ไปอินเดียปี 2559(5)- กุสินารา..หมอกหนา เมตตาเด่น

  Topic Search Topic Search  Topic Options Topic Options

ตอน5 กุสินารา...หมอกหนา  เมตตาเด่น

1

สองตอนที่ผ่านมาได้เล่าถึง พุทธคยา และพาราณสี ซึ่งเป็นเมืองที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ และ แสดงปฐมเทศนา ไปแล้ว

ตอนนี้ย่าอยู่ที่กุสินารา วันนี้เรามีกำหนดการไป สาลวโนทยาน สถานที่ที่พระพุทธเจ้าปรินิพพาน ( Stupa and Niravana Temple) วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ และ มกุฎพันธนเจดียสถานที่ถวายพระเพลิงพระสรีระของพระพุทธเจ้า

จากนั้นช่วงบ่ายก็จะเดินทางโดยรถโค้ชไป เมืองลุมพินี ประเทศเนปาล

เราพักที่โรงแรมอิมพีเรียลซึ่งจัดแต่งสถานที่แบบเอาใจชาวพุทธ จึงต้องขอถ่ายรูปไว้หน่อย

ออกจากโรงแรมตั้งแต่แปดโมงเช้า วันนี้หมอกลงจัด แต่ดี เพราะช่วยให้ได้ภาพสวยแปลกตาที่หาโอกาสได้ยาก กลุ่มนี้เป็นชาวพุทธต่างประเทศ..ใครบางคนบอกว่าเป็นพุทธเกาหลี

กลุ่มนี้คือพวกเรา ชาวพุทธไทย เดินในกลุ่มหมอกหนาเช่นกัน ย่าเดินรั้งท้าย พอพวกเดินๆแล้วหายวับไปกับตา ก็ต้องรีบสาวเท้าตามโดยเร็ว เพราะระยะการมองเห็นกันสั้นมาก

โชคดีที่หมอกหนา เราจึงเป็นกลุ่มแรกๆที่มาถึง มหาปรินิพพานวิหาร และได้ที่นั่งด้านในวิหาร ..ยังไม่ทันไร กลุ่มอื่นๆที่เล็กกว่าก็ทยอยตามเข้ามาจนเต็มห้อง เพราะอบอุ่นกว่าข้างนอกมากมาย

พระพุทธรูปปางปรินิพพานนี้เป็นฝีมือช่างชาวมถุรา สร้างด้วยหินทรายแดง อายุกว่า 1,900 ปี ยาว 6.1 เมตร

เริ่มสวดมนต์ไหว้พระ

จากนั้นก็ช่วยกันค่อยๆคลี่ผ้าคลุมองค์พระตามธรรมเนียมนิยม เช่นเดียวกับที่พุทธคยา สังเกตว่าก่อนหน้านี้ก็มีผ้าคลุมซ้อนกันแล้ว 2-3 ชั้น แต่มีการตลบผ้าให้เปิดไว้ซีกหนึ่ง เพราะผ้าคลุมชั้นล่างสุดเป็นผ้าลวดลายสวยพิเศษกว่าชั้นบนๆ เข้าใจว่ากรณีผ้าของเราก็เช่นกัน หลังจากนี้คงมีเจ้าหน้าที่มาเปิดผ้าไว้ครึ่งหนึ่ง เพื่อเปิดให้กลุ่มอื่นได้คลุมผ้าเช่นเดียวกับกลุ่มเรา

นี่เป็นภาพแกะสลักที่อยู่ใต้พระพุทธรูป ไก๊ด์บอกว่า เป็นผู้ที่ใกล้ชิดพระพุทธเจ้า คือ พระอานนท์ พระอนิรุทธผู้มีญาณชั้นสูงสามารถทราบวาระจิตของพระพุทธองค์ได้ทุกขณะจนเสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน และ อีกคนหนึ่งเป็นหญิง แต่ย่าจำชื่อไม่ได้แล้ว

ปู๋ซูมรายละเอียดให้เห็นกันชัดๆ

1

พระพักตร์ของพระองค์มุมนี้ดูสงบและงดงาม

ถือกันว่าส่วนพระบาทของพระองค์ศักดิ์สิทธิ์ จึงนิยมวางเงินบริจาคไว้ที่ปลายพระบาท

รวมทั้งนิยมปิดทองที่พระบาททั้งสองข้างด้วย

กราบลาพระพุทธองค์

สวดมนต์รอบวิหารและสถูป…… หมอกยังอ้อยอิ่ง ฟ้ายังไม่เปิด

วิหาร คือ มหาปรินิพพานวิหาร อาคารด้านหน้าซึ่งเราเพิ่งออกมา และ สถูปคือ มหาปรินิพพานสถูป อาคารรูปโดมด้านหลังซึ่งตามหลักฐานหลายอย่างที่ขุดพบในปี 1927 บ่งชี้ว่า พระพุทธองค์เสด็จดับขันธ์ปรินิพพานบริเวณนี้  โดยมีสิ่งปลูกสร้างทับซ้อนกันหลายยุค

