ไปอินเดียปี 2559(5)- กุสินารา..หมอกหนา เมตตาเด่น

  Topic Search Topic Search  Topic Options Topic Options

ตอน5 กุสินารา...หมอกหนา  เมตตาเด่น

1

สองตอนที่ผ่านมาได้เล่าถึง พุทธคยา และพาราณสี ซึ่งเป็นเมืองที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ และ แสดงปฐมเทศนา ไปแล้ว

ตอนนี้ย่าอยู่ที่กุสินารา วันนี้เรามีกำหนดการไป สาลวโนทยาน สถานที่ที่พระพุทธเจ้าปรินิพพาน ( Stupa and Niravana Temple) วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ และ มกุฎพันธนเจดียสถานที่ถวายพระเพลิงพระสรีระของพระพุทธเจ้า

จากนั้นช่วงบ่ายก็จะเดินทางโดยรถโค้ชไป เมืองลุมพินี ประเทศเนปาล

เราพักที่โรงแรมอิมพีเรียลซึ่งจัดแต่งสถานที่แบบเอาใจชาวพุทธ จึงต้องขอถ่ายรูปไว้หน่อย

ออกจากโรงแรมตั้งแต่แปดโมงเช้า วันนี้หมอกลงจัด แต่ดี เพราะช่วยให้ได้ภาพสวยแปลกตาที่หาโอกาสได้ยาก กลุ่มนี้เป็นชาวพุทธต่างประเทศ..ใครบางคนบอกว่าเป็นพุทธเกาหลี

กลุ่มนี้คือพวกเรา ชาวพุทธไทย เดินในกลุ่มหมอกหนาเช่นกัน ย่าเดินรั้งท้าย พอพวกเดินๆแล้วหายวับไปกับตา ก็ต้องรีบสาวเท้าตามโดยเร็ว เพราะระยะการมองเห็นกันสั้นมาก

โชคดีที่หมอกหนา เราจึงเป็นกลุ่มแรกๆที่มาถึง มหาปรินิพพานวิหาร และได้ที่นั่งด้านในวิหาร ..ยังไม่ทันไร กลุ่มอื่นๆที่เล็กกว่าก็ทยอยตามเข้ามาจนเต็มห้อง เพราะอบอุ่นกว่าข้างนอกมากมาย

พระพุทธรูปปางปรินิพพานนี้เป็นฝีมือช่างชาวมถุรา สร้างด้วยหินทรายแดง อายุกว่า 1,900 ปี ยาว 6.1 เมตร

เริ่มสวดมนต์ไหว้พระ

จากนั้นก็ช่วยกันค่อยๆคลี่ผ้าคลุมองค์พระตามธรรมเนียมนิยม เช่นเดียวกับที่พุทธคยา สังเกตว่าก่อนหน้านี้ก็มีผ้าคลุมซ้อนกันแล้ว 2-3 ชั้น แต่มีการตลบผ้าให้เปิดไว้ซีกหนึ่ง เพราะผ้าคลุมชั้นล่างสุดเป็นผ้าลวดลายสวยพิเศษกว่าชั้นบนๆ เข้าใจว่ากรณีผ้าของเราก็เช่นกัน หลังจากนี้คงมีเจ้าหน้าที่มาเปิดผ้าไว้ครึ่งหนึ่ง เพื่อเปิดให้กลุ่มอื่นได้คลุมผ้าเช่นเดียวกับกลุ่มเรา

นี่เป็นภาพแกะสลักที่อยู่ใต้พระพุทธรูป ไก๊ด์บอกว่า เป็นผู้ที่ใกล้ชิดพระพุทธเจ้า คือ พระอานนท์ พระอนิรุทธผู้มีญาณชั้นสูงสามารถทราบวาระจิตของพระพุทธองค์ได้ทุกขณะจนเสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน และ อีกคนหนึ่งเป็นหญิง แต่ย่าจำชื่อไม่ได้แล้ว

