ทำความรู้จักกับ “ปีกสวย พันสี...ที่ภูพิงค์”

  Topic Search Topic Search  Topic Options Topic Options

หนังสือภาพถ่าย ปีกสวย พันสี...ที่ภูพิงค์  จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา และ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ในปี พ.ศ.๒๕๕๕

มีการถ่ายภาพนก ผีเสื้อ และ แมลงปีกสวย ในบริเวณพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ เชียงใหม่ เป็นเวลากว่า ๙ ปี ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดพิมพ์ประมาณ ๒ ปี แล้วเสร็จพร้อมจำหน่าย ในปี ๒๕๕๗

ย่าซื้อหนังสือเล่มนี้มาตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ (ราคา ๑,๐๐๐ บาท) ค่อยๆนั่งดูภาพ อ่านรายละเอียดต่างๆวันละเล็กละน้อยอย่างตื่นตาตื่นใจ พร้อมๆกับชื่นชมคณะผู้จัดทำทุกคน

หลังจากนั้น ตามไปอ่านข้อมูลใน Google จากการให้สัมภาษณ์ของผู้เกี่ยวข้องด้วย ทำให้ได้รายละเอียดที่น่าสนใจเพิ่มเติมอีกหลายเรื่อง เช่น ตัวอักษรชื่อหนังสือเป็นลายมือสวยๆ ของท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ รองราชเลขาธิการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ... ในเล่มนี้มีภาพสวยๆ กว่า 300 ภาพ....ไม่เน้นรายละเอียดทางวิชาการ...การเรียงลำดับภาพ เริ่มต้นด้วยบรรยากาศตอนรุ่งอรุณแล้วจบตอนพระอาทิตย์ตกดิน... พระเอกของเรื่องคือนกพญาไฟ ตัวผู้มีสีแดง ตัวเมียมีสีเหลือง... ภาพปกเป็นรูปนกแว่นตาขาว ซึ่งกว่าจะลงตัวเป็นภาพนี้ได้ ก็มีการปรับเปลี่ยนภาพหลายครั้งมากๆ...หนังสือมีจำหน่ายที่ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และร้านของศูนย์ศิลปาชีพทั่วประเทศ....  เป็นต้น

 

ขอชื่นชม คณะทำงานหลักที่ช่วยกันสร้างสรรค์หนังสือเล่มนี้จนสำเร็จอย่างงดงาม ตามรายชื่อที่ปรากฎข้างบน รวมทั้งผู้ร่วมงานที่อยู่เบื้องหลังอีกมากมาย

ในการแนะนำให้รู้จักกับหนังสือฯ ครั้งนี้ ย่าได้ถ่ายภาพจากหนังสือฯ  โดยเลือกภาพที่ตัวเองชอบและเห็นว่าน่าสนใจประมาณ 10% ของภาพทั้งหมด เพื่อเป็นตัวอย่างให้ได้ร่วมกันชื่นชมความงาม โดยใช้กล้องในโทรศัพท์มือถือ ดังนั้นจึงขอทำความเข้าใจให้ตรงกันว่า ภาพ สี และองค์ประกอบต่างๆจะไม่สวยงามและครบถ้วนเท่ากับในหนังสือ รวมทั้งย่าได้จัดพิมพ์ชื่อนกและแมลงต่างๆขึ้นใหม่เกือบทั้งหมดเพื่อความเหมาะสม ด้วย

ก่อนจะเริ่มลงภาพอื่นๆ ขอเริ่มจากภาพด้านหน้าพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์พร้อม สรุปสาระสำคัญ ว่า ที่นี่เป็นสถานที่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ก่อสร้าง  เมื่อพ.ศ.๒๕๐๔ ที่บริเวณส่วนหนึ่งของ ดอยบวกห้า ( เป็นภาษาเหนือ ความหมายคือ ยอดเขาที่มีหนองน้ำซึ่งปกคลุมด้วยต้นหว้า) ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของตัวเมืองเชียงใหม่  ดอยนี้มีความสูงกว่า 1,400 เมตร