สำหรับการบูรณะปรับปรุงวัดนี้ครั้งใหญ่ ดำเนินการเมื่อปีคศ. 1956 ในโอกาสครบ 2500 ปีของพุทธศาสนา

พระอาทิตย์มาแล้ว แต่หมอกก็ยังไม่ยอมสลายตัว 

แท่นอิฐสวยงามด้านล่าง คือ สถานที่วางพระบรมศพของพระพุทธเจ้า 7 วัน ก่อนที่จะอัญเชิญไปยังสถานที่ถวายพระเพลิง ซึ่งอยู่ห่างจากที่นี่ประมาณ 1 กม.

สวดมนต์พร้อมกันอีกครั้ง บริเวณหน้ามหาปรินิพพานสถูป

มีผู้วางเทียนอย่างเรียบร้อยและเป็นระเบียบ ก่อนหน้าเรา

...และนี่คือ เทียนสีสันสดใสของพวกเราที่วางอย่างอิสระ

บริเวณนอกอาคารด้านล่าง มีเจ้าหน้าที่ของวัดยืนดูแลความเรียบร้อย

    กลุ่มคนเสื้อเหลือง นั่งสวดมนต์ด้านนอกอาคารอย่างเรียบร้อย
 
 
นี่ก็...รองเท้าของพวกเขาหละ ...วางเรียบร้อยเช่นกัน

หลังจากนั้นทั้งกลุ่มก็ไปสวดมนต์รอบอาคารทั้งสองเช่นเดียวกับเรา แต่การที่เขาใส่เสื้อทีมสีเดียวกัน ทำให้เกิดภาพงดงามมาก

กลุ่มเราเลยถือโอกาสถ่ายรูปโดยอาศัยการเดินวนรอบของกลุ่มเสื้อเหลืองเป็น background ...งดงามมาก

กลุ่มนี้เป็นคนไทย  มาถึงในขณะที่เรากำลังจะออกจากวัดพอดี

บริเวณสาลวโนทยาน นี้ หลังพระพุทธองค์เสด็จดับขันธ์ปรินิพพานแล้ว ก็มีการสร้างวัดวาอารามต่างๆเรื่อยมา เมื่อขุดค้นโบราณวัตถุทางโบราณคดีในภายหลัง ทางการอินเดียจึงก่ออิฐเรียบร้อยสวยงามไว้เป็นหลักฐาน

จากสาลวโนทยาน ก็มาแวะมาทอดผ้าป่าที่วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ซึ่งพระอาจารย์ที่มาต้อนรับพวกเรา ได้เล่าถึง พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ความเป็นมาของวัด และการดำเนินการที่น่าชื่นชมหลายอย่างของคณะสงฆ์ และพุทธบริษัททั้งชาวไทยและอินเดีย รวมทั้งวันนั้นย่าได้มีโอกาสเห็นความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างวัดกับชุมชนใกล้วัด  จึงขอนำภาพและข้อมูลเพิ่มเติมบางส่วนโดยสรุปมาบอกเล่าไว้ในที่นี้ด้วย

วัดนี้ ก่อสร้างระหว่างปี 2537-2542 ภายใต้ดำริของพระสุเมธาธิบดี อดีตอธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุฯ โดย คณะพุทธบริษัทชาวไทย และชาวพุทธในประเทศอินเดีย พร้อมใจกันสร้างเพื่อเป็นการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาคืนสู่มาตุภูมิ น้อมถวายเป็นพุทธบูชา และเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเนื่องในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี และในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 72 พรรษา ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อว่า วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์

พระอุโบสถสร้างปี 2539 อันเป็นปีกาญจนาภิเษก  สร้างขึ้นตามแบบสถาปัตยกรรม และศิลปกรรมของไทย โดยผู้ออกแบบคือ ร.ศ.ดร.ภิญโญ สุวรรณคีรี ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ เน้นให้เป็นศิลปะในรัชกาลปัจจุบัน  บานประตูหน้าต่างเป็นไม้สาละอันเป็นเครื่องระลึกถึงต้นสาละคู่ในสวนของมัลลกษัตริย์ สถานที่ปรินิพพานของพระพุทธเจ้า พื้นปูด้วยหินอ่อน หินแกรนนิต และหินทรายทั้งหลัง..ขอบคุณภาพจาก web ของวัดค่ะ

