ไปอินเดียปี 2559 (2)-เตรียมรับปัญหา

  Topic Search Topic Search  Topic Options Topic Options

ตอน 2 คำแนะนำในการเตรียมตัว

เดิมตั้งใจจะไม่เขียนคำแนะนำ เพราะเปิดอินเตอร์เน็ตแล้ว เห็นว่าทุกบริษัทนำเที่ยวต่างก็มีคำแนะนำครอบคลุมทุกประเด็นอยู่แล้ว และคำแนนำไม่ต่างกันนัก  แสดงว่าน่าจะมีการคัดลอกคำแนะนำที่ดีกันไปมา จนกระทั่งคำแนะนำพื้นฐานของทุกบริษัทใช้การได้จริง

แต่เมื่ออ่านคำแนะนำจากคนรุ่นใหม่ที่นิยมไปเที่ยวเอง โดยไม่พึ่งบริษัททัวร์ ก็ได้เห็นความแตกต่างออกไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เกี่ยวกับการแลกเงินไปใช้ที่อินเดีย

ประกอบกับ ย่าเพิ่งไปอินเดียช่วงต้นปี 2559 จึงขอนำข้อมูลและประสบการณ์จริงในภาพรวม เฉพาะส่วนที่มีรายละเอียดปลีกย่อยต่างจากคำแนะนำทั่วๆไป มาบอกเล่ารวมกันไว้ในตอน 2 ดังนี้

·        การแลกเงิน

1.         คำแนะนำจากบริษัททัวร์ส่วนใหญ่แนะกว้างๆแต่เพียงว่า ให้แลกเงินไทยเป็นดอลล่าร์ก่อน แล้วจึงไปแลกเป็นเงินรูปีจากไก๊ด์ท้องถิ่น หรือ แลกกับทางโรงแรมเมื่อไปถึงอินเดีย และ ไม่ควรแลกเงินจากผู้เสนอขายเงินรูปีข้างถนน เพราะอาจได้เงินไม่ครบถ้วนและได้แบงค์ปลอม

2.         บางบริษัทให้รายละเอียดว่า การนำเงินรูปีเข้าหรือออกจากอินเดียเกิน 1,000 รูปี ผิดกฎหมาย แม้ในทางปฏิบัติจริงจะมีการนำเข้าหรือออกเกินจากนั้นตลอดมา

3.         คนรุ่นใหม่ส่วนใหญ่แนะนำให้แลกเงินรูปีไปจากไทยเลย จะได้ตัดปัญหาการไปหาที่แลกเงินเมื่อไปถึงอินเดีย บางคนแนะนำให้ไปแลกที่สนามบินของอินเดียซึ่งมีธนาคารของทางการมาให้บริการรับแลกเงินทั้งขาเข้าและขาออกจากอินเดีย

คำแนะนำจากประสบการณ์จริง

1.         ย่าทำตามที่บริษัททัวร์แนะนำ โดยแลกเป็นเงินดอลล่าร์ไป และหวังจะไปแลกเงินรูปีจากไก๊ด์ท้องถิ่น ผลคือไก๊ด์ไม่มีเงินรูปีมากพอให้ทุกคนแลก

2.         น้องที่ร่วมเดินทางไปด้วย ได้แลกเงินรูปีไปจากไทย โดยแลกได้จากร้านซูบเปอร์ริชสาขาราชดำริ จึงไม่ประสบปัญหาในการหาที่แลกเงิน

3.         จึงขอแนะนำว่า อย่างกลางๆว่า ควรแลกเงินรูปีไปในวงเงินพอสมควร เพื่อจะได้มีเงินรูปีใช้ตามความจำเป็นเบื้องต้นก่อน และจะได้ไม่มีปัญหาทางกฏหมาย  เงินส่วนใหญ่ควรแลกเป็นเงินดอลล่าร์

4.         ควรนำเงินดอลล่าร์ไปแลกกับทางธนาคาร หรือโรงแรม ทันทีที่มีโอกาส จะสะดวกกว่ารอแลกจากไก๊ด์ท้องถิ่น

5.         เมื่อแลกเงินรูปี ควรขอแบงค์ 10 รูปี (ประมาณ 6 บาท) และ 100 รูปี ไว้หลายๆใบ เพื่อใช้ในกรณีจำเป็น คือ

-      ทิปคนทำความสะอาดห้องน้ำ (ส่วนใหญ่จ่ายให้10 รูปี)

-      ทิปเจ้าหน้าที่ยกกระเป๋าของทางโรงแรม (ส่วนใหญ่จ่ายให้ 30 รูปี หรือ 20 บาท หรือ 1 ดอลล่าร์)  ทางทัวร์ให้ข้อมูลว่า ปกติการเข้าห้องน้ำสาธารณะไม่จำเป็นต้องจ่ายเงิน และ การยกกระเป๋าทางทัวร์ก็ให้ทิปเจ้าหน้าที่อยู่แล้ว แต่ในทางปฏิบัติคนท้องถิ่นมักจะถือโอกาสขอเงินค่าทิปเล็กๆน้อยๆจากชาวต่างชาติ หากยังไม่ได้ก็มักจะตื๊อ ให้เสียเวลาและอารมณ์  ดังนั้น ถ้ามีเศษเงินพอแบ่งปันให้ได้ ก็จะได้ไม่ต้องรำคาญใจในวัฒนธรรมแบบนี้

