ไปอินเดียปี 2559 (2)-เตรียมรับปัญหา

  Topic Search Topic Search  Topic Options Topic Options

ตอน 2 คำแนะนำในการเตรียมตัว

เดิมตั้งใจจะไม่เขียนคำแนะนำ เพราะเปิดอินเตอร์เน็ตแล้ว เห็นว่าทุกบริษัทนำเที่ยวต่างก็มีคำแนะนำครอบคลุมทุกประเด็นอยู่แล้ว และคำแนนำไม่ต่างกันนัก  แสดงว่าน่าจะมีการคัดลอกคำแนะนำที่ดีกันไปมา จนกระทั่งคำแนะนำพื้นฐานของทุกบริษัทใช้การได้จริง

แต่เมื่ออ่านคำแนะนำจากคนรุ่นใหม่ที่นิยมไปเที่ยวเอง โดยไม่พึ่งบริษัททัวร์ ก็ได้เห็นความแตกต่างออกไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เกี่ยวกับการแลกเงินไปใช้ที่อินเดีย

ประกอบกับ ย่าเพิ่งไปอินเดียช่วงต้นปี 2559 จึงขอนำข้อมูลและประสบการณ์จริงในภาพรวม เฉพาะส่วนที่มีรายละเอียดปลีกย่อยต่างจากคำแนะนำทั่วๆไป มาบอกเล่ารวมกันไว้ในตอน 2 ดังนี้

·        การแลกเงิน

1.         คำแนะนำจากบริษัททัวร์ส่วนใหญ่แนะกว้างๆแต่เพียงว่า ให้แลกเงินไทยเป็นดอลล่าร์ก่อน แล้วจึงไปแลกเป็นเงินรูปีจากไก๊ด์ท้องถิ่น หรือ แลกกับทางโรงแรมเมื่อไปถึงอินเดีย และ ไม่ควรแลกเงินจากผู้เสนอขายเงินรูปีข้างถนน เพราะอาจได้เงินไม่ครบถ้วนและได้แบงค์ปลอม

2.         บางบริษัทให้รายละเอียดว่า การนำเงินรูปีเข้าหรือออกจากอินเดียเกิน 1,000 รูปี ผิดกฎหมาย แม้ในทางปฏิบัติจริงจะมีการนำเข้าหรือออกเกินจากนั้นตลอดมา

3.         คนรุ่นใหม่ส่วนใหญ่แนะนำให้แลกเงินรูปีไปจากไทยเลย จะได้ตัดปัญหาการไปหาที่แลกเงินเมื่อไปถึงอินเดีย บางคนแนะนำให้ไปแลกที่สนามบินของอินเดียซึ่งมีธนาคารของทางการมาให้บริการรับแลกเงินทั้งขาเข้าและขาออกจากอินเดีย

คำแนะนำจากประสบการณ์จริง

1.         ย่าทำตามที่บริษัททัวร์แนะนำ โดยแลกเป็นเงินดอลล่าร์ไป และหวังจะไปแลกเงินรูปีจากไก๊ด์ท้องถิ่น ผลคือไก๊ด์ไม่มีเงินรูปีมากพอให้ทุกคนแลก

2.         น้องที่ร่วมเดินทางไปด้วย ได้แลกเงินรูปีไปจากไทย โดยแลกได้จากร้านซูบเปอร์ริชสาขาราชดำริ จึงไม่ประสบปัญหาในการหาที่แลกเงิน

3.         จึงขอแนะนำว่า อย่างกลางๆว่า ควรแลกเงินรูปีไปในวงเงินพอสมควร เพื่อจะได้มีเงินรูปีใช้ตามความจำเป็นเบื้องต้นก่อน และจะได้ไม่มีปัญหาทางกฏหมาย  เงินส่วนใหญ่ควรแลกเป็นเงินดอลล่าร์

4.         ควรนำเงินดอลล่าร์ไปแลกกับทางธนาคาร หรือโรงแรม ทันทีที่มีโอกาส จะสะดวกกว่ารอแลกจากไก๊ด์ท้องถิ่น

5.         เมื่อแลกเงินรูปี ควรขอแบงค์ 10 รูปี (ประมาณ 6 บาท) และ 100 รูปี ไว้หลายๆใบ เพื่อใช้ในกรณีจำเป็น คือ

