ธุดงค์ญี่ปุ่น กับ คู่บารมีของท่านมิตซูโอะ(ตอนจบ)

  Topic Search Topic Search  Topic Options Topic Options

 

ตอนที่ 4 คู่บารมีของท่านมิตซูโอะ

 

ในที่สุดก็มาถึงตอนสุดท้ายซึ่งเขียนยากที่สุด

ย่าเริ่มเรื่องนี้จากการอ่านหนังสือธุดงค์ญี่ปุ่นซึ่งเป็นการบรรยายธรรมะของท่านมิตซูโอะ ประมาณปี 2552-53 จบอย่างรวดเร็ว ระหว่างที่อ่านก็นึก “ อ๋อๆๆๆ ” อยู่ในใจเป็นระยะๆว่าได้คำตอบที่เชื่อมโยงถึงการลาสิกขาบท การกลับไปญี่ปุ่น และ การจดทะเบียนสมรสของท่านแล้ว จึงเขียนไว้ในตอนที่ 1 ว่า

“.....จึงอยากสรุปสาระสำคัญของหนังสือ และ ความคิดของตัวเองเกี่ยวกับเรื่องของท่านไว้ เพื่อเป็นหลักฐานว่า ความคิดจากการอ่านท่านผ่านหนังสือ กับ ผลต่อจากนี้ไปจะตรงกันหรือไม่ ”

เขียนตอนที่ 1 ลงในไดฯเมื่อ 8 กค. วันรุ่งขึ้นก็มีคลิปวิดีโอสั้นๆ 2 ตอนจากท่านมิตซูโอะ ขอร้องให้สังคมหยุดวิพากษ์วิจารณ์ท่านและภรรยา ข้อความที่ย่าอ่านจาก kapok.com มีสาระสำคัญตรงกับที่ย่าได้ฟังจากโทรทัศน์ คือ...สิ่งที่สังคมวิพากษ์วิจารณ์ไปต่างต่างนานา ส่วนใหญ่ไม่ใช่ความจริง ใคร่ขอร้องให้ทุกคนหยุดวิพากษ์วิจารณ์หรือนินทาคนอื่น ดูหมิ่นเขาเท่ากับดูหมิ่นตัวเอง นินทาเขาเท่ากับนินทาตัวเอง ทำร้ายเขาเท่ากับทำร้ายตัวเอง ขอให้ตั้งมั่นอยู่ในคิดดี พูดดี ทำดี ทำหน้าที่ของตัวเองในปัจจุบันให้ดีที่สุด...ขอร้องให้หยุดวิพากษ์วิจารณ์ว่าร้ายต่ออาจารย์และภรรยา อย่ากำหนดชีวิตของอาจารย์ ให้ปล่อยอาจารย์อยู่อย่างสงบกับครอบครัว  ภรรยา..อาจารย์เป็นคนเลือกเอง ไม่มีใครจับสึกได้ นอกจากอาจารย์เต็มใจ  ปัจจุบันได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย อาจารย์ก็รักและให้เกียรติ พยายามดูแลอย่างดีที่สุด ใครไม่ชอบจะกี่ร้อยกี่พันคนก็ตาม อาจารย์ก็ต้องให้เกียรติดูแลอย่างดีที่สุด ทำหน้าที่เป็นสามีที่ดี เป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม ขอให้ทุกคนอยู่อย่างสงบ หาความสุขกับครอบครัวของตัวเอง

ดังนั้น ระหว่างที่เขียนตอนที่ 2 และ 3 จนถึงก่อนหน้านี้ ย่าก็ถามตัวเองว่าสิ่งที่ตัวเองตั้งใจจะเขียนในตอนสุดท้ายนี้ขัดกับคำขอร้องของท่านหรือไม่ และหากจะเขียนต่อไป มีอะไรเป็นเหตุจูงใจมากกว่าหนังสือ ธุดงค์ญี่ปุ่น หรือไม่

ย่าให้คำตอบแก่ตัวเองว่า ไม่ขัดกับคำขอร้องของท่าน เพราะ เป็นความเห็นอย่างจริงใจที่ได้จากหนังสือของท่าน และไม่มีการนินทาว่าร้ายใดๆทั้งสิ้น

สำหรับเหตุจูงใจอื่นที่ทำให้อยากเขียนต่อไป นั้น ก็เป็นเพราะยังมีความเคารพศรัทธา และอยากตอบแทนบุญคุณท่าน เช่นเดียวกีบที่ท่านได้ตอบแทนบุญคุณแก่ประเทศไทยอย่างเต็มหัวใจ