-      ชำระค่านำกล้องถ่ายรูปเข้าบริเวณพุทธคยา (ปัจจุบันปรับราคาขึ้นเป็น100 รูปีแล้ว)

6.         หากไม่สะดวกในการแลกเงินย่อยๆ คนท้องถิ่นในเมืองที่มีสังเวชนียสถาน ก็ยินดีรับเงินไทยเป็นค่าทิป คือ ทิปครั้งละ 20 บาท คนท้องถิ่นไม่รับเหรียญ เนื่องจากนำไปแลกเป็นเงินรูปีไม่ได้

7.         นอกจากนี้ ร้านขายของในโรงแรมหลายแห่งก็เต็มใจรับเงินไทย

  

·        ยา  คำแนะนำส่วนใหญ่เขียนไว้กว้างๆว่าให้เตรียมยาที่ใช้ประจำตัวไปด้วย

คำแนะนำจากประสบการณ์จริง

1.   ผู้เดินทางหลายคนนำไปเฉพาะยาที่จำเป็นจริงๆสำหรับตัวเองเท่านั้น  แต่ลืมนึกถึงยาทั่วๆไป เช่น ยาลดไข้ ยาแก้ท้องเสีย (ทั้งท้องเสียทั่วไป และ ท้องเสียแบบติดเชื้อ ) ยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียกรณีเจ็บคอ ยาลดน้ำมูก ยาละลายเสมหะ ยาแก้ไอ ยาแก้แพ้ ยาแก้เมารถ ฯลฯ

2.   ประสบการณ์จริงจากการเดินทางครั้งนี้ คือ มีคนเจ็บคอ มีคนมีเสมหะ มีคนไอ มีคนท้องเสีย และมีคนเมารถ ครบทุกกรณี และบางคนไม่ได้เตรียมยาดังกล่าวไปด้วย เนื่องจากเมื่ออยู่เมืองไทย ตามปรกติไม่เคยมีอาการดังที่ว่ามาเลย

3.  ดังนั้น ผู้เดินทางทุกคนจึงควรเตรียมยาสามัญที่เหมาะสมสำหรับตัวเอง เพื่อใช้ในกรณีท้องเสีย เป็นหวัด ไอแห้งๆ ไอแบบมีเสมหะ ฯลฯ ไปด้วย เนื่องจาก อาหารอินเดีย ฝุ่นละอองอินเดีย และถนนขรุขระแบบอินเดีย อาจจะเป็นสาเหตุให้ท่านไม่สบายจนหมดสนุกในการเดินทาง

 

·        หน้ากากปิดจมูก  บริษัททัวร์ทั่วไปมักไม่กล่าวถึงเรื่องนี้

 
              คำแนะนำจากประสบการณ์จริง ควรเตรียมหน้ากากปิดจมูกไปด้วยเพื่อ

1.   ใช้ป้องกันกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ ในกรณีเข้าห้องน้ำ หรือ เดินผ่านบริเวณที่ไม่สะอาด

2.   ใช้ป้องกันการรับเชื้อโรคที่ไม่พึงประสงค์จากเพื่อนร่วมเดินทางที่ไอหรือจามบ่อยๆ ในกรณีที่จำเป็นต้องนั่งใกล้กันในรถ หรือ ในเครื่องบิน

3.   ใช้ให้ความอบอุ่นแก่จมูกในกรณีอากาศเย็นจัด ย่ามีปัญหาเกี่ยวกับโพรงจมูก เมื่อเจออากาศเย็นจัดมักจะมีน้ำมูกใสๆทำความรำคาญให้มาก เมื่อทดลองใช้หน้ากากปิดจมูกให้อบอุ่น พบว่าช่วยป้องกันอาการน้ำมูกไหลได้ดีมาก

 

·        หมวกไหมพรม   คำแนะนำทั่วไปจะเน้นในเรื่องเสื้อกันหนาว ผ้าคลุมไหล่ หมวก และร่ม เพื่อกันหนาวและกันร้อน

คำแนะนำจากประสบการณ์จริง

   ย่าไปอินเดียหน้าหนาว และนั่งรถปรับอากาศ ซึ่งส่วนใหญ่ยังไม่สามารถปรับระดับความเย็นของเครื่องปรับอากาศได้ แม้จะปิดช่องลมเหนือหัวทุกช่องแล้วก็ตาม ก็ยังมีรูเล็กๆมากมายที่ลมเย็นสามารถผ่านมาเป่ากระหม่อมของเราได้ตลอดเวลา ลมนี้เย็นขนาดที่ว่าหมวก(ฮู้ด) ซึ่งติดมากับเสื้อกันหนาวก็ยังสู้ไม่ไหว แต่ย่าสังเกตว่าเพื่อนร่วมเดินทางที่สวมหมวกไหมพรมไม่มีท่าทีเดือดร้อนจากลมแอร์ที่หนาวเย็นเหมือนคนอื่นๆเลย จึงอยากแนะนำให้เตรียมหมวกไหมพรมหนาๆ เพื่อเอาไว้สู้ลมเย็นๆจากแอร์ หรือลมหนาวทั่วๆไปด้วย

 