วัตถุประสงค์ เพื่อใช้เป็นที่สำหรับทรงรับรองพระราชอาคันตุกะ และ เป็นที่ประทับในโอกาสเสด็จแปรพระราชฐานมาทรงเยี่ยมพสกนิกรทางภาคเหนือ รวมทั้งทรงติดตามงานในโครงการตามพระราชดำริ

ในหนังสือฯ มีการบรรยายและเรียงร้อยถ้อยคำให้เห็นภาพด้วยภาษาที่งดงามว่า “ไม้ดอก ไม้ใบ หลากหลายสายพันธุ์ และ ผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ที่โอบล้อมพระราชนิเวศน์แห่งนี้ ดำรงอยู่ตามหลักการทรงงานและแนวพระราชดำริ “ใช้ธรรมชาติรักษาธรรมชาติ”ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ทำให้ทั่วบริเวณภูพิงคราชนิเวศน์เปรียบดังสรวงสวรรค์ด้วยพฤกษานานาพันธุ์

ณ ที่แห่งนี้ สรรพสัตว์และสิ่งมีชีวิตเล็กๆใช้เป็นที่ก่อกำเนิด แอบอิง อาศัย หากินและหลบภัยเสมอมา เพียงแต่หลายคนอาจไม่ทันสังเกตเห็น หรือมองผ่านเลยไป ทั้งที่ทุกชีวิตในผืนป่าแห่งนี้ล้วนมีความสำคัญต่อระบบนิเวศอย่างยิ่ง แม้แต่นก ผีเสื้อและแมลงตัวเล็กๆ ก็เป็นดัชนีบ่งชี้ถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าและน้ำ ตลอดจนระบบนิเวศได้เป็นอย่างดี……..”

สวนสุวรี  เป็นสถานที่ที่เป็นจุดเริ่มต้นของความคิดในการจัดทำหนังสือฯ สวนนี้มีกุหลาบอยู่หลากหลายสายพันธุ์ และมักมีนกมาอาศัยหากินทั้งปี ในวันที่อากาศดี เหล่านกพญาไฟจะบินมาเกาะกลุ่มบนดอกกุหลาบหลากสี

ในหนังสือฯ เขียนไว้ว่า “… ต้นปี ๒๕๔๗ ในช่วงเวลาที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จแปรพระราชฐานมาประทับ ณ ภูพิงคราชนิเวศน์ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อทรงเยี่ยมเยือนพสกนิกรในพื้นที่ภาคเหนือเช่นเคย วันหนึ่งพระองค์เสด็จไปที่สวนสุวรีเพื่อทอดพระเนตรกุหลาบนานาพันธุ์ ได้มีนกพญาไฟฝูงใหญ่บินลงมายังสวนสุวรี เกาะตรงโน้นตรงนี้จนเห็นเป็นสีเหลืองสีแดงเต็มไปหมด ดูราวกับนกพญาไฟพากันมารับเสด็จ

สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ  ได้รับสั่งถามผู้อำนวยการพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์  ว่าเป็นนกพันธุ์ใด เมื่อทรงทราบว่าเป็นนกพญาไฟ ได้รับสั่งต่อว่า นึกไม่ถึงว่าภูพิงคราชนิเวศน์จะยังมีความสมบูรณ์ของธรรมชาติขนาดนี้

จากวันนั้นเป็นต้นมา ผู้อำนวยการฯ จึงเชิญผู้เชี่ยวชาญเรื่องนกและผีเสื้อ รวมทั้งช่างภาพฝีมือดี มาทำการสำรวจและถ่ายภาพ นกและผีเสื้อในบริเวณภูพิงคราชนิเวศน์ เพื่อรวบรวมขึ้นทูลเกล้าฯถวายสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ.....”