ปู๋ซูมรายละเอียดให้เห็นกันชัดๆ

1

พระพักตร์ของพระองค์มุมนี้ดูสงบและงดงาม

ถือกันว่าส่วนพระบาทของพระองค์ศักดิ์สิทธิ์ จึงนิยมวางเงินบริจาคไว้ที่ปลายพระบาท

รวมทั้งนิยมปิดทองที่พระบาททั้งสองข้างด้วย

กราบลาพระพุทธองค์

สวดมนต์รอบวิหารและสถูป…… หมอกยังอ้อยอิ่ง ฟ้ายังไม่เปิด

วิหาร คือ มหาปรินิพพานวิหาร อาคารด้านหน้าซึ่งเราเพิ่งออกมา และ สถูปคือ มหาปรินิพพานสถูป อาคารรูปโดมด้านหลังซึ่งตามหลักฐานหลายอย่างที่ขุดพบในปี 1927 บ่งชี้ว่า พระพุทธองค์เสด็จดับขันธ์ปรินิพพานบริเวณนี้  โดยมีสิ่งปลูกสร้างทับซ้อนกันหลายยุค

สำหรับการบูรณะปรับปรุงวัดนี้ครั้งใหญ่ ดำเนินการเมื่อปีคศ. 1956 ในโอกาสครบ 2500 ปีของพุทธศาสนา

พระอาทิตย์มาแล้ว แต่หมอกก็ยังไม่ยอมสลายตัว 

แท่นอิฐสวยงามด้านล่าง คือ สถานที่วางพระบรมศพของพระพุทธเจ้า 7 วัน ก่อนที่จะอัญเชิญไปยังสถานที่ถวายพระเพลิง ซึ่งอยู่ห่างจากที่นี่ประมาณ 1 กม.

สวดมนต์พร้อมกันอีกครั้ง บริเวณหน้ามหาปรินิพพานสถูป

มีผู้วางเทียนอย่างเรียบร้อยและเป็นระเบียบ ก่อนหน้าเรา

...และนี่คือ เทียนสีสันสดใสของพวกเราที่วางอย่างอิสระ

บริเวณนอกอาคารด้านล่าง มีเจ้าหน้าที่ของวัดยืนดูแลความเรียบร้อย

    กลุ่มคนเสื้อเหลือง นั่งสวดมนต์ด้านนอกอาคารอย่างเรียบร้อย
 
 
นี่ก็...รองเท้าของพวกเขาหละ ...วางเรียบร้อยเช่นกัน

หลังจากนั้นทั้งกลุ่มก็ไปสวดมนต์รอบอาคารทั้งสองเช่นเดียวกับเรา แต่การที่เขาใส่เสื้อทีมสีเดียวกัน ทำให้เกิดภาพงดงามมาก

กลุ่มเราเลยถือโอกาสถ่ายรูปโดยอาศัยการเดินวนรอบของกลุ่มเสื้อเหลืองเป็น background ...งดงามมาก

กลุ่มนี้เป็นคนไทย  มาถึงในขณะที่เรากำลังจะออกจากวัดพอดี

บริเวณสาลวโนทยาน นี้ หลังพระพุทธองค์เสด็จดับขันธ์ปรินิพพานแล้ว ก็มีการสร้างวัดวาอารามต่างๆเรื่อยมา เมื่อขุดค้นโบราณวัตถุทางโบราณคดีในภายหลัง ทางการอินเดียจึงก่ออิฐเรียบร้อยสวยงามไว้เป็นหลักฐาน

จากสาลวโนทยาน ก็มาแวะมาทอดผ้าป่าที่วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ซึ่งพระอาจารย์ที่มาต้อนรับพวกเรา ได้เล่าถึง พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ความเป็นมาของวัด และการดำเนินการที่น่าชื่นชมหลายอย่างของคณะสงฆ์ และพุทธบริษัททั้งชาวไทยและอินเดีย รวมทั้งวันนั้นย่าได้มีโอกาสเห็นความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างวัดกับชุมชนใกล้วัด  จึงขอนำภาพและข้อมูลเพิ่มเติมบางส่วนโดยสรุปมาบอกเล่าไว้ในที่นี้ด้วย

วัดนี้ ก่อสร้างระหว่างปี 2537-2542 ภายใต้ดำริของพระสุเมธาธิบดี อดีตอธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุฯ โดย คณะพุทธบริษัทชาวไทย และชาวพุทธในประเทศอินเดีย พร้อมใจกันสร้างเพื่อเป็นการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาคืนสู่มาตุภูมิ น้อมถวายเป็นพุทธบูชา และเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเนื่องในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี และในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 72 พรรษา ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อว่า วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์