ภาพวาดผนังพระอุโบสถ

ภาพวาดผนังพระอุโบสถ

ช่วยกันนับเงินทอดผ้าป่า

ถวายผ้าไตรจีวร

พระมหาเจดีย์ "พระมหาธาตุเฉลิมราชศรัทธา" ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ในการก่อสร้างนับแต่มีพระบรมราชวินิจฉัยในเบื้องต้น และเมื่อการก่อสร้างเสร็จสิ้นแล้ว ยังทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อนำไปใช้เป็นทุนในการทำนุบำรุงให้ยั่งยืนตลอดไป

อีกทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมสารีริกธาตุกลับสู่แดนพุทธภูมิ และเส้นพระเจ้า เพื่ออัญเชิญไปประดิษฐานในพระธาตุเจดีย์ที่ได้มีพระราชกระแสรับสั่งแก่ผู้ใกล้ชิดว่า "เจดีย์ของฉัน" 

มหาเจดีย์ฯนี้ออกแบบโดย อาจารย์วนิดา พึ่งสุนทร จากมหาวิทยาลัยศิลปากร

ด้านหน้าของมหาเจดีย์ฯ

พระบรมสารีริกธาตุ และเส้นพระเจ้า(เส้นผมของในหลวง) ซึ่งประดิษฐานในพระธาตุเจดีย์

ศาลารับเสด็จ พร้อมสวนกุหลาบสวยงามที่ได้รับการดูแลอย่างดี

วันนั้น ย่าได้เห็นเด็กนักเรียนของอินเดียเดินเข้ามาในวัดอย่างเป็นระเบียบ

และเมื่อย่าเดินมาถ่ายรูปพระมหาเจดีย์ ก็ได้เด็กๆพวกนั้นกำลังทำกิจกรรมอยู่ด้านนอกมหาเจดีย์ อย่างมีความสุขโดยมีอาจารย์ดูแลอย่างใกล้ชิด

พระอาจารย์ที่มาต้อนรับพวกเราเล่าให้ฟังว่า ทางวัดเป็นศูนย์กลางในการรักษาพยาบาลแก่สาธารณชนผู้ทุกข์ยาก เจ็บป่วย โดยไม่เลือกชั้นวรรณะ หรือศาสนาใดๆ ที่มารับการตรวจรักษา ในรูปแบบของการกุศล ไม่คิดมูลค่าใดๆ โดยใช้ชื่อว่า กุสินาราคลินิก เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2543...ขอบคุณภาพจาก web ของวัดค่ะ  

ต่อมาได้มีการสร้างโรงพยาบาลซึ่งหลังแรกแล้วเสร็จเมื่อ 2550 และ ปรับปรุงการบริหารงานให้บริการประชาชนได้เพิ่มขึ้น

พระราชรัตนรังษี  ประธานสงฆ์ เชิญท่านประธานาธิบดี อินเดีย ดร.เอ.พี.เจ อัปดุล กาลาม มาเป็นเกียรติสูงสุดเป็นประธานในพิธีเปิดป้ายห้องตรวจรักษาพยาบาล เมื่อ 2 พฤษภาคม 2550....ขอบคุณภาพจาก web ของวัดค่ะ

พระอาจารย์ที่มาต้อนรับพวกเราเล่าให้ฟังว่า สถานพยาบาลนี้ คิดค่ารักษา  8 รูปี รักษาทุกโรค โดยมีแพทย์ 3 คน เภสัชกร 4 คน แต่ละวันจะมีคนไข้มารักษาประมาณวันละ 150-200 คน  รักษาฟรีทุกวันพระ สำหรับผู้สูงอายุเกิน 60 ปี และเด็กต่ำกว่า 8 ขวบ

ในอดีตชาวบ้านต่อต้านการตั้งวัดพุทธในบริเวณนี้ แต่ปัจจุบันชาวบ้านและวัดมีสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เพราะนอกจากทางวัดจะมีส่วนช่วยพวกเขาเรื่องสุขภาพแล้ว ทางวัดยังได้จ้างชาวบ้านทำงานต่างๆหลายอย่างในวัดอีกด้วย

หลังอาหารกลางวัน เรามาแวะสถานที่ถวายพระเพลิงพระสรีระของพระพุทธเจ้าซึ่งเรียกว่า มกุฎพันธนเจดีย์ เหตุที่ชื่อนี้ เพราะเดิมสถานที่นี้เป็นสถานที่ทำพิธีสวมมงกุฎรับตำแหน่งกษัตริย์แคว้นมัลละ

เมื่อเดินเข้ามาในบริเวณนี้ ก็ได้เห็นคุณแขกเธอนอนท่าสีหไสยาสน์อย่างสบายอารมณ์บนสนามหญ้ากว้างใหญ่ราวกับเป็นมหาราชาเจ้าของสถานที่