-      ทิปคนทำความสะอาดห้องน้ำ (ส่วนใหญ่จ่ายให้10 รูปี)

-      ทิปเจ้าหน้าที่ยกกระเป๋าของทางโรงแรม (ส่วนใหญ่จ่ายให้ 30 รูปี หรือ 20 บาท หรือ 1 ดอลล่าร์)  ทางทัวร์ให้ข้อมูลว่า ปกติการเข้าห้องน้ำสาธารณะไม่จำเป็นต้องจ่ายเงิน และ การยกกระเป๋าทางทัวร์ก็ให้ทิปเจ้าหน้าที่อยู่แล้ว แต่ในทางปฏิบัติคนท้องถิ่นมักจะถือโอกาสขอเงินค่าทิปเล็กๆน้อยๆจากชาวต่างชาติ หากยังไม่ได้ก็มักจะตื๊อ ให้เสียเวลาและอารมณ์  ดังนั้น ถ้ามีเศษเงินพอแบ่งปันให้ได้ ก็จะได้ไม่ต้องรำคาญใจในวัฒนธรรมแบบนี้

-      ชำระค่านำกล้องถ่ายรูปเข้าบริเวณพุทธคยา (ปัจจุบันปรับราคาขึ้นเป็น100 รูปีแล้ว)

6.         หากไม่สะดวกในการแลกเงินย่อยๆ คนท้องถิ่นในเมืองที่มีสังเวชนียสถาน ก็ยินดีรับเงินไทยเป็นค่าทิป คือ ทิปครั้งละ 20 บาท คนท้องถิ่นไม่รับเหรียญ เนื่องจากนำไปแลกเป็นเงินรูปีไม่ได้

7.         นอกจากนี้ ร้านขายของในโรงแรมหลายแห่งก็เต็มใจรับเงินไทย

  

·        ยา  คำแนะนำส่วนใหญ่เขียนไว้กว้างๆว่าให้เตรียมยาที่ใช้ประจำตัวไปด้วย

คำแนะนำจากประสบการณ์จริง

1.   ผู้เดินทางหลายคนนำไปเฉพาะยาที่จำเป็นจริงๆสำหรับตัวเองเท่านั้น  แต่ลืมนึกถึงยาทั่วๆไป เช่น ยาลดไข้ ยาแก้ท้องเสีย (ทั้งท้องเสียทั่วไป และ ท้องเสียแบบติดเชื้อ ) ยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียกรณีเจ็บคอ ยาลดน้ำมูก ยาละลายเสมหะ ยาแก้ไอ ยาแก้แพ้ ยาแก้เมารถ ฯลฯ

2.   ประสบการณ์จริงจากการเดินทางครั้งนี้ คือ มีคนเจ็บคอ มีคนมีเสมหะ มีคนไอ มีคนท้องเสีย และมีคนเมารถ ครบทุกกรณี และบางคนไม่ได้เตรียมยาดังกล่าวไปด้วย เนื่องจากเมื่ออยู่เมืองไทย ตามปรกติไม่เคยมีอาการดังที่ว่ามาเลย

3.  ดังนั้น ผู้เดินทางทุกคนจึงควรเตรียมยาสามัญที่เหมาะสมสำหรับตัวเอง เพื่อใช้ในกรณีท้องเสีย เป็นหวัด ไอแห้งๆ ไอแบบมีเสมหะ ฯลฯ ไปด้วย เนื่องจาก อาหารอินเดีย ฝุ่นละอองอินเดีย และถนนขรุขระแบบอินเดีย อาจจะเป็นสาเหตุให้ท่านไม่สบายจนหมดสนุกในการเดินทาง

 

·        หน้ากากปิดจมูก  บริษัททัวร์ทั่วไปมักไม่กล่าวถึงเรื่องนี้

 
              คำแนะนำจากประสบการณ์จริง ควรเตรียมหน้ากากปิดจมูกไปด้วยเพื่อ

1.   ใช้ป้องกันกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ ในกรณีเข้าห้องน้ำ หรือ เดินผ่านบริเวณที่ไม่สะอาด

2.   ใช้ป้องกันการรับเชื้อโรคที่ไม่พึงประสงค์จากเพื่อนร่วมเดินทางที่ไอหรือจามบ่อยๆ ในกรณีที่จำเป็นต้องนั่งใกล้กันในรถ หรือ ในเครื่องบิน