ในวันเปิดตัวหนังสือฯ เมื่อ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ คุณ อำนาจ เดชะ ผู้อำนวยการพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ให้สัมภาษณ์ในรายละเอียดว่า “…ติดต่อช่างภาพมาช่วยถ่ายภาพใส่อัลบั้มเพื่อถวายทอดพระเนตร ทรงมีความสุขมาก หลังจากนั้นก็มีการถ่ายภาพไว้ทุกปี จนเป็นที่มาของหนังสือเล่มนี้เป็นการเฉลิมพระเกียรติ......”

นี่คือ นกพญาไฟเพศผู้และเพศเมีย ที่จุดประกายความคิดให้ผู้เกี่ยวข้อง เริ่มการสำรวจและ ถ่ายภาพ เป็นเวลากว่า ๙ ปี

ทำให้  “...พบนกแล้ว ๑๖๔ ชนิด ผีเสื้อ ๒๑๔ ชนิด ไม่รวมแมลงอื่นๆอีก เช่น ด้วง กว่าง และ ผีเสื้อกลางคืนหายาก ซึ่งยังไม่เคยมีการสำรวจอย่างจริงจัง......”

คุณพิศาล น้ำค้าง ผู้ถ่ายภาพทั้งหมดในหนังสือฯ เล่าถึงการทำงานอันยากลำบากกว่าจะได้ภาพนกและแมลงสวยๆ ว่า “..ระหว่างถ่ายภาพนก ผีเสื้อ ระยะเลนส์ต้องสลับไปมา ต้องแบกอุปกรณ์ราว 10 กิโลเมตรเดินตามนกไปเรื่อยๆ แล้วพอเจอนกและผีเสื้อก็ต้องปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ ไม่ว่าพื้นเฉอะแฉะแค่ไหนก็ต้องลงไปนอน เพื่อหามุมที่ดีที่สุด เป็นแบบนี้ตลอด ๙ ปีและใช่ว่าขึ้นไปบนดอยทุกครั้งจะได้ภาพทุกครั้ง…..ใช้วิธีเจออะไรก็ถ่ายเพราะอาจจะไม่เจออีกแล้ว…..”

นกจับแมลงสีครามสวยมากๆพันธุ์นี้ หาชมได้ยากมากชนิดหนึ่งในไทย

ในบทบรรยายสรุปด้านหน้าของหนังสือฯ  ซึ่งเล่าสั้นๆเกี่ยวกับบริเวณที่มักพบนก ผีเสื้อและแมลงต่างๆในพระตำหนักแห่งนี้ บอกว่า บริเวณหอพระทรงไทยล้านนาประยุกต์ซึ่งอยู่บนเนินสูงสุดในพระตำหนักภูพิงค์ มักมีนกและผีเสื้อที่หายากถึงยากมากแอบมาซุกซ่อนอยู่...รวมถึงนกจับแมลงสีคราม ชนิดนี้ด้วย... “แม้ตัวจะเล็กนิดเดียวแต่ก็อุตส่าห์บินมาแสนไกลให้เราได้พบเห็นที่ภูพิงคราชนิเวศน์แห่งนี้”

หอพระซึ่งตั้ง ณ จุดสูงสุด และเป็นที่ซุกซ่อนตัวของนกและแมลงที่หาได้ยาก

ย่าชอบภาพนกจับแมลงฯที่กำลังบินภาพนี้มาก ในหนังสือฯ บอกว่าอาจพบเขาเกาะอยู่อย่างเงียบๆในบริเวณสวนเฟิร์น

ในหนังสือฯ เล่าถึงสวนเฟิร์น ว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙ เคยรับสั่งกับ ผู้อำนวยการพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๗ ว่า “…..สวนเฟิร์นที่นี่ได้ผลมาก มีประโยชน์มาก....”