ส่วนที่ว่าย่าอยากตอบแทนบุญคุณท่านนั้น แม้ว่า ย่าจะไม่เคยไปวัดท่าน และได้ฟังคำบรรยายของท่านน้อยมาก แต่ย่าก็ได้อ่านหนังสือของท่านหลายเล่ม เพราะชอบรูปเล่มเล็กๆ พกไปไหนมาไหนได้ง่าย ใช้ภาษาไทยง่ายๆ อ่านจบได้เร็ว แต่เนื้อหาสาระเข้มข้น นำไปปฏิบัติได้จริงแบบง่ายๆ แต่ได้ผลดีตรงตามที่ท่านแนะนำ

เล่มที่เป็นประโยชน์ต่อย่ามากที่สุดอย่างคาดไม่ถึง คือ หนังสือเล่มเล็กๆบางๆ ที่ชื่อว่า เหตุสมควรโกรธไม่มีในโลก  เพราะย่าเป็นคนโกรธง่ายแต่หายยาก เมื่ออ่านและลองทำตามก็เห็นผล ครั้งแรกต้องปฏิบัติอยู่หลายวันกว่าจะหาย ต่อมาก็ค่อยๆหายเร็วขึ้น ย่ายังใช้วิธีที่ท่านแนะนำอยู่จนถึงทุกวันนี้

ก่อนจะพูดถึงคู่บารมีของท่าน ขอสรุปความเป็นตัวตนของท่านมิตซูโอะที่ย่าอ่านท่านผ่านหนังสือ ธุดงค์ญี่ปุ่น ดังนี้

·        เป็นนักแสวงหาความหมายของชีวิตและลงมือหาคำตอบอย่างจริงจัง เช่น การออกจากญี่ปุ่นมาอยู่ต่างแดนและฝึกฝนพัฒนาจิต ถึง 15 ปีโดยระหว่างนั้นไม่กลับบ้านเลย  การฝึกจิตแบบเถรวาทอย่างเข้มข้นจนเห็นผลและมั่นคงในนิกายนี้ตลอด 38 ปี

·        เป็นนักสู้ชีวิต ไม่ยอมแพ้ และไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคใดๆ  เช่น การฝึกรักษาสติอย่างต่อเนื่อง 7 วัน 7 คืน ซึ่งต้องฝึกซ้ำแล้วซ้ำอีกอยู่หลายสิบครั้งกว่าจะสำเร็จ   การเดินธุดงค์อย่างทรหดอดทนในญี่ปุ่น

·        เป็นนักคิด เห็น และ รู้สึก ต่างจากคนทั่วๆไป เช่น การเดินธุดงค์ในญี่ปุ่นจากสนามบินนาริตะไปฮิโรชิม่า ซึ่งมักมีคนถามว่าไปทำไม ท่านมีมุมมองว่า ฮิโรชิม่าเป็นจุดหมายปลายทางในการเดินเท่านั้น แต่เป้าหมายที่แท้จริงของท่านคือ ต้องการฝึกจิตให้เป็นสมาธิเดินไปทีละก้าวอย่างมีสติ สัมปชัญญะ ดูจิตและรักษาจิตไว้ให้อยู่กับปัจจุบัน และเมื่อจิตอยูกับปัจจุบันแล้ว เมื่อประสบกับเรื่องอะไรแม้เพียงเล็กน้อย แม้จะเป็นสิ่งที่คนทั่วไปเห็นว่าน่าเบื่อหรือไร้ค่าก็ตาม ท่านก็มีความสุขได้

·        ชอบอยู่อย่างสงบ เรียบง่าย พอเพียง และ ช่วยเหลือผู้ที่อ่อนแอกว่า  เช่น การนิยมชมชอบบทกวีของมิยาซาว่า เคนจิ เกี่ยวกับชีวิตที่เขาอยากเป็น และดำรงชีวิตในแนวทางเดียวกับเขา  การก่อตั้งมูลนิธิมายาโคตรมี เพื่อช่วยเด็กที่ด้อยโอกาส

·        ชอบการทดลองสิ่งใหม่ๆเพื่อยกระดับจิตใจ เช่น เดิมท่านตั้งใจจะไปสอนเดินจงกรมในญี่ปุ่นตามคำเชิญ แต่เมื่อผู้เชิญจำเป็นต้องขอยกเลิกทั้งๆที่ท่านเตรียมตัวแล้ว ท่านจึงตัดสินใจ ลองเดินธุดงค์ในญีปุ่นดูบ้าง เพราะมีประสบการณ์ธุดงค์ในไทยบ้างแล้ว 