41

เรานั่งสวดมนต์กันเบื้องหน้า ซากสถูปขนาดใหญ่ซึ่งสร้างในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช เพื่อเป็นพุทธบูชา และแสดงว่าบริเวณนี้เป็นที่ถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้า

และตรงนี้เป็นที่สวดมนต์อย่างเป็นสุขของชนกลุ่มน้อยของเราที่ปวดหลังและจำต้องหาหลักมั่นคงเป็นที่พักพิง

ระหว่างสวดมนต์เหลือบไปเห็น วัยรุ่นแขกยืนมุงดูพวกเราอย่างสนใจ ย่าจึงย้ายสมาธิจากบทสวดมนต์มาอยู่ที่กล้องถ่ายรูปแทน

เดินสวนกับสาวแขกแต่งชุดส่าหรีสีสวยถูกใจ จึงขอถ่ายรูปกับเธอ

45

เธอก็คงสนใจการแต่งตัวแบบสบายๆของย่า จึงขอถ่ายรูปเป็นที่ระลึกเช่นกัน

46

ภาพนี้ได้จากรถติดระหว่างรอให้รถไฟผ่าน รถติดนานมากจนพวกเราทั้งรถมีโอกาสถ่ายภาพเด็กๆกันอย่างสนุกสนานทั้งสองฝ่าย

ปู่เล็งกล้องไปที่เด็กหญิงสองคนนี้ แล้วก็ได้ภาพรอยยิ้มเต็มที่และน่ารักเช่นนี้

เด็กๆในรถโรงเรียนอีกคัน โบกมือบ๊ายบายอย่างมีไมตรีจิตขณะที่รถของเรากำลังเคลื่อนที่

ไก๊ด์เคยให้ข้อมูลว่ามูลวัวเป็นของมีค่าสำหรับชาวอินเดียมาก เพราะเมื่อปั้นและตากแห้งแล้ว สามารถนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงได้อย่างดี แล้ววันนั้นปู่ก็บังเอิญได้ภาพประกอบข้อมูลอย่างชัดเจน ระหว่างที่รถเราผ่านสาวคนนี้

ย่าได้ภาพสาวแขกทูนกองฟางบนหัว ระหว่างที่รถเราผ่านเธอยามเย็นใกล้อาทิตย์ลับฟ้า

นี่เป็นภาพสุดท้ายระหว่างการเดินทางอันยาวนานเกินคาดคิด จากกุสินาราของอินเดียไป ลุมพินี ของเนปาล เพราะวันนั้นการจราจรติดขัดมากจนเกือบเกิดการจลาจล

      เราจึงไปถึงโรงแรมสามทุ่ม จากกำหนดการเดิมควรไปถึงห้าโมงเย็น
     
      นมัสเต เนปาล

.................

  Edited by yanid - 04 Feb 2016 at 15:15

Post Options Edit Diary   Quote yanid Quote wrote: 04 Feb 2016 at 11:32whn View Drop Down
Groupie
Groupie


Joined: 26 Jun 2017
Posts: 81
Post Options Edit Comment   Quote whn Quote Direct Link To This Post Posted: 27 Jun 2017 at 09:42 - IP: 192.173.159.XXX

oakley and the poet ferragamo shoes Liu Chenghong, intersect longchamp handbags each coach outlet online other nfl bills jerseys is mainly eyeglasses frames margin pandora charms and WeChat. From oakley outlet November 2015 burberry to set up replica watches a "Chinese nike jordan Shenlong nfl cowboys jerseys Wenxuan rolex replica writer minnesota timberwolves jerseys group" ray ban after iphone 4s cases a givenchy few days nike into ralph lauren a memphis grizzlies jerseys friend. oakley sunglasses cheap Later, red bottom shoes he nike outlet wrote mizuno the poem, I continue to "Liu Chenghong poetry" coach outlet in air force the form of China Central Television published. Has nike free trainer 5.0 been nfl giants jerseys published nfl jerseys nearly ray ban uk thirty episodes. instyler Each episode cheap michael kors is about michael kors outlet online fifteen. jimmy choo By giving bcbg max him north face a detroit pistons jersey poem, you beats headphones can enjoy nfl seahawks jerseys his prada handbags poems for the first time. michael kors outlet online Because thunder jerseys there coach outlet online is no converse sneakers fine louboutin shoes for nfl 49ers jerseys his oakley standard issue masterpiece fine polo ralph lauren study, coach factory outlet but clippers jerseys also can michael kors outlet online salenot grasp his poetic ideology ray ban sunglasses and writing mcm handbags art cle Jerseys characteristics, so to write hollister kids "Liu nfl jaguars jerseys Chenghong michael kors poetry anthology (two)" bcbg max azria preface, thomas sabo feel very coach factory online difficult, but deep By 76ers jerseys the poet love and shoes outlet exhortations, had no ralph lauren uk effort nike roshe run to giuseppe zanotti do so. hornets jersey "Liu converse Chenghong poem orlando magic jerseys (b)" I true religion jeans outlet think the nfl colts jerseys following miami heat jersey aspects huarache worthy of michael kors bags our coach bags outlet study and coach outlet store learn nfl azcardinals jerseys from: hermes birkin bag (a) the air yeezy subject michael kors handbags matter polo outlet online of nike air max a veneta wide nhl jerseysrange of ralph lauren outlet people coach factory outlet amazing.