3.   ใช้ให้ความอบอุ่นแก่จมูกในกรณีอากาศเย็นจัด ย่ามีปัญหาเกี่ยวกับโพรงจมูก เมื่อเจออากาศเย็นจัดมักจะมีน้ำมูกใสๆทำความรำคาญให้มาก เมื่อทดลองใช้หน้ากากปิดจมูกให้อบอุ่น พบว่าช่วยป้องกันอาการน้ำมูกไหลได้ดีมาก

 

·        หมวกไหมพรม   คำแนะนำทั่วไปจะเน้นในเรื่องเสื้อกันหนาว ผ้าคลุมไหล่ หมวก และร่ม เพื่อกันหนาวและกันร้อน

คำแนะนำจากประสบการณ์จริง

   ย่าไปอินเดียหน้าหนาว และนั่งรถปรับอากาศ ซึ่งส่วนใหญ่ยังไม่สามารถปรับระดับความเย็นของเครื่องปรับอากาศได้ แม้จะปิดช่องลมเหนือหัวทุกช่องแล้วก็ตาม ก็ยังมีรูเล็กๆมากมายที่ลมเย็นสามารถผ่านมาเป่ากระหม่อมของเราได้ตลอดเวลา ลมนี้เย็นขนาดที่ว่าหมวก(ฮู้ด) ซึ่งติดมากับเสื้อกันหนาวก็ยังสู้ไม่ไหว แต่ย่าสังเกตว่าเพื่อนร่วมเดินทางที่สวมหมวกไหมพรมไม่มีท่าทีเดือดร้อนจากลมแอร์ที่หนาวเย็นเหมือนคนอื่นๆเลย จึงอยากแนะนำให้เตรียมหมวกไหมพรมหนาๆ เพื่อเอาไว้สู้ลมเย็นๆจากแอร์ หรือลมหนาวทั่วๆไปด้วย

 

·        การปลดทุกข์ของผู้หญิง  คำแนะนำทั่วไปแนะให้ผู้หญิงเตรียมผ้าถุงหรือร่มไปใช้ในกรณีที่จำเป็นต้องปลดทุกข์ในท้องทุ่ง เมื่อไม่มีห้องสุขาระหว่างการเดินทางไกล

คำแนะนำจากประสบการณ์จริง

1.   การนำผ้าผืนใหญ่ไปปิดกั้นระหว่างปลดทุกข์ โดยผลัดกันถือ ได้ผลดี สะดวก และรวดเร็วกว่าการนุ่งผ้าถุง หรือใช้ร่ม

2.   เสื้อคลุมกันหนาวตัวใหญ่ หรือ เสื้อแบบแขกที่ยาวคลุมสะโพก จะช่วยปกปิดได้ดีพอๆกับผ้าผืนใหญ่ และคล่องตัวมากกว่า เพราะไม่ต้องพกพาและไม่ต้องอาศัยคนอื่น

3.   ในทางปฏิบัติจริงเท่าที่เห็น เมื่อสนิทกันมากขึ้นแล้ว แต่ละคนก็ต่างสามารถปลดทุกข์ได้อย่างอิสระในที่ที่ชอบๆได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีการปิดกั้นเป็นพิเศษแต่อย่างใด

4.   การนุ่งกางเกงผ้าอ้อม ช่วยรองรับความทุกข์และคลายกังวลในกรณีจำเป็นฉุกเฉิน แต่รถยังไม่สามารถหาที่เหมาะสมให้ปลดทุกข์ได้

 

·        ตัวช่วยที่ทันสมัยสำหรับผู้หญิง  ย่าเพิ่งทราบก่อนการเดินทางไม่นานว่าปัจจุบัน มีการผลิตอุปกรณ์ช่วยให้ผู้หญิงยืนปัสสาวะได้เช่นเดียวกับผู้ชาย เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการติดเชื้อ กรณีไปนั่งปัสสาวะในสถานที่ที่ไม่สะอาด รวมทั้งช่วยแก้ปัญหาของผู้ใหญ่หรือคนอ้วนที่นั่งยองๆ ได้ลำบาก แต่ย่ายังไม่มีโอกาสซื้อมาทดลองใช้ จึงขอนำเรื่องนี้มาแจ้งให้ทราบ  จะได้เป็นทางเลือกในการพิจารณานำอุปกรณ์สมัยใหม่ มาใช้ให้เหมาะสมกับตัวเอง หรือญาติผู้ใหญ่ ตัวอย่างตามรูปข้างล่าง

 
 
 
              อย่างไรก็ตาม จากการสอบถามผู้สูงวัย ที่เดินทางไปอินเดียบ่อยๆ
              รวมทั้งไก๊ด์วัยสี่สิบต้นๆ ไม่มีใครสนใจใช้เลย ทุกคน (และย่าด้วย)
              ยังสนุกกับวิธีการเดิมๆตามที่เล่าไปแล้ว
 
.......................