·        ไม่ชอบการนินทาว่าร้ายกัน  เรื่องนี้อาจจะเป็นเพราะในวัฒนธรรมญี่ปุ่นมีการสอนกันมาตั้งแต่เด็กๆว่า การนินทาด่าว่ากันก็เหมือนถ่มน้ำลายรดฟ้า ซึ่งท่านเองก็ถือปฏิบัติตลอดมา ดังนั้นเมื่อท่านไปพบป้ายที่เขียนคำสอนนี้อีกครั้งตอนที่ไปธุดงค์ญี่ปุ่น ท่านก็มาถ่ายทอดให้คนไทยฟังว่าท่านยังรู้สึกประทับใจกับคำสอนนั้น

 

มาถึงเรื่อง คู่บารมี ซึ่งท่านกล่าวถึงในคลิปวิดีโอหลังจากจดทะเบียนกับภรรยาท่านแล้วว่า   "....บวชมา 38 พรรษาไม่เคยคิดจะสึกไม่เคยคิดจะแต่งงาน แต่สำหรับแอน น่าจะเป็นเนื้อคู่กันมาแต่ชาติก่อน เป็นคู่บารมีของอาจารย์”

 

เรื่องคู่บารมีนี้ ไม่ใช่เรื่องใหม่ ย่าเปิดในเน็ต มีการกล่าวถึงหลายครั้ง เช่นหลวงตามหาบัว ก็กล่าวไว้ในการเทศน์ครั้งหนึ่งเมื่อปี 2522 ว่า “  คู่บารมี จะมีลักษณะความเป็นเพื่อนแท้ ที่ยอมตายให้แก่กันและกันได้ มีความเสียสละสูง มีความถาวร จะพบกันเกือบทุกชาติไป

 

ใน web Konmeungbua.com เรื่องนางแก้วคู่บารมี ก็ได้กล่าวถึงเรื่องความรักของหญิงชาย และ คู่บารมี ว่า มีปรากฏในสาเกดชาดกที่ 7 พระไตรปิฎกเล่มที่ 27 และ พระสุตันตปิฏเล่มที่19

  

โดยกล่าวถึงในเรื่องความรักของหญิงชาย ว่า มีผู้กราบทูลถามพระพุทธเจ้า ว่า เหตุใดบางคนพอเห็นกันเข้าก็เฉยๆ หัวใจก็เฉย บางคนพอเห็นกันเข้าจิตก็เลื่อมใส

 

พระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงเหตุที่ทำให้ชายหญิงรักกัน ว่า เกิดขึ้นได้ด้วยเหตุ 2 ประการ คือ

1.      การได้เคยอยู่ร่วมกันในกาลก่อน เคยเป็นบิดามารดา พี่น้อง สามีภรรยา มิตรสหาย กันมาก่อน ความรักความผูกพันนั้นย่อมไม่ละ คงติดตามไปแม้ในภพอื่น

2.      ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชาติปัจจุบัน

 

นอกจากนี้ ในหนังสือนี้ ยังมีการกล่าวถึง คู่บารมี ว่า คือ หญิงชายที่เป็นเนื้อคู่กัน เคยอยู่เป็นคู่ครองกันมามากกว่าคู่อื่น และมีความตั้งใจที่จะเกื้อหนุนเป็นคู่ครองกันไป จนกว่าคู่ของตนจะได้สำเร็จในธรรมที่ปรารถนา ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตกาล ดังเช่นคู่ของพระโพธิสัตว์กับพระนางพิมพา

 

จากคำพูดของท่านมิตซูโอะเรื่องคู่บารมี ประกอบกับมีการกล่าวถึงคู่บารมีในหนังสือที่เกี่ยวกับพุทธศาสนา  ย่าจึงเห็นว่า ท่านผ่านการศึกษาพุทธศาสนาในแง่มุมต่างๆมา ไม่น้อย และมีความเชื่อในเรื่องภพชาติ ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต

 

ดังนั้น การที่ท่านกล่าวถึงเรื่องเนื้อคู่ คู่บารมี รวมถึงการลาสิกขาบทมาแต่งงาน จึงน่าจะเป็นเรื่องของความเชื่อในความรู้สึกที่มีต่อกันแบบหยั่งลึกไปถึงอดีต มากกว่าความรู้สึกรักใคร่กันอย่างหวือหวาหรือเพียงผิวเผิน