พระอุโบสถสร้างปี 2539 อันเป็นปีกาญจนาภิเษก  สร้างขึ้นตามแบบสถาปัตยกรรม และศิลปกรรมของไทย โดยผู้ออกแบบคือ ร.ศ.ดร.ภิญโญ สุวรรณคีรี ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ เน้นให้เป็นศิลปะในรัชกาลปัจจุบัน  บานประตูหน้าต่างเป็นไม้สาละอันเป็นเครื่องระลึกถึงต้นสาละคู่ในสวนของมัลลกษัตริย์ สถานที่ปรินิพพานของพระพุทธเจ้า พื้นปูด้วยหินอ่อน หินแกรนนิต และหินทรายทั้งหลัง..ขอบคุณภาพจาก web ของวัดค่ะ

ภาพวาดผนังพระอุโบสถ

ภาพวาดผนังพระอุโบสถ

ช่วยกันนับเงินทอดผ้าป่า

ถวายผ้าไตรจีวร

พระมหาเจดีย์ "พระมหาธาตุเฉลิมราชศรัทธา" ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ในการก่อสร้างนับแต่มีพระบรมราชวินิจฉัยในเบื้องต้น และเมื่อการก่อสร้างเสร็จสิ้นแล้ว ยังทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อนำไปใช้เป็นทุนในการทำนุบำรุงให้ยั่งยืนตลอดไป

อีกทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมสารีริกธาตุกลับสู่แดนพุทธภูมิ และเส้นพระเจ้า เพื่ออัญเชิญไปประดิษฐานในพระธาตุเจดีย์ที่ได้มีพระราชกระแสรับสั่งแก่ผู้ใกล้ชิดว่า "เจดีย์ของฉัน" 

มหาเจดีย์ฯนี้ออกแบบโดย อาจารย์วนิดา พึ่งสุนทร จากมหาวิทยาลัยศิลปากร

ด้านหน้าของมหาเจดีย์ฯ

พระบรมสารีริกธาตุ และเส้นพระเจ้า(เส้นผมของในหลวง) ซึ่งประดิษฐานในพระธาตุเจดีย์

ศาลารับเสด็จ พร้อมสวนกุหลาบสวยงามที่ได้รับการดูแลอย่างดี

วันนั้น ย่าได้เห็นเด็กนักเรียนของอินเดียเดินเข้ามาในวัดอย่างเป็นระเบียบ

และเมื่อย่าเดินมาถ่ายรูปพระมหาเจดีย์ ก็ได้เด็กๆพวกนั้นกำลังทำกิจกรรมอยู่ด้านนอกมหาเจดีย์ อย่างมีความสุขโดยมีอาจารย์ดูแลอย่างใกล้ชิด

พระอาจารย์ที่มาต้อนรับพวกเราเล่าให้ฟังว่า ทางวัดเป็นศูนย์กลางในการรักษาพยาบาลแก่สาธารณชนผู้ทุกข์ยาก เจ็บป่วย โดยไม่เลือกชั้นวรรณะ หรือศาสนาใดๆ ที่มารับการตรวจรักษา ในรูปแบบของการกุศล ไม่คิดมูลค่าใดๆ โดยใช้ชื่อว่า กุสินาราคลินิก เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2543...ขอบคุณภาพจาก web ของวัดค่ะ  

ต่อมาได้มีการสร้างโรงพยาบาลซึ่งหลังแรกแล้วเสร็จเมื่อ 2550 และ ปรับปรุงการบริหารงานให้บริการประชาชนได้เพิ่มขึ้น

พระราชรัตนรังษี  ประธานสงฆ์ เชิญท่านประธานาธิบดี อินเดีย ดร.เอ.พี.เจ อัปดุล กาลาม มาเป็นเกียรติสูงสุดเป็นประธานในพิธีเปิดป้ายห้องตรวจรักษาพยาบาล เมื่อ 2 พฤษภาคม 2550....ขอบคุณภาพจาก web ของวัดค่ะ