ซึ่งหมายถึง ผลสำเร็จในการสร้างความหลากหลายทางชีวภาพและความสมดุลในระบบนิเวศที่มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ คุณพิศาล น้ำค้าง   ได้ให้ความเห็นในมุมมองของผู้ถ่ายภาพว่า “…ที่พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ มีระบบนิเวศที่ดีมาก ทำให้มีนกและแมลงอาศัยอยู่เยอะ ด้วยพระบารมีของในหลวงทำให้ดอยแห่งนี้อุดมสมบูรณ์ มีแปลงดอกไม้ผุดขึ้น จะเรียกว่าที่นี่เป็นแหล่งบุฟเฟ่ต์ของเหล่านกและแมลงก็คงไม่ผิดนัก..."

นกติ๊ดหลังสีไพลตัวนี้ก็สวยแปลกตา ในหนังสือฯบอกว่า อาจพบเขาได้ในบริเวณพระตำหนักพฤกษาวิสุทธิคุณ

นกนิลตวาท้องสีส้มคอดำสวยแปลกตา เป็นหนึ่งในบรรดานกหลากหลายพันธุ์ ที่นิยมมาอาศัยหากินกันทั้งปีที่สวนสุวรี สวนสวยที่มีดอกกุหลาบสวยและหอมหลากหลายพันธุ์

พระตำหนักยูคาลิปตัส1 ปลูกประดับด้วยไม้ดอกเมืองหนาวหลากสี มีทั้งผีเสื้อหายาก รวมทั้งนกหลากหลายพันธุ์ เช่น นกเดินดงอกเทา นกปรอดหัวตาขาว เป็นต้น มาหาอาหารบ้าง มาแอบทำรังวางไข่บ้าง

นกปรอดหัวตาขาวจู๋จี๋กันบนกิ่งไม้ไร้ใบ ดูน่ารัก และ อบอุ่นมาก

นกปรอดเหลืองหัวจุกตัวนี้กำลังคาบอาหารในปาก และ ทำท่าตกตะลึง ราวกับรู้สึกตัวว่าถูกแอบถ่ายภาพ

ต้น Firethorn อวดผลสีแดงในม่านหมอก และเป็นแหล่งอาหารให้นกหลายชนิด รวมทั้งนกปรอดหัวสีเขม่าตัวนี้ด้วย

นกปลีกล้วยเล็กชนิดนี้ หน้าตาท่าทางคล้ายๆกับนกกินปลีซึ่งตัวเล็กนิดเดียว (ขนาดประมาณ 4 นิ้วเท่านั้น)ที่กำลังมากกไข่ที่บ้านย่า

ย่าชอบชื่อและปีกลายสวยงามมากของนกพันธุ์นี้ ข้อมูลบอกว่า เขาชอบเกาะพักอยู่บนต้นไม้ใหญ่สูงลิบ และส่งเสียง “แช้ก แช้ก” ให้ได้ยินเป็นระยะๆ

นกเปล้าท้องขาวคู่นี้กำลังเริงร่ากับอาหารอันโอชะตามกิ่งไม้ใหญ่

นกพญาปากกว้างอกสีเงิน สวยสะอาดตา เป็นหนึ่งในนกหลายชนิดที่มักมาชุมนุมกันที่หน้าพระตำหนักใหญ่ที่มีรูปปั้นกินรีอันอ่อนช้อย

ย่าชอบสีฟ้าสวยงามที่คอของนกโพระดกตัวนี้ ตามข้อมูลบอกว่า มักจะเห็นเขามาเกาะพักบนต้นศรีตรังดอกสีม่วงอยู่บ่อยๆ

ดูเหมือนว่านกยอดหญ้าตัวนี้จะหลงใหลยอดกุหลาบมากกว่ายอดหญ้าซะแล้ว

ย่าชอบสีฟ้าและน้ำเงิน จึงเลือกภาพนกโทนสีนี้มาหลายตัว โดยไม่ได้ตั้งใจ สำหรับตัวนี้นอกจากถูกใจสีแล้วยังชอบชื่อไทยที่น่าเอ็นดูอีกด้วย