·        การปลดทุกข์ของผู้หญิง  คำแนะนำทั่วไปแนะให้ผู้หญิงเตรียมผ้าถุงหรือร่มไปใช้ในกรณีที่จำเป็นต้องปลดทุกข์ในท้องทุ่ง เมื่อไม่มีห้องสุขาระหว่างการเดินทางไกล

คำแนะนำจากประสบการณ์จริง

1.   การนำผ้าผืนใหญ่ไปปิดกั้นระหว่างปลดทุกข์ โดยผลัดกันถือ ได้ผลดี สะดวก และรวดเร็วกว่าการนุ่งผ้าถุง หรือใช้ร่ม

2.   เสื้อคลุมกันหนาวตัวใหญ่ หรือ เสื้อแบบแขกที่ยาวคลุมสะโพก จะช่วยปกปิดได้ดีพอๆกับผ้าผืนใหญ่ และคล่องตัวมากกว่า เพราะไม่ต้องพกพาและไม่ต้องอาศัยคนอื่น

3.   ในทางปฏิบัติจริงเท่าที่เห็น เมื่อสนิทกันมากขึ้นแล้ว แต่ละคนก็ต่างสามารถปลดทุกข์ได้อย่างอิสระในที่ที่ชอบๆได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีการปิดกั้นเป็นพิเศษแต่อย่างใด

4.   การนุ่งกางเกงผ้าอ้อม ช่วยรองรับความทุกข์และคลายกังวลในกรณีจำเป็นฉุกเฉิน แต่รถยังไม่สามารถหาที่เหมาะสมให้ปลดทุกข์ได้

 

·        ตัวช่วยที่ทันสมัยสำหรับผู้หญิง  ย่าเพิ่งทราบก่อนการเดินทางไม่นานว่าปัจจุบัน มีการผลิตอุปกรณ์ช่วยให้ผู้หญิงยืนปัสสาวะได้เช่นเดียวกับผู้ชาย เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการติดเชื้อ กรณีไปนั่งปัสสาวะในสถานที่ที่ไม่สะอาด รวมทั้งช่วยแก้ปัญหาของผู้ใหญ่หรือคนอ้วนที่นั่งยองๆ ได้ลำบาก แต่ย่ายังไม่มีโอกาสซื้อมาทดลองใช้ จึงขอนำเรื่องนี้มาแจ้งให้ทราบ  จะได้เป็นทางเลือกในการพิจารณานำอุปกรณ์สมัยใหม่ มาใช้ให้เหมาะสมกับตัวเอง หรือญาติผู้ใหญ่ ตัวอย่างตามรูปข้างล่าง

 
 
 
              อย่างไรก็ตาม จากการสอบถามผู้สูงวัย ที่เดินทางไปอินเดียบ่อยๆ
              รวมทั้งไก๊ด์วัยสี่สิบต้นๆ ไม่มีใครสนใจใช้เลย ทุกคน (และย่าด้วย)
              ยังสนุกกับวิธีการเดิมๆตามที่เล่าไปแล้ว
 
.......................


Edited by yanid - 04 Feb 2016 at 10:33

Post Options Edit Diary   Quote yanid Quote wrote: 26 Jan 2016 at 17:36whn View Drop Down
Groupie
Groupie


Joined: 26 Jun 2017
Posts: 81
Post Options Edit Comment   Quote whn Quote Direct Link To This Post Posted: 27 Jun 2017 at 10:06 - IP: 192.173.159.XXX

I oakley and the poet ferragamo shoes Liu Chenghong, intersect longchamp handbags each coach outlet online other nfl bills jerseys is mainly eyeglasses frames margin pandora charms and WeChat. From oakley outlet November 2015 burberry to set up replica watches a "Chinese nike jordan Shenlong nfl cowboys jerseys Wenxuan rolex replica writer minnesota timberwolves jerseys group" ray ban after iphone 4s cases a givenchy few days nike into ralph lauren a memphis grizzlies jerseys friend. oakley sunglasses cheap Later, red bottom shoes he nike outlet wrote mizuno the poem, I continue to "Liu Chenghong poetry" coach outlet in air force the form of China Central Television published. Has nike free trainer 5.0 been nfl giants jerseys published nfl jerseys nearly ray ban uk thirty episodes. instyler Each episode cheap michael kors is about michael kors outlet online fifteen. jimmy choo By giving bcbg max him north face a detroit pistons jersey poem, you beats headphones can enjoy nfl seahawks jerseys his prada handbags poems for the first time. michael kors outlet online Because thunder jerseys there coach outlet online is no converse sneakers fine louboutin shoes for nfl 49ers jerseys his oakley standard issue masterpiece fine polo ralph lauren study, coach factory outlet but clippers jerseys also can michael kors outlet online sale not grasp his poetic ideology ray ban sunglasses and writing mcm handbags art cle Jerseys characteristics, so to write hollister kids "Liu nfl jaguars jerseys Chenghong michael kors poetry anthology (two)" bcbg max azria preface, thomas sabo feel very coach factory online difficult, but deep By 76ers jerseys the poet love and shoes outlet exhortations, had no ralph lauren uk effort nike roshe run to giuseppe zanotti do so. hornets jersey "Liu converse Chenghong poem orlando magic jerseys (b)" I true religion jeans outlet think the nfl colts jerseys following miami heat jersey aspects huarache worthy of michael kors bags our coach bags outlet study and coach outlet store learn nfl azcardinals jerseys from: hermes birkin bag (a) the air yeezy subject michael kors handbags matter polo outlet online of nike air max a veneta wide nhl jerseys range of ralph lauren outlet people coach factory outlet amazing.