พระอาจารย์ที่มาต้อนรับพวกเราเล่าให้ฟังว่า สถานพยาบาลนี้ คิดค่ารักษา  8 รูปี รักษาทุกโรค โดยมีแพทย์ 3 คน เภสัชกร 4 คน แต่ละวันจะมีคนไข้มารักษาประมาณวันละ 150-200 คน  รักษาฟรีทุกวันพระ สำหรับผู้สูงอายุเกิน 60 ปี และเด็กต่ำกว่า 8 ขวบ

ในอดีตชาวบ้านต่อต้านการตั้งวัดพุทธในบริเวณนี้ แต่ปัจจุบันชาวบ้านและวัดมีสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เพราะนอกจากทางวัดจะมีส่วนช่วยพวกเขาเรื่องสุขภาพแล้ว ทางวัดยังได้จ้างชาวบ้านทำงานต่างๆหลายอย่างในวัดอีกด้วย

หลังอาหารกลางวัน เรามาแวะสถานที่ถวายพระเพลิงพระสรีระของพระพุทธเจ้าซึ่งเรียกว่า มกุฎพันธนเจดีย์ เหตุที่ชื่อนี้ เพราะเดิมสถานที่นี้เป็นสถานที่ทำพิธีสวมมงกุฎรับตำแหน่งกษัตริย์แคว้นมัลละ

เมื่อเดินเข้ามาในบริเวณนี้ ก็ได้เห็นคุณแขกเธอนอนท่าสีหไสยาสน์อย่างสบายอารมณ์บนสนามหญ้ากว้างใหญ่ราวกับเป็นมหาราชาเจ้าของสถานที่

41

เรานั่งสวดมนต์กันเบื้องหน้า ซากสถูปขนาดใหญ่ซึ่งสร้างในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช เพื่อเป็นพุทธบูชา และแสดงว่าบริเวณนี้เป็นที่ถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้า

และตรงนี้เป็นที่สวดมนต์อย่างเป็นสุขของชนกลุ่มน้อยของเราที่ปวดหลังและจำต้องหาหลักมั่นคงเป็นที่พักพิง

ระหว่างสวดมนต์เหลือบไปเห็น วัยรุ่นแขกยืนมุงดูพวกเราอย่างสนใจ ย่าจึงย้ายสมาธิจากบทสวดมนต์มาอยู่ที่กล้องถ่ายรูปแทน

เดินสวนกับสาวแขกแต่งชุดส่าหรีสีสวยถูกใจ จึงขอถ่ายรูปกับเธอ

45

เธอก็คงสนใจการแต่งตัวแบบสบายๆของย่า จึงขอถ่ายรูปเป็นที่ระลึกเช่นกัน

46

ภาพนี้ได้จากรถติดระหว่างรอให้รถไฟผ่าน รถติดนานมากจนพวกเราทั้งรถมีโอกาสถ่ายภาพเด็กๆกันอย่างสนุกสนานทั้งสองฝ่าย

ปู่เล็งกล้องไปที่เด็กหญิงสองคนนี้ แล้วก็ได้ภาพรอยยิ้มเต็มที่และน่ารักเช่นนี้

เด็กๆในรถโรงเรียนอีกคัน โบกมือบ๊ายบายอย่างมีไมตรีจิตขณะที่รถของเรากำลังเคลื่อนที่

ไก๊ด์เคยให้ข้อมูลว่ามูลวัวเป็นของมีค่าสำหรับชาวอินเดียมาก เพราะเมื่อปั้นและตากแห้งแล้ว สามารถนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงได้อย่างดี แล้ววันนั้นปู่ก็บังเอิญได้ภาพประกอบข้อมูลอย่างชัดเจน ระหว่างที่รถเราผ่านสาวคนนี้

ย่าได้ภาพสาวแขกทูนกองฟางบนหัว ระหว่างที่รถเราผ่านเธอยามเย็นใกล้อาทิตย์ลับฟ้า

นี่เป็นภาพสุดท้ายระหว่างการเดินทางอันยาวนานเกินคาดคิด จากกุสินาราของอินเดียไป ลุมพินี ของเนปาล เพราะวันนั้นการจราจรติดขัดมากจนเกือบเกิดการจลาจล

      เราจึงไปถึงโรงแรมสามทุ่ม จากกำหนดการเดิมควรไปถึงห้าโมงเย็น
     
      นมัสเต เนปาล

.................