หนังสือนี้มีภาพดอกไม้  อาคารสวยงามในพระตำหนักภูพิงค์  รวมทั้งบทประพันธ์ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ แทรกอยู่เป็นระยะๆ

ภาพนี้ คือ กุหลาบพระนามจุฬาลงกรณ์ที่งดงามมากทั้งสีและรูปทรง ส่วนบทประพันธ์ประกอบภาพทั้งไทยและอังกฤษก็กระชับและใช้ภาษาได้สละสลวย

จุดเด่นของหนังสือเล่มนี้ นอกจากทุกภาพจะสวยงามยิ่งแล้ว ยังเป็นหนังสือที่เหมาะกับทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ อีกด้วย เพราะมีทั้งภาษาไทยและอังกฤษ ที่กระชับและงดงาม กำกับคู่กันทั้งหมด   

ตั้งแต่นี้ไปจะเป็นตัวอย่างผีเสื้อสวยงามในพระตำหนัก ซึ่งพบแล้วกว่า 200 ชนิด แต่ย่าคัดเลือกตามใจชอบมาเพียง 7 ชนิด

ย่าเห็นว่า ผีเสื้อตัวเล็กกว่านก และไม่ค่อยเกาะอยู่กับที่นานเหมือนนก จึงถ่ายรูปได้ยากกว่า ดังนั้น เมื่อเห็นรูปภาพผีเสื้อสวยงามมากมายในหนังสือนี้จึงตื่นเต้นมาก อย่างไรก็ตาม ย่ายังชอบความมีชีวิตชีวาของนกมากกว่าผีเสื้ออยู่ดี

คุณพิศาล น้ำค้าง ช่างภาพ เล่าว่า ในบรรดาภาพทั้งหมด มีภาพผีเสื้อจันทรา น่าประทับใจมากที่สุด เพศผู้ที่ว่าหายากแล้ว เพศเมียหายากยิ่งกว่า จึงถือเป็น(ผีเสื้อจันทราเพศเมีย) ภาพแรกในประเทศที่ถ่ายได้.....   ตัวนี้คือเพศผู้

และนี่คือ ภาพผีเสื้อจันทราเพศเมียภาพแรก ที่คุณพิศาลถ่ายได้ ในประเทศไทย

คุณพิศาลเล่าไว้ในหนังสือว่า “ในไทยไม่พบมาเป็นสิบๆปีแล้ว ผีเสื้อจันทราเพศเมียตัวนี้ พบที่หน้าพระตำหนักปีกไผ่เมื่อ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๐ อ่อนแรงจากพายุฝน มาเกาะกิ่งไม้ คณะช่างภาพจึงหาน้ำหวานไปเลี้ยง และช่วยพาไปพักบนใบไม้เพื่อรับแดดอุ่น เมื่อแข็งแรงดีแล้ว ได้บินหายไปในท้องฟ้าและไม่ได้พบอีกเลย”

ตัวนี้แปลกมาก แรกๆย่านึกว่า ช่างภาพถ่ายใบไม้สวยแปลกตา มาให้ชมซะอีก ข้อมูลบอกว่า ใน ‘บริเวณพื้นดินที่แสงแดดส่องลอดใบไม้ลงไปเพียงรำไร ผีเสื้อใบไม้ใหญ่อินเดียมักมายึดเป็นที่กางปีกอวดตัว’

ผีเสื้อราชินีแสนสวย ก็เป็นผีเสื้อที่หาได้ยากอีกชนิดหนึ่ง

คุณพิศาล เล่าว่า ภาพผีเสื้อ 3 ตัวกำลังออกจากดักแด้ เช่นภาพนี้โอกาสที่จะถ่ายได้... ยากมาก