Edited by yanid - 04 Feb 2016 at 10:33

Post Options Edit Diary   Quote yanid Quote wrote: 26 Jan 2016 at 17:36DiaryLove.com
Post Comment (Register User Only)
diary : yanid
ชมสามอุทยานประวัติศาสตร์มรดกโลก( 4/4) [1/119]
ชมสามอุทยานประวัติศาสตร์มรดกโลก (3/4) [2/120]
ชมสามอุทยานประวัติศาสตร์มรดกโลก (2/4) [1/90]
ชมสามอุทยานประวัติศาสตร์มรดกโลก (1/4) [1/141]
ภาพ ‘หยดพระเสโท ’ [0/126]
นกกินปลีอกเหลืองที่บ้านเราปี 2559 (ตอนสอง) [1/233]
ทำความรู้จักกับ “ปีกสวย พันสี...ที่ภูพิงค์” [0/160]
ทำความรู้จักกับ "ติโต" [0/98]
พุทธธรรมในคำสอนของ 'พ่อ' [1/188]
นกกินปลีอกเหลืองที่บ้านเรา ปี 59 [0/238]
กรุงเวียนนา...เดินๆๆเพลิดเพลินใจ [0/85]
พระราชวัง Schonbrunn –กรุงเวียนนา [0/96]
สาระสำคัญของแก่นพุทธศาสน์ ตอนที่ 4/4 [0/106]
สาระสำคัญของแก่นพุทธศาสน์ ตอนที่ 3/4 [0/175]
สาระสำคัญของแก่นพุทธศาสน์ ตอนที่ 2/4 [0/113]
สาระสำคัญของแก่นพุทธศาสน์ ตอนที่1/4 [0/179]
โบสถ์กระดูก ( Ossuary) ที่ Sedlec [0/184]
Prague Castle ..พลาดไม่ได้เมื่อไป Czech Republic [0/154]
แวะ Hluboka ก่อนไป Prague [1/134]
Cesky Krumlov…รักแรกพบ [3/207]
Five Fingers...มีเซอร์ไพรซ์ [3/188]
เหมืองเกลือเก่าแก่ที่สุดในโลก [1/215]
Hallstatt 2016 [4/238]
Konigsee Lake (ทะเลสาบโคนิคซี่ ) [1/273]
แก่นพุทธศาสน์...ความว่าง 2/3 [1/241]
แก่นพุทธศาสน์....สรุปสาระสำคัญ 1/3 [1/486]
ไปอินเดียปี2559(8)-ตอนจบ...เดลี และ อัคระ [1/351]
ไปอินเดียปี2559(7)-สาวัตถี..เมืองเศรษฐีแต่เก่าก่อน [1/392]
ไปอินเดียปี 2559 (6) ลุมพินี..ถิ่นนี้ของเนปาล [3/453]
ไปอินเดียปี 2559(5)- กุสินารา..หมอกหนา เมตตาเด่น [1/326]
ไปอินเดียปี 2559(4)- พาราณสี..ล่องคงคา.. [1/369]
ไปอินเดียปี 2559 (3)- พุทธคยาพลาดไม่ได้ [0/692]
ไปอินเดียปี 2559 (2)-เตรียมรับปัญหา [0/2197]
ไปอินเดียปี 2559 (1)-ไปทำไม [0/379]
ทดลองกล้อง Sony DSC-RX100 IV [0/267]
เที่ยว Glasgow เมืองโก้หรู – สก๊อตแลนด์ [0/746]
เที่ยว เกาะ Skye กับ ปราสาท Eilean Donan แดนวิวสวย [0/303]
เที่ยว Dunkeld เดินเล่นสบายๆ - สก๊อตแลนด์ [0/271]
เที่ยว Blair Castle ปราสาทสีขาว – สก๊อตแลนด์ [1/358]
เที่ยวพระราชวังโฮลี่รู้ด วันฝนโปรย - สก๊อตแลนด์ [0/268]
เที่ยว ปราสาทเอดินเบอระ- สก๊อตแลนด์ [0/284]