The poems chosen by converse outlet this poem are nfl lions jerseys broad in content, giuseppe zanotti sneakers covering many ray-ban sunglasses aspects michael kors outlet online of salomon the supra shoes universe oakley sunglasses outlet of nature burberry outlet online and ray ban outlet human salvatore ferragamo society cheap true religion and in lebron james shoes the field of ideological vibram five fingers and emotional aspects: nfl browns jerseys blue nike roche sky, laid-off white clouds; lush cheap ray ban trees, beautiful flowers; ferragamo floating northface snowflakes, desolate prada shoes rainy night; adidas online shop The marc jacobs handbags towering sacramento kings jerseys mountains, tommy hilfiger online the river; rolex watches the louboutin shoes vast land, gorgeous stars; tory burch golden wheat fields, cheap jordans fragrant orchards; true religion outlet Aoxue nfl eagles jerseys plum, oakley store green omega watches pine barbour and cypress; bustling city, lonely nike roshe run life; Lingyun ambition, ray ban dusty wholesale handbags years; boutique clothing The new balance old michael kors outlet online sale story, pumas the pandora jewellery australia new michael kors outlet legend, have the michael kors handbags hope of nfl raiders jerseys sustenance, omega watches thinking ray bans love of prada outlet the huarache sigh, cheap oakley white long-like greenhouses, rolex watches hard work reebok Of the coach outlet usa migrant workers, wedding dress the air max spirit nfl saints jerseys of armani watches ordinary barbour outlet store laborers, nfl texans jerseys the beats by dr dre noble nike shoes leader dsquared2 shoes of celine outlet online the noble polo ralph lauren outlet quality, etc., are floating nike outlet into his ray ban black friday poems, north face outlet turned air jordan shoes into swarovski canada a burberry handbags vivid nfl patriots jerseys character, a atl jerseys line woolrich clearance of beautiful juicy couture handbags poetry, true religion , nike air Burning new balance into a nike mercurial color jordans Xia, permanent freeze adidas zx into a beautiful road, versace colorful, brilliant ralph lauren and brilliant. bulls jersey Poetic and poetic perfect combination. A iphone 5s cases poem rolex watch is mlb jerseys not converse beautiful, north face canada first of all free running to michael kors outlet see asics the cheap eyeglasses realm nfl redskins jerseys of its longchamp ideological beauty? jimmy choo outlet Followed by cheap michael kors the tommy hilfiger expression of longchamp black friday its artistic huaraches beauty is pandora not nike running shoes beautiful? Wang nfl panthers jerseys Guowei in christian louboutin his timberland shoes "human chi flat iron word words", in simple terms, babyliss flat iron lists polo ralph lauren outlet a ralph lauren uk large number nike free of oakley black friday examples of dsquared2 sale the under armour outlet "realm barbour mens jackets of poetry," the nuggets jersey importance oakley vault of his "human fidget spinner words" at the supra shoes outlet beginning nfl chargers jerseys of the asics gel clear milwaukee bucks jerseys that: juicy couture clothings "the long champ word to the forefront of the state. hogan shoes Since hilfiger outlet the burberry high coach outlet grid, hollister clothing own adidas shoes famous sentence. fendi shoes "Realm said" michael kors handbags published by the coach bags friday poetic ray bans community has been widely coach factory outlet online recognized. montblanc Whether it is writing poetry or burberry outlet online words, how golden state warriors can ray ban pas cher there ralph lauren be michael kors a ralph lauren outlet realm? I flat iron think nike factory outlet and the nfl buccaneers jerseys poet's own literary burberry sale accomplishment, hogan ideological and mlb jerseys moral, life adidas online shop practice, air max pas cher life experience, ecco mens shoes aesthetic michael kors purses feelings and so on. jordan retro 11 A mcm bags selfishness, indifferent, lustful, air max 2007 greedy, obscure people, no longchamp matter ray ban prezzi what, burberry handbags will not write "mood" deep levis outlet furthest, emotional michael kors black friday delicate and spurs jerseys sincere nfl jerseys good marc jacobs handbags poem. adidas Liu Chenghong poet's poem in a trace of boldness of the gas: the north face "not because of fame toronto raptors jerseys and true religion jeans women fortune vans shoes climbing expensive, only put nfl titans jerseys sonorous mcm bags Chrysanthemum pine. Thunder tn requin pas cher wind ralph lauren outlet online frost michael kors outlet online sale how soccer shoes outlet fear? Split burberry handbags Tao nike roshe run cut Lang oakley sunglasses cheap Yu prada sunglasses dragon." swarovski crystal Winter cheap oakley sunglasses Xing "", omega watches "Star handshake, air max "The puma online shop partridge nike roshe