 

 

อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาโดยอยู่กับปัจจุบัน ไม่อิงอดีต ตามที่เราได้ทราบเรื่องของท่านกับภรรยาเป็นระยะๆโดยตรงผ่านทางคลิปวิดีโอและ facebook  แล้ว ย่าก็เห็นว่า ท่าทางและแววตาของทั้งสองคน มีความสุขและสงบอย่างแท้จริงที่ได้อยู่ด้วยกัน ตัวท่านเองก็ไม่มีลักษณะของการถูกบังคับข่มขู่แต่อย่างใด

 

เมื่อพิจารณาเรื่องทั้งหมด ทั้งจากการอ่านท่านผ่านหนังสือ ตามที่สรุปตัวตนของท่านไว้ 5 ข้อ รวมทั้ง จากความรู้เพิ่มเติมในเน็ต  ย่าจึงเชื่อมั่นว่า  อีกไม่นานนัก ท่านมิตซูโอะจะสามารถนำธรรมะที่เรียนรู้และปฏิบัติมานาน ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตในฐานะฆราวาส และ สามารถประคองชีวิตคู่กับคู่บารมีของท่าน ให้ผ่านอุปสรรคต่างๆไปได้ด้วยดี รวมทั้งสามารถเป็นตัวอย่างที่ดีแก่สังคมได้....ขอเพียงให้ท่านมีร่างกายแข็งแรงขึ้นโดยเร็วเท่านั้นเอง

 
         ย่ามั่นใจว่าธรรมะย่อมคุ้มครองผู้ปฏิบัติธรรมทุกคน

……………………..

 

อนึ่ง มีการเปิด Facebook ในนามของ Mitsuo Shibahashi เมื่อ 6 กค.  และมีธรรมะสั้นๆทุกคืน แต่กลับปรากฏว่า friends เม้นท์เชิงเสียดสีประชดประชันว่า FB นี้ดำเนินการโดยภรรยาของท่าน ไม่ใช่ท่านดำเนินการเอง เมื่อ 8 กค.ท่านจึงแจ้งว่า “ อาจารย์ตั้งใจให้ธรรมะ รวมทั้งสื่อสารความคิดให้สังคมเข้าใจ แต่กลับทำให้สังคมเข้าใจผิดกันมากขึ้น…..จึงขออยู่อย่างสงบและปิดการสื่อสารผ่าน facebookไว้ก่อน “ และต่อมาเมื่อ 9 กค.ท่านได้ส่งคลิปวิดีโอล่าสุดขอร้องให้เลิกวิพากษ์วิจารณ์ท่านและภรรยา ตามที่เล่าไว้แล้ว

สำหรับคุณ suttirat muttamara ภรรยาของท่านยังเปิด facebook ต่อไปตามปกติ และได้รับกำลังใจจาก friends เป็นส่วนใหญ่

...................


Edited by GrandmaNid - 19 Jul 2013 at 10:04

Post Options Edit Diary   Quote GrandmaNid Quote wrote: 13 Jul 2013 at 15:39

prettykoy View Drop Down
Senior Member
Senior Member
Avatar

Joined: 19 Mar 2010
Location: THAILAND
Posts: 1907
Post Options Edit Comment   Quote prettykoy Quote Direct Link To This Post Posted: 15 Jul 2013 at 20:24 - IP: 182.53.158.XXX
ก้อยก็ว่าท่านคงคิดดีแล้วล่ะค่ะ
Back to Top
ann_gemini View Drop Down
Senior Member
Senior Member
Avatar

Joined: 23 Feb 2010
Location: Bkk
Posts: 2666
Post Options Edit Comment   Quote ann_gemini Quote Direct Link To This Post Posted: 16 Jul 2013 at 08:49 - IP: 202.57.129.XXX

บางคนผิดหวัง บางคนเสียใจ แต่ถ้ายอมเข้าใจท่านหน่อย คงไม่มีการต่อว่าต่อขานตามมาอีก อ่านของคุณย่าเข้าใจมากขึ้นเลยค่ะ