The poems chosen by converse outlet this poem are nfl lions jerseys broad in content, giuseppe zanotti sneakers covering many ray-ban sunglasses aspects michael kors outlet online of salomon the supra shoes universe oakley sunglasses outlet of nature burberry outlet online and ray ban outlet human salvatore ferragamo society cheap true religion and in lebron james shoes the field of ideological vibram five fingers and emotional aspects: nfl browns jerseys blue nike roche sky, laid-off white clouds; lush cheap ray ban trees, beautiful flowers; ferragamo floating northface snowflakes, desolate prada shoes rainy night; adidas online shop The marc jacobs handbags towering sacramento kings jerseys mountains, tommy hilfiger online the river; rolex watches the louboutin shoes vast land, gorgeous stars; tory burch golden wheat fields, cheap jordans fragrant orchards; true religion outlet Aoxue nfl eagles jerseys plum, oakley store green omega watches pine barbour and cypress; bustling city, lonely nike roshe run life; Lingyun ambition, ray ban dusty wholesale handbags years; boutique clothing The new balance old michael kors outlet online sale story, pumas the pandora jewellery australia new michael kors outlet legend, have the michael kors handbags hope of nfl raiders jerseys sustenance, omega watches thinking ray bans love of prada outlet the huarache sigh, cheap oakley white long-like greenhouses, rolex watches hard work reebokOf the coach outlet usa migrant workers, wedding dress the air max spirit nfl saints jerseys of armani watches ordinary barbour outlet store laborers, nfl texans jerseys the beats by dr dre noble nike shoesleader dsquared2 shoes of celine outlet online the noble polo ralph lauren outlet quality, etc., are floating nike outlet into his ray ban black friday poems, north face outlet turned air jordan shoes into swarovski canada a burberry handbags vivid nfl patriots jerseys character, a atl jerseys line woolrich clearance of beautiful juicy couture handbags poetry, true religion , nike air Burning new balance into a nike mercurialcolor jordans Xia, permanent freeze adidas zx into a beautiful road, versace colorful, brilliant ralph laurenand brilliant. bulls jersey Poetic and poetic perfect combination. A iphone 5s cases poem rolex watch is mlb jerseys not converse beautiful, north face canada first of all free running to michael kors outlet see asicsthe cheap eyeglasses realm nfl redskins jerseys of its longchamp ideological beauty? jimmy choo outletFollowed by cheap michael kors the tommy hilfiger expression of longchamp black friday its artistic huaraches beauty is pandora not nike running shoes beautiful? Wang nfl panthers jerseys Guowei in christian louboutin his timberland shoes "human chi flat iron word words", in simple terms, babyliss flat ironlists polo ralph lauren outlet a ralph lauren uk large number nike free of oakley black friday examples of dsquared2 sale the under armour outlet "realm barbour mens jackets of poetry," the nuggets jerseyimportance oakley vault of his "human fidget spinner words" at the supra shoes outlet beginning nfl chargers jerseys of the asics gel clear milwaukee bucks jerseys that: juicy couture clothings "the long champ word to the forefront of the state. hogan shoes Since hilfiger outlet the burberry high coach outletgrid, hollister clothing own adidas shoes famous sentence. fendi shoes "Realm said" michael kors handbags published by the coach bags friday poetic ray bans community has been widely coach factory outlet online recognized. montblanc Whether it is writing poetry or burberry outlet online words, how golden state warriors can ray ban pas cher there ralph lauren be michael kors a ralph lauren outlet realm? I flat iron think nike factory outlet and the nfl buccaneers jerseys poet's own literary burberry saleaccomplishment, hogan ideological and mlb jerseys moral, life adidas online shop practice, air max pas cher life experience, ecco mens shoes aesthetic michael kors purses feelings and so on. jordan retro 11 A mcm bags selfishness, indifferent, lustful, air max 2007 greedy, obscure people, no longchamp matter ray ban prezzi what, burberry handbags will not write "mood" deep levis outlet furthest, emotional michael kors black friday delicate and spurs jerseys sincere nfl jerseys good marc jacobs handbags poem. adidas Liu Chenghong poet's poem in a trace of boldness of the gas: the north face "not because of fame toronto raptors jerseys and true religion jeans women fortune vans shoes climbing expensive, only put nfl titans jerseys sonorous mcm bags Chrysanthemum pine. Thunder tn requin pas cher wind ralph lauren outlet online frost michael kors outlet online sale how soccer shoes outlet fear? Split burberry handbags Tao nike roshe run cut Lang oakley sunglasses cheap Yu prada sunglasses dragon." swarovski crystal Winter cheap oakley sunglasses Xing "", omega watches "Star handshake, air max "The puma online shoppartridge nike roshe