  Edited by yanid - 04 Feb 2016 at 15:15

Post Options Edit Diary   Quote yanid Quote wrote: 04 Feb 2016 at 11:32hyhms View Drop Down
Groupie
Groupie


Joined: 22 Apr 2017
Posts: 71
Post Options Edit Comment   Quote hyhms Quote Direct Link To This Post Posted: 22 Apr 2017 at 12:35 - IP: 61.221.47.XXX
nike shoes
Ugg Outlet Online Store
">chaussure basket homme
cheap uggs
Air Max Pas Cher
nike tn pas cher
">scarpe hogan outlet
Michael Kors Handbags Discount
Nike Air Max Cheap
Nike Store
nike sneakers
Adidas Superstar Sale Online
fitflops sale uk
prada outlet
Jordan Shoes Air
nike air jordan pas cher
Adidas Originals Stan Smith
Doudoune Moncler Femme Pas Cher
günstige nike schuhe
toms sale
Jordan Store
Scarpe Air Max
Air Max Kopen
Timberland Outlet
zapatillas nike baratas
new jordan releases
cheap nike air max
Cheap Michael Kors Tote Bag
zapatillas running
Coach Bags On Sale
huarache sneakers
Adidas Originals Superstar
Bottes Ugg Femme Pas Cher
Chaussure Nike Air Max Pas Cher
nike joggesko
Ray ban sale online
Oakley Sunglasses Cheap
chaussures nike pas cher
new yeezy shoes
hogan scontate
official NHL jerseys
Moncler Outlet Online
pandora jewelry store
Adidas Shoes Discount Marketplace
louboutin heels
Air Max Femme
moncler jacket sale
Boutique Ugg
Canada Goose Outlet
ADIDAS NMD SALE ON LINE
Ray-Ban Official Discounted Site
Air Nike
Nike Online Store
Nike Outlet
Kobe Shoes Nike
Official Toms Shoes Outlet
nike air
Nike Shox discount Sale
23 IS BACK Store
Pandora Store
Doudoune Moncler Pas Cher
Pandora Official Website
air force one pas cher
Nike Soccer Cleats Boots
scarpe nike
Moncler Sale
Soccer Boots Outlet nike
coach factory outlet online
nike air max running shoes
Adidas Neo Discount Sale
reebok running shoes
Canada Goose Womens Coats
Discount Air Max
Air Max 90
vans shoe store
adidas outlet
Nike Air 90
Cheap Toms Shoes Outlet
Negozi Pandora
Uggs For Cheap
ugg store
Nike Air Sneakers
billige nike sko
nfl store
Canada Goose Outlet
abercrombie and fitch store
nike schuhe günstig
Nike Zapatos
Michael Kors Outlet
">retro jordans for cheap
Stone Island Outlet
Yeezy Men
Toms Outlet Online
Ray Ban Sunglasses Online
ugg clearance
Moncler Jackets Discount Marketplace
Michael Kors Clearance
">nike mercurial soccer cleats
toms shoes outlet
womens nike air max
Uggs Pas Cher Soldes
Nike Air Max Goedkoop
pandora beads
new pandora charms
Canada goose dam
botas de futbol
Yeezy Black
Cheap Air Max Trainers
">zapatos de futbol nike
TOMS SHOES OUTLET
zapatilla adidas
Adidas Superstar