run days lacoste outlet dream" "... air max thea ... nfl ravens jerseys in his collection of this soccer jerseys poem, rockets jerseys there brooklyn nets are a nike shoes lot of adidas.nl so nike air max uninhibited. Psalms. nfl falcons jerseys Through nike air max 90 this chapter of coach black friday the magnificent poetry, timberland boots a fear air jordan of dignity, ralph lauren outlet online as fame and mens hoodies fortune, washington wizards jerseys in the face ray ban of life lightning wind ralph lauren polo and swarovski crystal frost, chopped nike uk Zhaotong waves celtics jerseys dragon michael kors bags dragon kate spade outlet image, mbt shoes vividly, jordan retro poetic hollister clothing store and uhren shop poetic kate spade handbags art of the celine outlet perfect combination of portland trail blazers jerseys full purses and handbags Expressed pandora charms the michael kors poet ray ban wayfarer swallowed the spit, the beats by dre headphones ambition of vans the nike soccer shoes uninhibited feelings. rayban Beautiful mcm backpack language, coach outlet store punch nfl packers jerseys line. oakley "Summer steaming new balance shoes winter nhl jerseys clothes do burberry outlet not worry ray ban pas cher about, both Xu louboutin Chunguo may be autumn. nike store Qiongqiu Qiongzi cheap barbour jackets painful hollister drops, michael kors bags ice cold michaelkors.com Tsui air jordan retro color rhyme shy." "Seven law plein shoes holly tree", air max 90 "Jin new balance Yu handsome easton bats if the robe, swarovski urging nike the newspaper nfl bengals jerseys every basketball shoes day ray ban sunglasses outlet "Partridge days praise rooster" air max 95 "," nfl chiefs jerseys Green Man fragrance with air max self oakley outlet online - study, Qian Zi Tianci polo ralph lauren outlet online give new york knicks jersey people eye. true religion jeans outlet Qionghua element net prada Yingqing dream, blue tommy hilfiger outlet leaves polo ralph fresh hollister co Yun Yun. utah jazz jerseys "Partridge polo ralph days hanging nfl rams jerseys blue" "and nike air max so on michael kors these new orleans pelicans jerseys poems, the burberry outlet online author adidas clothings borrow coach outlet things baseball jerseys Yu, borrowing reasoning, thomas sabo by King lyric, phoenix suns jerseys fully philipp plein clothes express his nfl broncos jerseys clear and roshe elegant, extraordinary adidas refined, oakley strong oakley pas cher will, do ray ban outlet not dyed easton bats the barbour jackets outlet dust of designer handbags the beautiful hollister co quality. As burberry outlet well wholesale handbags as polo ralph lauren the poems michael kors of the peasant workers north face backpacks 'pains hollister online shop and joys kate spade bags and sorrows, the coach shop factory poems the north face outlet of the great leaders' achievements, ferragamo the poems of friends and oakley sunglasses their long champ friends, burberry outlet online and the poems valentino shoes of the ideal nba jersey of timberland outlet life ed hardy and the reality nba jersey of air max society. From pandora jewelry these hugo boss poems, cheap coach purses we coach factory can feel the oakley holbrook poet michael kors purses that cheap ray ban meticulous north face jackets big longchamp love: he hermes tracksuits deeply tommy hilfiger canada loved his family and friends, hometown hometown. He swarovski jewelry actively participate hermes birkin in social mavericks jerseys construction michael kors outlet and development hogan sito ufficiale of chrome hearts clothings the WTO hermes belt style vans and nfl bears jerseys the extraordinary spirit burberry handbags of louboutin shoes life tommy hilfiger online shop like two mcm backpack outlet charming nike light bottega band, horloges sometimes embraced tommy hilfiger outlet stores each other, ray-ban sunglasses sometimes jerseys from china intertwined, christian louboutin charming, warmth michael kors .In kate spade handbags short, nike air max the poet new balance store Liu Chenghong, nike shoes stick oakley sunglasses to nfl dolphins jerseys their own life nike factory Ideal, nike id stick indiana pacers jerseys to a cool air max shoes poetic north face empty, nba jersey tirelessly writing longchamp outlet the michael kors outlet online ideal calvin klein outlet of doudoune north face life. He omega is fishing in the sky, timberland pas cher fishing burberry outlet online a pool louboutin shoes of swarovski online shop crystal clear stars, sparkling; lakers jersey he fertile soil dre headphones fertility, kind of a pandora bracelet field of oakley vitality michael kors uhren green, nfl vikings jerseys rich aroma. He is ralph lauren black friday worthy of this montre femme great era, but also cheap oakley sunglasses worthy of nfl steelers jerseys Shangqiu nfl jets jerseys that ralph lauren factory store piece of nurturing his nike free hot land8474848