run days lacoste outlet dream" "... air max thea ... nfl ravens jerseys in his collection of this soccer jerseys poem, rockets jerseys there brooklyn nets are a nike shoes lot of adidas.nl so nike air max uninhibited. Psalms. nfl falcons jerseys Through nike air max 90 this chapter of coach black friday the magnificent poetry, timberland boots a fear air jordan of dignity, ralph lauren outlet online as fame and mens hoodies fortune, washington wizards jerseys in the face ray ban of life lightning wind ralph lauren polo and swarovski crystal frost, chopped nike uk Zhaotong waves celtics jerseys dragon michael kors bags dragon kate spade outlet image, mbt shoes vividly, jordan retro poetic hollister clothing store and uhren shop poetic kate spade handbags art of the celine outlet perfect combination of portland trail blazers jerseys full purses and handbags Expressed pandora charms the michael kors poet ray ban wayfarerswallowed the spit, the beats by dre headphones ambition of vans the nike soccer shoes uninhibited feelings. rayban Beautiful mcm backpack language, coach outlet store punch nfl packers jerseys line. oakley "Summer steaming new balance shoes winter nhl jerseys clothes do burberry outlet not worry ray ban pas cher about, both Xu louboutin Chunguo may be autumn. nike store Qiongqiu Qiongzi cheap barbour jackets painful hollister drops, michael kors bags ice cold michaelkors.com Tsui air jordan retrocolor rhyme shy." "Seven law plein shoes holly tree", air max 90 "Jin new balance Yu handsome easton bats if the robe, swarovski urging nike the newspaper nfl bengals jerseys every basketball shoes day ray ban sunglasses outlet "Partridge days praise rooster" air max 95 "," nfl chiefs jerseys Green Man fragrance with air max self oakley outlet online - study, Qian Zi Tianci polo ralph lauren outlet online give new york knicks jersey people eye. true religion jeans outlet Qionghua element net prada Yingqing dream, bluetommy hilfiger outlet leaves polo ralph fresh hollister co Yun Yun. utah jazz jerseys "Partridge polo ralphdays hanging nfl rams jerseys blue" "and nike air max so on michael kors these new orleans pelicans jerseys poems, the burberry outlet online author adidas clothings borrow coach outlet things baseball jerseys Yu, borrowing reasoning, thomas sabo by King lyric, phoenix suns jerseys fully philipp plein clothesexpress his nfl broncos jerseys clear and roshe elegant, extraordinary adidas refined, oakley strong oakley pas cher will, do ray ban outlet not dyed easton bats the barbour jackets outlet dust of designer handbagsthe beautiful hollister co quality. As burberry outlet well wholesale handbags as polo ralph lauren the poems michael kors of the peasant workers north face backpacks 'pains hollister online shop and joys kate spade bags and sorrows, the coach shop factory poems the north face outlet of the great leaders' achievements, ferragamo the poems of friends and oakley sunglasses their long champ friends, burberry outlet online and the poems valentino shoes of the ideal nba jersey of timberland outlet life ed hardy and the reality nba jersey of air max society. From pandora jewelry these hugo boss poems, cheap coach purses we coach factory can feel the oakley holbrook poet michael kors purses that cheap ray banmeticulous north face jackets big longchamp love: he hermes tracksuits deeply tommy hilfiger canadaloved his family and friends, hometown hometown. He swarovski jewelry actively participate hermes birkin in social mavericks jerseys construction michael kors outlet and development hogan sito ufficiale of chrome hearts clothings the WTO hermes belt style vans and nfl bears jerseys the extraordinary spirit burberry handbags of louboutin shoes life tommy hilfiger online shop like two mcm backpack outlet charming nikelight bottega band, horloges sometimes embraced tommy hilfiger outlet stores each other, ray-ban sunglasses sometimes jerseys from china intertwined, christian louboutin charming, warmth michael kors.In kate spade handbags short, nike air max the poet new balance store Liu Chenghong, nike shoes stick oakley sunglasses to nfl dolphins jerseys their own life nike factory Ideal, nike id stick indiana pacers jerseys to a coofdl air max shoes poetic north face empty, nba jersey tirelessly writing longchamp outlet the michael kors outlet online ideal calvin klein outlet of doudoune north face life. He omega is fishing in the sky, timberland pas cher fishing burberry outlet online a pool louboutin shoes of swarovski online shopcrystal clear stars, sparkling; lakers jersey he fertile soil dre headphones fertility, kind of a pandora braceletfield of oakley vitality michael kors uhren green, nfl vikings jerseys rich aroma. He is ralph lauren black friday worthy of this montre femme great era, but also cheap oakley sunglasses worthy of nfl steelers jerseys Shangqiu nfl jets jerseys that ralph lauren factory store piece of nurturing his nike free hot land6556

