Airport Hotel is the most sought after hotel by both business as well as pleasure travelers for an enamoring stay at the heart of nation. bestbusinesscafe.com 

All a motivated entrepreneur needs to do is put a sufficient amount of effort into the process of making the business successful. businessideasnetwork.com 

Ultracade is another multi-game platform featuring multiple classic arcade games emulated on PC hardware running proprietary os and emulation code. The company is no longer in operation. classicbusinessguide.com 

One of the hardest card tricks in the world is where the Magician finds the four aces in a deck that has been thoroughly shuffled. thebusinessace.com 

They are often employees, customers or partners who would like to interact with the organization from anywhere around the globe at anytime. A portal similar to this provides a convenient way to post service issues and lets you stay open for business around the world. 24 x 7 service will let you deliver a high-quality experience for customers.probusinessportal.com 

Using of this technology is in the Microsof company platforms frame. If this limitation is acceptable for a task, then using of this technology allows data changing from LotusScript to OLE-applications. Specifically it is possible to export data from Lotus Domino to MS Shine or MS Word.dominobusiness.com 

Another way to market your practice is to author a book. People always like to see a book out by a new doctor, and is a great way on developing new patients, and getting patient referrals. marketyourpractice.net 

There is a simple but undeniable truth in the financial consulting and wealth planning industry that Wall Street has kept as a "dirty little secret" for years.financialportfoli.com 

Given that the business of digital transactions is new and unfamiliar, governments and regulators tend to be cautious about allowing innovations that may disrupt financial stability of the economy. financialdigits.com 

Making a list of all of your expenditures will give you a good picture of your overall financial health and help you to determine the best way to allocate your income.FinanceBack.com 

A lot of businesses have chosen unsecured business lines of credit to serve their financial needs because there is a higher chance for them to be approved compared to banks. Just be sure to have a good credit score or credit history because these companies will surely be looking at them.FinanceGet.com 

No matter how tight things are financially for you; no matter how bleak you think that 2005 might be, if you are earning a paycheck then there's extra cash hiding in it. You just need to know where to look. FinanceInsta.com 

Research thoroughly all the various many small financing business financing resources available for virtually any situation. Make sure you check out all of your options to see which resource will work best for your business needs.bestfinanceresources.com 

SearchCap is a daily email newsletter recap of search engine news. It provides a summary of what happened looking at the end of each business day. This includes all stories from Search engine Land posted that day plus headers from sources across the web. dailyfinancemag.com 

Popular business and finance magazines can help you and your business often. It can help you conduct general market trends, or help you keep up to date with management strategies, or give you tips and tactics on how to deal with your business. myfinancemag.com 

With all the innovative development happening in the market and the economy it is vital that financial training should be available for professionals in the financial sector.ThefinancialTraining.com 

The point is that personal finances do require some work, but, perfection may not be desirable. There are a lot of people active in the processing of the various transactions all us generates as part of our monetary lives.maydayfinance.com 