ตัวนี้ชื่อก็ธรรมดา สีก็ขาวดำธรรมดาๆ แต่ย่าเห็นว่าสวยโดดเด่นเชียวละ

พันธุ์นี้ก็อยู่ในกลุ่มผีเสื้อหายากเช่นกัน

พันธุ์นี้ก็อยู่ในกลุ่มผีเสื้อหายากเช่นกัน

ในหนังสือฯบรรยายว่า “พระตำหนักปีกไม้อยู่บนเนินที่โอบล้อมด้วยดอกไม้เมืองหนาวนานาพันธุ์ รวมทั้งแปลงกุหลาบที่ส่งกลิ่นหอมกรุ่นตลอดปี คือห้องอาหารสำหรับแมลงที่หากินกลางคืน เช่น ผีเสื้อกลางคืนลายสวย ด้วงดอกไม้ กว่างห้าเขา และกว่างดาวที่หายาก ซึ่งแมลงเหล่านี้จะพากันแวะเวียนมาหาทั้งอาหาร และ คู่ในยามค่ำคืน”

สุดท้ายนี้ ขอนำตัวอย่างภาพแมลงปีกสวยงามกลุ่มน้อยและไม่ค่อยได้เห็นในที่ทั่วๆไป  4  ภาพ มาให้ชื่นชมกันค่ะ แม้จะเป็นกลุ่มน้อยแต่สีสันและและลวดลายก็สวยงามไม่น้อยหน้าสัตว์ปีกกลุ่มใหญ่เช่นกัน

กว่างห้าเขา เป็นหนึ่งแมลงหากินกลางคืน ที่นิยมจะพากันมาหาอาหาร หรือหาคู่กันในยามค่ำคืนแถวๆพระตำหนักปีกไม้

 

 

เมื่อย่าเองได้ทำความรู้จัก และพยายามผสมผสานข้อมูลในข้อเขียน กับภาพ ของหนังสือ ปีกสวย พันสี...ที่ภูพิงค์ เข้าด้วยกันแล้ว ทำให้รู้สึกสำนึกเป็นล้นพ้นต่อพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙ และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถที่ทรงเป็นผู้วางหลักการทรงงานและแนวพระราชดำริ “ใช้ธรรมชาติรักษาธรรมชาติ” ในพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ จนเป็นผลให้ระบบนิเวศในบริเวณพระตำหนักภูพิงค์ฯเอื้อต่อชีวิตของพืชและสัตว์จำนวนมาก

ดังนั้น ย่าจึงเห็นว่า หนังสือ ปีกสวย พันสี...ที่ภูพิงค์ ที่คณะผู้จัดทำตั้งใจทำด้วยความเพียรพยายาม เป็นเวลากว่า 10 ปี จนสำเร็จได้อย่างประณีตงดงามยิ่ง และ สามารถเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๗  เป็นต้นมา นั้น เป็นหนังสือที่ทรงคุณค่าตลอดกาล ทั้ง ต่อชาวไทย และชาวต่างชาติ

……………………..