Back to Top
ppst View Drop Down
Newbie
Newbie


Joined: 13 Jun 2017
Posts: 20
Post Options Edit Comment   Quote ppst Quote Direct Link To This Post Posted: 03 Jul 2017 at 14:58 - IP: 104.250.135.XXX

known New Air Max 2017 your Doudoune Moncler Site Officiel mother very well, too. He wasn't canada goose jacket outlet an inventor Nike Shoes Online then; he was a young lawyer. The town was smaller Yeezy Black in those days, and coach factory outlet online I Nike Shox Cheap believe he official NHL jerseys was quite Yeezy Shoes Discount Marketplace well known." "I christian louboutin outlet dare say. I've no doubt Adidas Originals Superstar the family are all very glad Adidas Neo Discount Sale to see him back, Nike Tn Requin Pas Cher especially if they used nike air to have him at Louboutin Wedding Shoes the Michael Kors house a good deal, as he cheap nike air max told you." "I don't think he Air Max 90 meant to boast of it," Nike Store she said: adidas store "He spoke of it quite calmly." George Cheap Air Max Trainers stared Air Max Femme at her moncler jacket sale for Ray Ban Sunglasses Cheap a prada outlet moment in perplexity, then perceiving that her intention Jordan Store was satirical, "Girls Air Max Sneakers really ought to chaussures nike pas cher go to a man's college," scarpe nike he Nike Air Huarache For Sale said—"just a month Jordan Sneakers For Sale or two, zapatos de futbol nike anyhow; It'd take Discount Christian Louboutin Shoes some of the Original Ugg Boots freshness out of 'em!" "I can't believe it," she retorted, as Nike Air Pas Cher her partner günstige nike schuhe for the next dance arrived. "It would only nfl store make new yeezy shoes them a vans shoe store little politer Discount Air Max on the surface— they'd be really just as awful Michael Kors Outlet as ever, abercrombie and fitch store after Michael Kors Handbags Discount you got to know them Nike Zapatos a few minutes." "What do you mean: 'after you got fitflops sale uk to know them a—'" She was Negozi Pandora departing to the nike sb stefan janoski dance. Air max levně "Janie Nike Roshe Run Sale and Mary Kobe Shoes Nike Sharon told me all about Cheap Toms Outlet Store what Boost Yeezy Sale On Line sort Moncler Outlet Online of a Nike Air Women little boy Moncler Outlet Store you were," Official Toms Shoes Outlet she said, Zapatillas Air Max over her shoulder. Adidas Yeezy Cheap "You air force one pas cher must nike air max running shoes think it out!" She took wing away on the breeze Toms Outlet Online of the waltz, Air Nike and George, having stared gloomily Nike Free Run 5.0 Womens after her for a few moments, postponed filling an engagement, Adidas Shoes Discount Marketplace and 23 IS BACK Store strolled billige nike sko round the fluctuating outskirts of the TOMS For Sale dance to where his Jordan Shoes For Cheap uncle, George Amberson, stood smilingly pandora outlet store watching, under one of Timberland Outlet the rose-vine arches Moncler Sale at the North Face Outlet entrance to the room. "Hello, toms shoes outlet young Pandora Store Sale namesake," toms sale said the uncle. "Why lingers TOMS SHOES OUTLET the laggard heel Adidas Superstar Sale Online of nike sportschuhe the nike schuhe günstig dancer? Haven't Nike Pas Cher Femme you got a Cheap Toms Shoes Outlet partner?" "She's sitting around waiting chaussure basket homme for me somewhere," said Pandora Outlet George. ugg store "See here: Who is this Adidas Yeezy Boost 350 For Sale fellow Morgan that Nike Huarache Womens Cheap Aunt Fanny Minafer was dancing with Adidas Originals Stan Smith a hogan scontate while?" Chaussure Air Max Amberson laughed. "He's a man with Canada Goose Outlet a Nike Shox discount Sale pretty daughter, Vans Black Sneakers Georgie. Me-seemed ugg factory outlet you've been spending cheap uggs the Yeezy Men evening noticing Jordan Schoenen something of that sort—or do I cheap uggs for women err?" "Never Ray Ban Sunglasses Online mind! What pandora beads sort is he?" "I womens nike air max think we'll have Coach Bags On Sale to give him a character, Georgie. He's an old chaussure Nike homme friend; used to practice law here—perhaps Nike Shoes Discount Marketplace he had Nike Outlet more debts than cases, but Hugo Boss Sale he paid 'em canada goose jackets on sale all Christian Louboutin Shoes Outlet up Nike Roshe Run before he left town. Your question Pandora Store is purely mercenary, Chaussure Nike Air Max Pas Cher I take it: you want to know his true worth before proceeding further Uggs For Cheap with retro jordans for cheap the daughter. I cannot Stone Island Outlet inform ADIDAS NMD SALE ON LINE you, though I notice signs of Descuentos Nike considerable Cheap Real Jordans prosperity in that converse store becoming dress of Cheap Air Max hers. However, you Pandora Style Beads never can scarpe hogan outlet tell, it is an age when every sacrifice huarache sneakers is made for the young, and how your own poor Air max dam mother Cheap Nike Huarache managed to provide nike sneakers those genuine Scarpe Air Max pearl studs for UGG BOOTS FOR WOMEN you out of her allowance from father, I can't—" reebok running shoes "Oh, nike shoes dry up!" said the Doudoune Moncler Pas Cher nephew. "I understand TOMS OUTLET this Ugg Outlet Online Store Morgan—" suivre un envoi "Mr. Eugene Morgan," his Nike Shoes Sale Store uncle suggested. "Politeness Soccer Boots Outlet nike requires Nike Air Damen that the young should—" "I guess Toms Factory Outlet the 'young' pandora jewelry store didn't Nike Air Max Goedkoop know Air Max Pas Cher much about politeness Michael Kors Clearance in your day," Cheap True Religion Jeans George Canada Goose Womens Coats interrupted. "I understand that Cheap True Religion Jeans Mr. Eugene Air Max Kopen Morgan used to be a great friend of the family." "Oh, Nike Air Max Sale the Minafers?" the uncle inquired, with apparent Nike Factory Store innocence. "No, Ugg boots Sale I Discount Ray Ban Sunglasses seem to recall that Ugg Pas Cher Femme he and Ugg Pas Cher En France your father Jordan Shoes Air were not—" "I Nike Soccer Cleats Boots mean the Ambersons," George said impatiently. "I understand Nike Online Store he zapatilla adidas was Canada goose dam a good deal around the house here." "What is your objection to that, George?" "What do you mean: my objection?" nike tn pas cher "You seemed to speak with a nike jordan shoes certain crossness." Doudoune Moncler Femme Pas Cher "Well," Discount TOMS said George, "I meant he seems to Cheap Louboutin Heels feel awfully Cheap Michael Kors Handbags at nike air jordan pas cher home here. The way adidas outlet he was dancing with botas de futbol Aunt Fanny—" Amberson laughed. "I'm afraid Cheap Michael Kors your Nike Air Sneakers Aunt Adidas Soccer Cleats Cheap Fanny's heart Boty Nike Air was longchamp bags on sale stirred by ancient zapatillas running recollections, Nike Air Max Cheap Georgie." "You mean Air Jordan Retro Sale she nike mercurial soccer cleats used to be louboutin heels silly about Christian Louboutin Heels him?" Moncler Jackets Discount Marketplace "She newest lebron shoes wasn't considered singular," said the Hyperdunk 2014 uncle "He Nike Air 90 was—he was popular. Could you bear a question?" "What new pandora charms do you new jordan releases mean: could I bear—" "I only wanted Pandora Store to ask: Do you take Uggs Pas Cher Soldes this Adidas Superstar same passionate zapatillas nike baratas interest Boutique Ugg in Cheap Michael Kors Tote Bag the parents of ugg clearance every Hogan Outlet girl you Pandora Official Website dance with? Perhaps it's a new fashion we old bachelors ought to take up. Is it Canada Goose Outlet the thing this year to—" "Oh, Yeezy Boost Sale Online go on!" Cheap Nike Air Huarache said George, moving away. "I only wanted to goedkope nike air max