ADSADSA
Back to Top
DiaryLove.com
Post Comment (Register User Only)
diary : yanid
เที่ยวรัสเซียปี 2560- ตอนที่ 5(จบ) The Hermitage [0/108]
นกกินปลีอกเหลืองตกสวรรค์ [2/111]
เที่ยวรัสเซียปี 2560- ตอนที่ 4 Peterhof [1/136]
เที่ยวรัสเซียปี2560- ตอนที่3 St.Basil's Cathedral [1/69]
เที่ยวรัสเซียปี2560- ตอนที่2 ดอกไม้ในมอสโก [1/58]
เที่ยวรัสเซียปี2560 - ตอนที่1 ภาพรวม [1/68]
เปิดกล้องส่องนกที่บ้าน [1/50]
ชมสามอุทยานประวัติศาสตร์มรดกโลก( 4/4) [2/659]
ชมสามอุทยานประวัติศาสตร์มรดกโลก (3/4) [2/595]
ชมสามอุทยานประวัติศาสตร์มรดกโลก (2/4) [1/471]
ชมสามอุทยานประวัติศาสตร์มรดกโลก (1/4) [2/211]
ภาพ ‘หยดพระเสโท ’ [2/290]
นกกินปลีอกเหลืองที่บ้านเราปี 2559 (ตอนสอง) [2/325]
ทำความรู้จักกับ “ปีกสวย พันสี...ที่ภูพิงค์” [2/246]
ทำความรู้จักกับ "ติโต" [1/153]
พุทธธรรมในคำสอนของ 'พ่อ' [1/263]
นกกินปลีอกเหลืองที่บ้านเรา ปี 59 [1/492]
กรุงเวียนนา...เดินๆๆเพลิดเพลินใจ [1/138]
พระราชวัง Schonbrunn –กรุงเวียนนา [1/129]
สาระสำคัญของแก่นพุทธศาสน์ ตอนที่ 4/4 [0/144]
สาระสำคัญของแก่นพุทธศาสน์ ตอนที่ 3/4 [1/211]
สาระสำคัญของแก่นพุทธศาสน์ ตอนที่ 2/4 [1/148]
สาระสำคัญของแก่นพุทธศาสน์ ตอนที่1/4 [1/506]
โบสถ์กระดูก ( Ossuary) ที่ Sedlec [1/232]
Prague Castle ..พลาดไม่ได้เมื่อไป Czech Republic [1/195]
แวะ Hluboka ก่อนไป Prague [1/168]
Five Fingers...มีเซอร์ไพรซ์ [3/232]
เหมืองเกลือเก่าแก่ที่สุดในโลก [1/288]
Hallstatt 2016 [4/281]
Konigsee Lake (ทะเลสาบโคนิคซี่ ) [1/384]
แก่นพุทธศาสน์...ความว่าง 2/3 [1/307]
แก่นพุทธศาสน์....สรุปสาระสำคัญ 1/3 [1/614]
ไปอินเดียปี2559(8)-ตอนจบ...เดลี และ อัคระ [1/405]
ไปอินเดียปี2559(7)-สาวัตถี..เมืองเศรษฐีแต่เก่าก่อน [1/486]
ไปอินเดียปี 2559 (6) ลุมพินี..ถิ่นนี้ของเนปาล [3/569]
ไปอินเดียปี 2559(5)- กุสินารา..หมอกหนา เมตตาเด่น [1/404]
ไปอินเดียปี 2559(4)- พาราณสี..ล่องคงคา.. [2/570]
ไปอินเดียปี 2559 (3)- พุทธคยาพลาดไม่ได้ [2/835]
ไปอินเดียปี 2559 (2)-เตรียมรับปัญหา [2/2644]
ไปอินเดียปี 2559 (1)-ไปทำไม [2/447]
ทดลองกล้อง Sony DSC-RX100 IV [0/313]
เที่ยว Glasgow เมืองโก้หรู – สก๊อตแลนด์ [0/1042]
เที่ยว เกาะ Skye กับ ปราสาท Eilean Donan แดนวิวสวย [0/346]
เที่ยว Dunkeld เดินเล่นสบายๆ - สก๊อตแลนด์ [0/293]
เที่ยว Blair Castle ปราสาทสีขาว – สก๊อตแลนด์ [1/395]
เที่ยวพระราชวังโฮลี่รู้ด วันฝนโปรย - สก๊อตแลนด์ [0/295]
เที่ยว ปราสาทเอดินเบอระ- สก๊อตแลนด์ [0/315]
ชมชุมชนริมน้ำจันทบูร [1/677]
สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ กับ โครงการสวนกลางมหานคร [2/1347]
แวนโก๊ะ และ ภาพวาดที่เชื่อมโยงกับสุขภาพ [2/1847]
แวนโก๊ะ กับ ดอกไม้ [0/3501]
แวน โกะห์ กับ ดอกทานตะวัน [2/13565]
พระนางตารา ( TARA Goddess) [4/920]
เหตุสมควรโกรธ....ไม่มีในโลก [3/213]
อานุภาพและกับดักของวิปัสสนา [2/186]
อานุภาพของสมาธิตามธรรมชาติ [1/157]
วิธีคิดเพื่อละการยึดถือในความมีตัวตน [1/174]
อานุภาพของสมาธิและปัญญา [1/159]
ศีล สมาธิ และ ปัญญา [0/205]
ความยึดมั่นถือมั่น [0/140]
ศีล-ธรรม-การเห็นแจ้งในไตรลักษณ์ [0/151]
หลักพุทธศาสนาขั้นสูงสุด และการเข้าถึง [0/185]
สาระสำคัญของคู่มือมนุษย์ฉบับสมบูรณ์ [0/564]
คู่มือมนุษย์-ใช้เวลา 20 ปี กว่าจะอ่านจบ [0/308]
นกเขาชวาที่บ้านเราปี 2558 [0/342]
เที่ยวเมืองลูบลิยาน่า (Ljubljana)...ก่อนกลับไทย [0/430]
เที่ยวถ้ำโพสตอนย่า....อายุนับล้านปี [0/324]
ไปเบลด(Bled)..เมืองตากอากาศยอดฮิตของSlovenia [0/1226]
เที่ยวซาเกรบ (Zagreb)…เมืองหลวงของโครเอเชีย [0/485]
เที่ยวพลิตวิเซ่ (Plitvice)..น้ำตกๆๆๆ..งามมวากก.. [4/530]
เที่ยวเมืองซาดาร์ (Zadar)...ที่ย่าช้อบชอบ [2/536]
ไปซีบีนิก (Sibenik)คลิกๆๆหน้าคน [2/431]
สบายๆในเมืองสปลิท (Split) [2/856]
เที่ยวเมืองโทรเกียร์ (Trogir) [2/497]
เที่ยวเมือง ดูบรอฟนิก (Dubrovnik) [4/1427]
ปราสาทสัจธรรม ณ 1 พค. 57 [1/677]
สอ เสถบุตร ในมุมมองของภรรยาคนสุดท้าย [1/3780]
ตื่นรู้ที่ภูหลง(ฉบับย่อ) – ตอนจบ [0/454]
ตื่นรู้ที่ภูหลง(ฉบับย่อ) - ตอน6 มองไกล เห็นกว้าง [0/361]
ตื่นรู้ที่ภูหลง(ฉบับย่อ)- ตอน5-เหนือตัวตนพ้นสมมุติ [0/669]
ตื่นรู้ที่ภูหลง (ฉบับย่อ) - ตอน 4.ส่องกระแสธรรม [0/347]
ตื่นรู้ที่ภูหลง(ฉบับย่อ) – ตอน 3 ปลูกสติกลางใจ [2/461]
ตื่นรู้ที่ภูหลง (ฉบับย่อ) – ตอน 2.พ้นบ่วงมาร [2/472]
ตื่นรู้ที่ภูหลง (ฉบับย่อ)-ตอน1 อยู่กับความรู้ตัว [2/635]
กรรมฐาน [6/893]
บวชที่บ้าน – ภาคปฏิบัติ [6/515]
บวชที่บ้าน – ภาคทฤษฎี [11/777]

[ ชมทุกตอน ไดอารี่ ของ yanid ]
[ All yanid diary ]

July 2017
S M T W T F S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31


เขียนไดอารี่ | หน้าแรกปรับแต่งไดเลิฟฯThis page was generated in 0.172 seconds.