 Edited by yanid - 22 Nov 2016 at 15:32

Post Options Edit Diary   Quote yanid Quote wrote: 22 Nov 2016 at 14:17

DiaryLove.com
Post Comment (Register User Only)
diary : yanid
เที่ยวรัสเซียปี 2560- ตอนที่ 5(จบ) The Hermitage [1/650]
นกกินปลีอกเหลืองตกสวรรค์ [3/644]
เที่ยวรัสเซียปี 2560- ตอนที่ 4 Peterhof [2/689]
เที่ยวรัสเซียปี2560- ตอนที่3 St.Basil's Cathedral [2/565]
เที่ยวรัสเซียปี2560- ตอนที่2 ดอกไม้ในมอสโก [2/580]
เที่ยวรัสเซียปี2560 - ตอนที่1 ภาพรวม [2/594]
เปิดกล้องส่องนกที่บ้าน [3/454]
ชมสามอุทยานประวัติศาสตร์มรดกโลก( 4/4) [4/1560]
ชมสามอุทยานประวัติศาสตร์มรดกโลก (3/4) [3/1557]
ชมสามอุทยานประวัติศาสตร์มรดกโลก (2/4) [3/1273]
ชมสามอุทยานประวัติศาสตร์มรดกโลก (1/4) [3/515]
ภาพ ‘หยดพระเสโท ’ [3/1081]
นกกินปลีอกเหลืองที่บ้านเราปี 2559 (ตอนสอง) [3/643]
ทำความรู้จักกับ “ปีกสวย พันสี...ที่ภูพิงค์” [3/578]
ทำความรู้จักกับ "ติโต" [2/347]
พุทธธรรมในคำสอนของ 'พ่อ' [1/516]
นกกินปลีอกเหลืองที่บ้านเรา ปี 59 [3/1864]
กรุงเวียนนา...เดินๆๆเพลิดเพลินใจ [2/317]
พระราชวัง Schonbrunn –กรุงเวียนนา [2/270]
สาระสำคัญของแก่นพุทธศาสน์ ตอนที่ 4/4 [1/303]
สาระสำคัญของแก่นพุทธศาสน์ ตอนที่ 3/4 [2/386]
สาระสำคัญของแก่นพุทธศาสน์ ตอนที่ 2/4 [3/365]
สาระสำคัญของแก่นพุทธศาสน์ ตอนที่1/4 [3/1101]
โบสถ์กระดูก ( Ossuary) ที่ Sedlec [3/461]
Prague Castle ..พลาดไม่ได้เมื่อไป Czech Republic [2/409]
แวะ Hluboka ก่อนไป Prague [2/297]
Five Fingers...มีเซอร์ไพรซ์ [3/1093]
เหมืองเกลือเก่าแก่ที่สุดในโลก [2/580]
Hallstatt 2016 [5/526]
Konigsee Lake (ทะเลสาบโคนิคซี่ ) [3/633]
แก่นพุทธศาสน์...ความว่าง 2/3 [1/545]
แก่นพุทธศาสน์....สรุปสาระสำคัญ 1/3 [1/862]
ไปอินเดียปี2559(8)-ตอนจบ...เดลี และ อัคระ [1/618]
ไปอินเดียปี2559(7)-สาวัตถี..เมืองเศรษฐีแต่เก่าก่อน [1/728]
ไปอินเดียปี 2559 (6) ลุมพินี..ถิ่นนี้ของเนปาล [3/875]
ไปอินเดียปี 2559(5)- กุสินารา..หมอกหนา เมตตาเด่น [1/573]
ไปอินเดียปี 2559(4)- พาราณสี..ล่องคงคา.. [2/915]
ไปอินเดียปี 2559 (3)- พุทธคยาพลาดไม่ได้ [2/1305]
ไปอินเดียปี 2559 (2)-เตรียมรับปัญหา [2/3812]
ไปอินเดียปี 2559 (1)-ไปทำไม [2/687]
ทดลองกล้อง Sony DSC-RX100 IV [0/404]
เที่ยว Glasgow เมืองโก้หรู – สก๊อตแลนด์ [0/1833]
เที่ยว เกาะ Skye กับ ปราสาท Eilean Donan แดนวิวสวย [0/485]