Back to Top
DiaryLove.com
Post Comment (Register User Only)
diary : yanid
เที่ยวรัสเซียปี 2560- ตอนที่ 5(จบ) The Hermitage [0/97]
นกกินปลีอกเหลืองตกสวรรค์ [2/102]
เที่ยวรัสเซียปี 2560- ตอนที่ 4 Peterhof [1/130]
เที่ยวรัสเซียปี2560- ตอนที่3 St.Basil's Cathedral [1/60]
เที่ยวรัสเซียปี2560- ตอนที่2 ดอกไม้ในมอสโก [1/50]
เที่ยวรัสเซียปี2560 - ตอนที่1 ภาพรวม [1/62]
เปิดกล้องส่องนกที่บ้าน [1/46]
ชมสามอุทยานประวัติศาสตร์มรดกโลก( 4/4) [2/621]
ชมสามอุทยานประวัติศาสตร์มรดกโลก (3/4) [2/570]
ชมสามอุทยานประวัติศาสตร์มรดกโลก (2/4) [1/454]
ชมสามอุทยานประวัติศาสตร์มรดกโลก (1/4) [2/205]
ภาพ ‘หยดพระเสโท ’ [2/273]
นกกินปลีอกเหลืองที่บ้านเราปี 2559 (ตอนสอง) [2/312]
ทำความรู้จักกับ “ปีกสวย พันสี...ที่ภูพิงค์” [2/239]
ทำความรู้จักกับ "ติโต" [1/145]
พุทธธรรมในคำสอนของ 'พ่อ' [1/257]
นกกินปลีอกเหลืองที่บ้านเรา ปี 59 [1/462]
กรุงเวียนนา...เดินๆๆเพลิดเพลินใจ [1/136]
พระราชวัง Schonbrunn –กรุงเวียนนา [1/127]
สาระสำคัญของแก่นพุทธศาสน์ ตอนที่ 4/4 [0/140]
สาระสำคัญของแก่นพุทธศาสน์ ตอนที่ 3/4 [1/207]
สาระสำคัญของแก่นพุทธศาสน์ ตอนที่ 2/4 [1/143]
สาระสำคัญของแก่นพุทธศาสน์ ตอนที่1/4 [1/490]
โบสถ์กระดูก ( Ossuary) ที่ Sedlec [1/222]
Prague Castle ..พลาดไม่ได้เมื่อไป Czech Republic [1/190]
แวะ Hluboka ก่อนไป Prague [1/166]
Five Fingers...มีเซอร์ไพรซ์ [3/228]
เหมืองเกลือเก่าแก่ที่สุดในโลก [1/287]
Hallstatt 2016 [4/278]
Konigsee Lake (ทะเลสาบโคนิคซี่ ) [1/377]
แก่นพุทธศาสน์...ความว่าง 2/3 [1/296]
แก่นพุทธศาสน์....สรุปสาระสำคัญ 1/3 [1/608]
ไปอินเดียปี2559(8)-ตอนจบ...เดลี และ อัคระ [1/398]
ไปอินเดียปี2559(7)-สาวัตถี..เมืองเศรษฐีแต่เก่าก่อน [1/480]
ไปอินเดียปี 2559 (6) ลุมพินี..ถิ่นนี้ของเนปาล [3/565]
ไปอินเดียปี 2559(5)- กุสินารา..หมอกหนา เมตตาเด่น [1/396]
ไปอินเดียปี 2559(4)- พาราณสี..ล่องคงคา.. [2/561]
ไปอินเดียปี 2559 (3)- พุทธคยาพลาดไม่ได้ [2/806]
ไปอินเดียปี 2559 (2)-เตรียมรับปัญหา [2/2617]
ไปอินเดียปี 2559 (1)-ไปทำไม [2/443]
ทดลองกล้อง Sony DSC-RX100 IV [0/308]
เที่ยว Glasgow เมืองโก้หรู – สก๊อตแลนด์ [0/1024]
เที่ยว เกาะ Skye กับ ปราสาท Eilean Donan แดนวิวสวย [0/343]
เที่ยว Dunkeld เดินเล่นสบายๆ - สก๊อตแลนด์ [0/291]
เที่ยว Blair Castle ปราสาทสีขาว – สก๊อตแลนด์ [1/392]