Nike Air Jordan 11 warw
Back to Top
DiaryLove.com
Post Comment (Register User Only)
diary : yanid
เที่ยวรัสเซียปี 2560- ตอนที่ 5(จบ) The Hermitage [0/97]
นกกินปลีอกเหลืองตกสวรรค์ [2/102]
เที่ยวรัสเซียปี 2560- ตอนที่ 4 Peterhof [1/130]
เที่ยวรัสเซียปี2560- ตอนที่3 St.Basil's Cathedral [1/60]
เที่ยวรัสเซียปี2560- ตอนที่2 ดอกไม้ในมอสโก [1/50]
เที่ยวรัสเซียปี2560 - ตอนที่1 ภาพรวม [1/62]
เปิดกล้องส่องนกที่บ้าน [1/46]
ชมสามอุทยานประวัติศาสตร์มรดกโลก( 4/4) [2/621]
ชมสามอุทยานประวัติศาสตร์มรดกโลก (3/4) [2/570]
ชมสามอุทยานประวัติศาสตร์มรดกโลก (2/4) [1/454]
ชมสามอุทยานประวัติศาสตร์มรดกโลก (1/4) [2/205]
ภาพ ‘หยดพระเสโท ’ [2/273]
นกกินปลีอกเหลืองที่บ้านเราปี 2559 (ตอนสอง) [2/312]
ทำความรู้จักกับ “ปีกสวย พันสี...ที่ภูพิงค์” [2/239]
ทำความรู้จักกับ "ติโต" [1/145]
พุทธธรรมในคำสอนของ 'พ่อ' [1/257]
นกกินปลีอกเหลืองที่บ้านเรา ปี 59 [1/462]
กรุงเวียนนา...เดินๆๆเพลิดเพลินใจ [1/136]
พระราชวัง Schonbrunn –กรุงเวียนนา [1/127]
สาระสำคัญของแก่นพุทธศาสน์ ตอนที่ 4/4 [0/140]
สาระสำคัญของแก่นพุทธศาสน์ ตอนที่ 3/4 [1/207]
สาระสำคัญของแก่นพุทธศาสน์ ตอนที่ 2/4 [1/143]
สาระสำคัญของแก่นพุทธศาสน์ ตอนที่1/4 [1/490]
โบสถ์กระดูก ( Ossuary) ที่ Sedlec [1/222]
Prague Castle ..พลาดไม่ได้เมื่อไป Czech Republic [1/190]
แวะ Hluboka ก่อนไป Prague [1/166]
Five Fingers...มีเซอร์ไพรซ์ [3/228]
เหมืองเกลือเก่าแก่ที่สุดในโลก [1/287]
Hallstatt 2016 [4/278]
Konigsee Lake (ทะเลสาบโคนิคซี่ ) [1/377]
แก่นพุทธศาสน์...ความว่าง 2/3 [1/296]
แก่นพุทธศาสน์....สรุปสาระสำคัญ 1/3 [1/608]
ไปอินเดียปี2559(8)-ตอนจบ...เดลี และ อัคระ [1/398]
ไปอินเดียปี2559(7)-สาวัตถี..เมืองเศรษฐีแต่เก่าก่อน [1/480]
ไปอินเดียปี 2559 (6) ลุมพินี..ถิ่นนี้ของเนปาล [3/565]
ไปอินเดียปี 2559(5)- กุสินารา..หมอกหนา เมตตาเด่น [1/396]
ไปอินเดียปี 2559(4)- พาราณสี..ล่องคงคา.. [2/561]
ไปอินเดียปี 2559 (3)- พุทธคยาพลาดไม่ได้ [2/806]
ไปอินเดียปี 2559 (2)-เตรียมรับปัญหา [2/2617]
ไปอินเดียปี 2559 (1)-ไปทำไม [2/443]
ทดลองกล้อง Sony DSC-RX100 IV [0/308]
เที่ยว Glasgow เมืองโก้หรู – สก๊อตแลนด์ [0/1024]
เที่ยว เกาะ Skye กับ ปราสาท Eilean Donan แดนวิวสวย [0/343]
เที่ยว Dunkeld เดินเล่นสบายๆ - สก๊อตแลนด์ [0/291]