เที่ยว Dunkeld เดินเล่นสบายๆ - สก๊อตแลนด์ [0/404]
เที่ยว Blair Castle ปราสาทสีขาว – สก๊อตแลนด์ [1/514]
เที่ยวพระราชวังโฮลี่รู้ด วันฝนโปรย - สก๊อตแลนด์ [0/369]
เที่ยว ปราสาทเอดินเบอระ- สก๊อตแลนด์ [0/410]
ชมชุมชนริมน้ำจันทบูร [1/1018]
สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ กับ โครงการสวนกลางมหานคร [2/1870]
แวนโก๊ะ และ ภาพวาดที่เชื่อมโยงกับสุขภาพ [2/2787]
แวนโก๊ะ กับ ดอกไม้ [0/5098]
แวน โกะห์ กับ ดอกทานตะวัน [2/16831]
พระนางตารา ( TARA Goddess) [4/1187]
เหตุสมควรโกรธ....ไม่มีในโลก [3/260]
อานุภาพและกับดักของวิปัสสนา [2/220]
อานุภาพของสมาธิตามธรรมชาติ [1/183]
วิธีคิดเพื่อละการยึดถือในความมีตัวตน [1/198]
อานุภาพของสมาธิและปัญญา [1/188]
ศีล สมาธิ และ ปัญญา [0/249]
ความยึดมั่นถือมั่น [0/164]
ศีล-ธรรม-การเห็นแจ้งในไตรลักษณ์ [0/179]
หลักพุทธศาสนาขั้นสูงสุด และการเข้าถึง [0/207]
สาระสำคัญของคู่มือมนุษย์ฉบับสมบูรณ์ [0/847]
คู่มือมนุษย์-ใช้เวลา 20 ปี กว่าจะอ่านจบ [0/388]
นกเขาชวาที่บ้านเราปี 2558 [0/430]
เที่ยวเมืองลูบลิยาน่า (Ljubljana)...ก่อนกลับไทย [0/550]
เที่ยวถ้ำโพสตอนย่า....อายุนับล้านปี [0/380]
ไปเบลด(Bled)..เมืองตากอากาศยอดฮิตของSlovenia [0/1580]
เที่ยวซาเกรบ (Zagreb)…เมืองหลวงของโครเอเชีย [0/606]
เที่ยวพลิตวิเซ่ (Plitvice)..น้ำตกๆๆๆ..งามมวากก.. [4/695]
เที่ยวเมืองซาดาร์ (Zadar)...ที่ย่าช้อบชอบ [2/999]
ไปซีบีนิก (Sibenik)คลิกๆๆหน้าคน [2/493]
สบายๆในเมืองสปลิท (Split) [2/1020]
เที่ยวเมืองโทรเกียร์ (Trogir) [2/670]
เที่ยวเมือง ดูบรอฟนิก (Dubrovnik) [4/1726]
ปราสาทสัจธรรม ณ 1 พค. 57 [1/759]
สอ เสถบุตร ในมุมมองของภรรยาคนสุดท้าย [1/4196]
ตื่นรู้ที่ภูหลง(ฉบับย่อ) – ตอนจบ [0/481]
ตื่นรู้ที่ภูหลง(ฉบับย่อ) - ตอน6 มองไกล เห็นกว้าง [0/376]
ตื่นรู้ที่ภูหลง(ฉบับย่อ)- ตอน5-เหนือตัวตนพ้นสมมุติ [0/683]
ตื่นรู้ที่ภูหลง (ฉบับย่อ) - ตอน 4.ส่องกระแสธรรม [0/365]
ตื่นรู้ที่ภูหลง(ฉบับย่อ) – ตอน 3 ปลูกสติกลางใจ [2/487]
ตื่นรู้ที่ภูหลง (ฉบับย่อ) – ตอน 2.พ้นบ่วงมาร [2/503]
ตื่นรู้ที่ภูหลง (ฉบับย่อ)-ตอน1 อยู่กับความรู้ตัว [2/680]
กรรมฐาน [6/971]
บวชที่บ้าน – ภาคปฏิบัติ [6/591]
บวชที่บ้าน – ภาคทฤษฎี [11/1112]

[ ชมทุกตอน ไดอารี่ ของ yanid ]
[ All yanid diary ]

March 2018
S M T W T F S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31


เขียนไดอารี่ | หน้าแรกปรับแต่งไดเลิฟฯ