converse store
Pandora Store
Ugg Pas Cher En France
Air max levně
longchamp bags on sale
canada goose jacket outlet
Boost Yeezy Sale On Line
Pandora Store Sale
Jordan Sneakers For Sale
Vans Black Sneakers
">nike sportschuhe
">Nike Air Jordan 11
nike jordan shoes
Original Ugg Boots
Air max dam
adidas store
Hogan Outlet
Nike Shox Cheap
Nike Roshe Run Sale
Doudoune Moncler Site Officiel
Boty Nike Air
ugg factory outlet
pandora outlet store
canada goose jackets on sale
Jordan Schoenen
christian louboutin outlet
Nike Tn Requin Pas Cher
Discount TOMS
Ugg boots Sale
Nike Shoes Sale Store
Hugo Boss Sale
Moncler Outlet Store
Nike Air Women
TOMS OUTLET
TOMS For Sale
Nike Air Huarache For Sale
Air Jordan Retro Sale
cheap uggs for women
Nike Factory Store
Nike Shoes Discount Marketplace
Ugg Pas Cher Femme
Nike Pas Cher Femme
Nike Air Damen
Chaussure Air Max
Toms Factory Outlet
UGG BOOTS FOR WOMEN
chaussure Nike homme
">nike sb stefan janoski
">newest lebron shoes
suivre un envoi
Cheap Michael Kors
Michael Kors
Nike Air Pas Cher
Yeezy Shoes Discount Marketplace
goedkope nike air max
Descuentos Nike
Cheap Toms Outlet Store
Air Max Sneakers
Yeezy Boost Sale Online
hyhMs 2017.4.22
xdgxgxfgf
Back to Top
DiaryLove.com
Post Comment (Register User Only)
diary : yanid
ชมสามอุทยานประวัติศาสตร์มรดกโลก( 4/4) [2/149]
ชมสามอุทยานประวัติศาสตร์มรดกโลก (3/4) [2/165]
ชมสามอุทยานประวัติศาสตร์มรดกโลก (2/4) [2/108]
ชมสามอุทยานประวัติศาสตร์มรดกโลก (1/4) [1/159]
ภาพ ‘หยดพระเสโท ’ [0/165]
นกกินปลีอกเหลืองที่บ้านเราปี 2559 (ตอนสอง) [1/259]
ทำความรู้จักกับ “ปีกสวย พันสี...ที่ภูพิงค์” [0/174]
ทำความรู้จักกับ "ติโต" [0/106]
พุทธธรรมในคำสอนของ 'พ่อ' [1/201]
นกกินปลีอกเหลืองที่บ้านเรา ปี 59 [0/318]
กรุงเวียนนา...เดินๆๆเพลิดเพลินใจ [0/92]
พระราชวัง Schonbrunn –กรุงเวียนนา [0/108]
สาระสำคัญของแก่นพุทธศาสน์ ตอนที่ 4/4 [0/113]
สาระสำคัญของแก่นพุทธศาสน์ ตอนที่ 3/4 [0/187]
สาระสำคัญของแก่นพุทธศาสน์ ตอนที่ 2/4 [0/117]
สาระสำคัญของแก่นพุทธศาสน์ ตอนที่1/4 [1/188]
โบสถ์กระดูก ( Ossuary) ที่ Sedlec [0/195]
Prague Castle ..พลาดไม่ได้เมื่อไป Czech Republic [0/162]
แวะ Hluboka ก่อนไป Prague [1/143]
Cesky Krumlov…รักแรกพบ [3/218]
Five Fingers...มีเซอร์ไพรซ์ [3/201]
เหมืองเกลือเก่าแก่ที่สุดในโลก [1/241]
Hallstatt 2016 [4/251]
Konigsee Lake (ทะเลสาบโคนิคซี่ ) [1/320]
แก่นพุทธศาสน์...ความว่าง 2/3 [1/262]
แก่นพุทธศาสน์....สรุปสาระสำคัญ 1/3 [1/530]
ไปอินเดียปี2559(8)-ตอนจบ...เดลี และ อัคระ [1/365]
ไปอินเดียปี2559(7)-สาวัตถี..เมืองเศรษฐีแต่เก่าก่อน [1/418]
ไปอินเดียปี 2559 (6) ลุมพินี..ถิ่นนี้ของเนปาล [3/488]