เที่ยว Blair Castle ปราสาทสีขาว – สก๊อตแลนด์ [1/392]
เที่ยวพระราชวังโฮลี่รู้ด วันฝนโปรย - สก๊อตแลนด์ [0/295]
เที่ยว ปราสาทเอดินเบอระ- สก๊อตแลนด์ [0/313]
ชมชุมชนริมน้ำจันทบูร [1/658]
สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ กับ โครงการสวนกลางมหานคร [2/1336]
แวนโก๊ะ และ ภาพวาดที่เชื่อมโยงกับสุขภาพ [2/1826]
แวนโก๊ะ กับ ดอกไม้ [0/3456]
แวน โกะห์ กับ ดอกทานตะวัน [2/13459]
พระนางตารา ( TARA Goddess) [4/914]
เหตุสมควรโกรธ....ไม่มีในโลก [3/212]
อานุภาพและกับดักของวิปัสสนา [2/184]
อานุภาพของสมาธิตามธรรมชาติ [1/157]
วิธีคิดเพื่อละการยึดถือในความมีตัวตน [1/172]
อานุภาพของสมาธิและปัญญา [1/159]
ศีล สมาธิ และ ปัญญา [0/202]
ความยึดมั่นถือมั่น [0/139]
ศีล-ธรรม-การเห็นแจ้งในไตรลักษณ์ [0/150]
หลักพุทธศาสนาขั้นสูงสุด และการเข้าถึง [0/184]
สาระสำคัญของคู่มือมนุษย์ฉบับสมบูรณ์ [0/558]
คู่มือมนุษย์-ใช้เวลา 20 ปี กว่าจะอ่านจบ [0/307]
นกเขาชวาที่บ้านเราปี 2558 [0/338]
เที่ยวเมืองลูบลิยาน่า (Ljubljana)...ก่อนกลับไทย [0/425]
เที่ยวถ้ำโพสตอนย่า....อายุนับล้านปี [0/308]
ไปเบลด(Bled)..เมืองตากอากาศยอดฮิตของSlovenia [0/1216]
เที่ยวซาเกรบ (Zagreb)…เมืองหลวงของโครเอเชีย [0/483]
เที่ยวพลิตวิเซ่ (Plitvice)..น้ำตกๆๆๆ..งามมวากก.. [4/528]
เที่ยวเมืองซาดาร์ (Zadar)...ที่ย่าช้อบชอบ [2/531]
ไปซีบีนิก (Sibenik)คลิกๆๆหน้าคน [2/430]
สบายๆในเมืองสปลิท (Split) [2/853]
เที่ยวเมืองโทรเกียร์ (Trogir) [2/496]
เที่ยวเมือง ดูบรอฟนิก (Dubrovnik) [4/1417]
ปราสาทสัจธรรม ณ 1 พค. 57 [1/672]
สอ เสถบุตร ในมุมมองของภรรยาคนสุดท้าย [1/3761]
ตื่นรู้ที่ภูหลง(ฉบับย่อ) – ตอนจบ [0/452]
ตื่นรู้ที่ภูหลง(ฉบับย่อ) - ตอน6 มองไกล เห็นกว้าง [0/360]
ตื่นรู้ที่ภูหลง(ฉบับย่อ)- ตอน5-เหนือตัวตนพ้นสมมุติ [0/658]
ตื่นรู้ที่ภูหลง (ฉบับย่อ) - ตอน 4.ส่องกระแสธรรม [0/346]
ตื่นรู้ที่ภูหลง(ฉบับย่อ) – ตอน 3 ปลูกสติกลางใจ [2/460]
ตื่นรู้ที่ภูหลง (ฉบับย่อ) – ตอน 2.พ้นบ่วงมาร [2/471]
ตื่นรู้ที่ภูหลง (ฉบับย่อ)-ตอน1 อยู่กับความรู้ตัว [2/634]
กรรมฐาน [6/892]
บวชที่บ้าน – ภาคปฏิบัติ [6/514]
บวชที่บ้าน – ภาคทฤษฎี [11/736]

[ ชมทุกตอน ไดอารี่ ของ yanid ]
[ All yanid diary ]

July 2017
S M T W T F S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31


เขียนไดอารี่ | หน้าแรกปรับแต่งไดเลิฟฯThis page was generated in 0.098 seconds.