ชมชุมชนริมน้ำจันทบูร [1/524]
สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ กับ โครงการสวนกลางมหานคร [2/1147]
แวนโก๊ะ และ ภาพวาดที่เชื่อมโยงกับสุขภาพ [2/1516]
แวนโก๊ะ กับ ดอกไม้ [0/2948]
แวน โกะห์ กับ ดอกทานตะวัน [2/11924]
พระนางตารา ( TARA Goddess) [4/757]
เหตุสมควรโกรธ....ไม่มีในโลก [3/205]
อานุภาพและกับดักของวิปัสสนา [2/179]
อานุภาพของสมาธิตามธรรมชาติ [1/153]
วิธีคิดเพื่อละการยึดถือในความมีตัวตน [1/168]
อานุภาพของสมาธิและปัญญา [1/149]
ศีล สมาธิ และ ปัญญา [0/171]
ความยึดมั่นถือมั่น [0/134]
ศีล-ธรรม-การเห็นแจ้งในไตรลักษณ์ [0/146]
หลักพุทธศาสนาขั้นสูงสุด และการเข้าถึง [0/180]
สาระสำคัญของคู่มือมนุษย์ฉบับสมบูรณ์ [0/484]
คู่มือมนุษย์-ใช้เวลา 20 ปี กว่าจะอ่านจบ [0/286]
นกเขาชวาที่บ้านเราปี 2558 [0/319]
เที่ยวเมืองลูบลิยาน่า (Ljubljana)...ก่อนกลับไทย [0/384]
เที่ยวถ้ำโพสตอนย่า....อายุนับล้านปี [0/281]
ไปเบลด(Bled)..เมืองตากอากาศยอดฮิตของSlovenia [0/1040]
เที่ยวซาเกรบ (Zagreb)…เมืองหลวงของโครเอเชีย [0/444]
เที่ยวพลิตวิเซ่ (Plitvice)..น้ำตกๆๆๆ..งามมวากก.. [4/445]
เที่ยวเมืองซาดาร์ (Zadar)...ที่ย่าช้อบชอบ [2/475]
ไปซีบีนิก (Sibenik)คลิกๆๆหน้าคน [2/399]
สบายๆในเมืองสปลิท (Split) [2/806]
เที่ยวเมืองโทรเกียร์ (Trogir) [2/455]
เที่ยวเมือง ดูบรอฟนิก (Dubrovnik) [4/1303]
ปราสาทสัจธรรม ณ 1 พค. 57 [1/642]
สอ เสถบุตร ในมุมมองของภรรยาคนสุดท้าย [1/3552]
ตื่นรู้ที่ภูหลง(ฉบับย่อ) – ตอนจบ [0/444]
ตื่นรู้ที่ภูหลง(ฉบับย่อ) - ตอน6 มองไกล เห็นกว้าง [0/353]
ตื่นรู้ที่ภูหลง(ฉบับย่อ)- ตอน5-เหนือตัวตนพ้นสมมุติ [0/644]
ตื่นรู้ที่ภูหลง (ฉบับย่อ) - ตอน 4.ส่องกระแสธรรม [0/339]
ตื่นรู้ที่ภูหลง(ฉบับย่อ) – ตอน 3 ปลูกสติกลางใจ [2/454]
ตื่นรู้ที่ภูหลง (ฉบับย่อ) – ตอน 2.พ้นบ่วงมาร [2/461]
ตื่นรู้ที่ภูหลง (ฉบับย่อ)-ตอน1 อยู่กับความรู้ตัว [2/621]
กรรมฐาน [6/885]
บวชที่บ้าน – ภาคปฏิบัติ [6/509]
บวชที่บ้าน – ภาคทฤษฎี [10/699]

[ ชมทุกตอน ไดอารี่ ของ yanid ]
[ All yanid diary ]

April 2017
S M T W T F S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30


เขียนไดอารี่ | หน้าแรกปรับแต่งไดเลิฟฯThis page was generated in 0.117 seconds.