ไปอินเดียปี 2559(5)- กุสินารา..หมอกหนา เมตตาเด่น [1/341]
ไปอินเดียปี 2559(4)- พาราณสี..ล่องคงคา.. [1/461]
ไปอินเดียปี 2559 (3)- พุทธคยาพลาดไม่ได้ [0/731]
ไปอินเดียปี 2559 (2)-เตรียมรับปัญหา [0/2329]
ไปอินเดียปี 2559 (1)-ไปทำไม [0/397]
ทดลองกล้อง Sony DSC-RX100 IV [0/286]
เที่ยว Glasgow เมืองโก้หรู – สก๊อตแลนด์ [0/863]
เที่ยว เกาะ Skye กับ ปราสาท Eilean Donan แดนวิวสวย [0/312]
เที่ยว Dunkeld เดินเล่นสบายๆ - สก๊อตแลนด์ [0/280]
เที่ยว Blair Castle ปราสาทสีขาว – สก๊อตแลนด์ [1/367]
เที่ยวพระราชวังโฮลี่รู้ด วันฝนโปรย - สก๊อตแลนด์ [0/280]
เที่ยว ปราสาทเอดินเบอระ- สก๊อตแลนด์ [0/293]
ชมชุมชนริมน้ำจันทบูร [1/559]
สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ กับ โครงการสวนกลางมหานคร [2/1238]
แวนโก๊ะ และ ภาพวาดที่เชื่อมโยงกับสุขภาพ [2/1573]
แวนโก๊ะ กับ ดอกไม้ [0/3086]
แวน โกะห์ กับ ดอกทานตะวัน [2/12353]
พระนางตารา ( TARA Goddess) [4/810]
เหตุสมควรโกรธ....ไม่มีในโลก [3/208]
อานุภาพและกับดักของวิปัสสนา [2/181]
อานุภาพของสมาธิตามธรรมชาติ [1/155]
วิธีคิดเพื่อละการยึดถือในความมีตัวตน [1/170]
อานุภาพของสมาธิและปัญญา [1/155]
ศีล สมาธิ และ ปัญญา [0/183]
ความยึดมั่นถือมั่น [0/136]
ศีล-ธรรม-การเห็นแจ้งในไตรลักษณ์ [0/148]
หลักพุทธศาสนาขั้นสูงสุด และการเข้าถึง [0/182]
สาระสำคัญของคู่มือมนุษย์ฉบับสมบูรณ์ [0/515]
คู่มือมนุษย์-ใช้เวลา 20 ปี กว่าจะอ่านจบ [0/293]
นกเขาชวาที่บ้านเราปี 2558 [0/328]
เที่ยวเมืองลูบลิยาน่า (Ljubljana)...ก่อนกลับไทย [0/400]
เที่ยวถ้ำโพสตอนย่า....อายุนับล้านปี [0/289]
ไปเบลด(Bled)..เมืองตากอากาศยอดฮิตของSlovenia [0/1104]
เที่ยวซาเกรบ (Zagreb)…เมืองหลวงของโครเอเชีย [0/464]
เที่ยวพลิตวิเซ่ (Plitvice)..น้ำตกๆๆๆ..งามมวากก.. [4/478]
เที่ยวเมืองซาดาร์ (Zadar)...ที่ย่าช้อบชอบ [2/491]
ไปซีบีนิก (Sibenik)คลิกๆๆหน้าคน [2/407]
สบายๆในเมืองสปลิท (Split) [2/825]
เที่ยวเมืองโทรเกียร์ (Trogir) [2/468]
เที่ยวเมือง ดูบรอฟนิก (Dubrovnik) [4/1343]
ปราสาทสัจธรรม ณ 1 พค. 57 [1/652]
สอ เสถบุตร ในมุมมองของภรรยาคนสุดท้าย [1/3618]
ตื่นรู้ที่ภูหลง(ฉบับย่อ) – ตอนจบ [0/447]
ตื่นรู้ที่ภูหลง(ฉบับย่อ) - ตอน6 มองไกล เห็นกว้าง [0/355]
ตื่นรู้ที่ภูหลง(ฉบับย่อ)- ตอน5-เหนือตัวตนพ้นสมมุติ [0/646]
ตื่นรู้ที่ภูหลง (ฉบับย่อ) - ตอน 4.ส่องกระแสธรรม [0/340]
ตื่นรู้ที่ภูหลง(ฉบับย่อ) – ตอน 3 ปลูกสติกลางใจ [2/456]
ตื่นรู้ที่ภูหลง (ฉบับย่อ) – ตอน 2.พ้นบ่วงมาร [2/466]
ตื่นรู้ที่ภูหลง (ฉบับย่อ)-ตอน1 อยู่กับความรู้ตัว [2/624]
กรรมฐาน [6/888]
บวชที่บ้าน – ภาคปฏิบัติ [6/510]
บวชที่บ้าน – ภาคทฤษฎี [11/702]

[ ชมทุกตอน ไดอารี่ ของ yanid ]
[ All yanid diary ]

May 2017
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31


เขียนไดอารี่ | หน้าแรกปรับแต่งไดเลิฟฯThis page was generated in 0.199 seconds.