เที่ยวพระราชวังโฮลี่รู้ด วันฝนโปรย - สก๊อตแลนด์ [0/295]
เที่ยว ปราสาทเอดินเบอระ- สก๊อตแลนด์ [0/313]
ชมชุมชนริมน้ำจันทบูร [1/658]
สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ กับ โครงการสวนกลางมหานคร [2/1336]
แวนโก๊ะ และ ภาพวาดที่เชื่อมโยงกับสุขภาพ [2/1826]
แวนโก๊ะ กับ ดอกไม้ [0/3456]
แวน โกะห์ กับ ดอกทานตะวัน [2/13459]
พระนางตารา ( TARA Goddess) [4/914]
เหตุสมควรโกรธ....ไม่มีในโลก [3/212]
อานุภาพและกับดักของวิปัสสนา [2/184]
อานุภาพของสมาธิตามธรรมชาติ [1/157]
วิธีคิดเพื่อละการยึดถือในความมีตัวตน [1/172]
อานุภาพของสมาธิและปัญญา [1/159]
ศีล สมาธิ และ ปัญญา [0/202]
ความยึดมั่นถือมั่น [0/139]
ศีล-ธรรม-การเห็นแจ้งในไตรลักษณ์ [0/150]
หลักพุทธศาสนาขั้นสูงสุด และการเข้าถึง [0/184]
สาระสำคัญของคู่มือมนุษย์ฉบับสมบูรณ์ [0/558]
คู่มือมนุษย์-ใช้เวลา 20 ปี กว่าจะอ่านจบ [0/307]
นกเขาชวาที่บ้านเราปี 2558 [0/338]
เที่ยวเมืองลูบลิยาน่า (Ljubljana)...ก่อนกลับไทย [0/425]
เที่ยวถ้ำโพสตอนย่า....อายุนับล้านปี [0/308]
ไปเบลด(Bled)..เมืองตากอากาศยอดฮิตของSlovenia [0/1216]
เที่ยวซาเกรบ (Zagreb)…เมืองหลวงของโครเอเชีย [0/483]
เที่ยวพลิตวิเซ่ (Plitvice)..น้ำตกๆๆๆ..งามมวากก.. [4/528]
เที่ยวเมืองซาดาร์ (Zadar)...ที่ย่าช้อบชอบ [2/531]
ไปซีบีนิก (Sibenik)คลิกๆๆหน้าคน [2/430]
สบายๆในเมืองสปลิท (Split) [2/853]
เที่ยวเมืองโทรเกียร์ (Trogir) [2/496]
เที่ยวเมือง ดูบรอฟนิก (Dubrovnik) [4/1417]
ปราสาทสัจธรรม ณ 1 พค. 57 [1/672]
สอ เสถบุตร ในมุมมองของภรรยาคนสุดท้าย [1/3761]
ตื่นรู้ที่ภูหลง(ฉบับย่อ) – ตอนจบ [0/452]
ตื่นรู้ที่ภูหลง(ฉบับย่อ) - ตอน6 มองไกล เห็นกว้าง [0/360]
ตื่นรู้ที่ภูหลง(ฉบับย่อ)- ตอน5-เหนือตัวตนพ้นสมมุติ [0/658]
ตื่นรู้ที่ภูหลง (ฉบับย่อ) - ตอน 4.ส่องกระแสธรรม [0/346]
ตื่นรู้ที่ภูหลง(ฉบับย่อ) – ตอน 3 ปลูกสติกลางใจ [2/460]
ตื่นรู้ที่ภูหลง (ฉบับย่อ) – ตอน 2.พ้นบ่วงมาร [2/471]
ตื่นรู้ที่ภูหลง (ฉบับย่อ)-ตอน1 อยู่กับความรู้ตัว [2/634]
กรรมฐาน [6/892]
บวชที่บ้าน – ภาคปฏิบัติ [6/514]
บวชที่บ้าน – ภาคทฤษฎี [11/736]

[ ชมทุกตอน ไดอารี่ ของ yanid ]
[ All yanid diary ]

July 2017
S M T W T F S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31


เขียนไดอารี่ | หน้าแรกปรับแต่งไดเลิฟฯThis page was generated in 0.138 seconds.