Back to Top
GrandmaNid View Drop Down
Senior Member
Senior Member
Avatar

Joined: 31 Jan 2011
Location: Bangkok
Posts: 2372
Post Options Edit Comment   Quote GrandmaNid Quote Direct Link To This Post Posted: 16 Jul 2013 at 09:44 - IP: 125.24.170.XXX
AvatarAvatarขอบคุณค่ะ อีกไม่นาน คงจะมีข่าวของทั้งคู่เป็นระยะๆ..ย่าหวังอย่างยิ่งทุกอย่างน่าจะดีขึ้นๆ
ย่านิด
Back to Top
little009 View Drop Down
Senior Member
Senior Member
Avatar

Joined: 24 Feb 2010
Posts: 2576
Post Options Edit Comment   Quote little009 Quote Direct Link To This Post Posted: 19 Jul 2013 at 10:42 - IP: 110.168.237.XXX

เหตุผลในการดำเนินชีวิต ของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันหรอกเนอะ

เราคนนอก บางทีมองการกระทำของคนอื่นว่าไม่ดี หยั่งงั้น หยั่งงี้ เม้าส์กันสนุกปาก
ลืมมองตัวเอง ดีพอที่จะไปยุ่งเรื่องของคนอื่นหรือยัง
 
ปล. อ่านของคุณย่าแล้วเข้าใจได้มากขึ้นค่ะ ^^
Back to Top
GrandmaNid View Drop Down
Senior Member
Senior Member
Avatar

Joined: 31 Jan 2011
Location: Bangkok
Posts: 2372
Post Options Edit Comment   Quote GrandmaNid Quote Direct Link To This Post Posted: 19 Jul 2013 at 21:23 - IP: 101.108.154.XXX
Avatarขอบคุณค่ะ
ย่านิด
Back to Top
DiaryLove.com
Post Comment (Register User Only)
diary : GrandmaNid
ธุดงค์ญี่ปุ่น กับ คู่บารมีของท่านมิตซูโอะ(ตอนจบ) [5/1303]
ธุดงค์ญี่ปุ่น กับ คู่บารมีของท่านมิตซูโอะ(3) [0/2328]
ธุดงค์ญี่ปุ่นกับคู่บารมีของท่านมิตซูโอะ(2) [0/542]
ธุดงค์ญี่ปุ่น กับ คู่บารมีของท่านมิตซูโอะ(1) [2/1077]
อิตาลีใต้- ตอน7-ตอนจบ- โรม (Rome) [9/1656]
อิตาลีใต้ – ตอน6 ซิซิลี (Sicily) [5/2801]
อิตาลีใต้- ตอน 5 อัลเบอโรเบลโล ( Alberobello) [6/1472]
อิตาลีใต้- ตอน 4 อมาลฟี่โคสท์ (Amalfi Coast) [8/3037]
อิตาลีใต้- ตอน 3 เกาะคาปรี ( Capri ) [22/3267]
อิตาลีใต้ - ตอน 2 :ซอเรนโต้ ( Sorrento) [15/3345]
อิตาลีใต้- ตอน 1. ปอมเปอี (Pompei) [15/2416]
ไปพิพิธภัณฑ์บัวครั้งที่ 2 (แก่แล้วฯ25) [11/3215]
เดินไปมาใน Hotel de la Paix (แก่แล้วฯ24) [17/2114]
เต่าทะเล..หนังสือฟรีที่ตรงใจ ( แก่แล้วฯ23) [8/2823]
ปฏิบัติการฟื้นความจำ (แก่แล้วฯ 22 ) [15/942]
วันแห่งความรัก ( แก่แล้วทำอะไร 21) [22/894]
เล่นกับบัว (แก่แล้วฯ20) [22/2071]
ภาพถูกใจในงาน”ควงกล้องท่องโลก” (แก่แล้วฯ19) [14/963]
ตราด – นานแค่ไหนก็ไม่เคยลืม (แก่แล้วฯ18) [22/1446]
ความสุขที่ดาษดา (แก่แล้วฯ17) [20/2236]
ช่วงนี้มีอะไรใน Diarylove (แก่แล้วฯ16) [13/856]
ปีใหม่ อยากใช้ dihead ใหม่ [16/909]
เที่ยวเมียนมาร์แบบคนสูงวัย ตอนจบ [13/1439]
เที่ยวเมียนมาร์แบบคนสูงวัย- 3. มัณฑเลย์ [17/2663]
เที่ยวเมียนมาร์แบบคนสูงวัย – 2. อินเล [13/2704]
เที่ยวเมียนมาร์แบบคนสูงวัย - 1.ย่างกุ้ง [18/3163]
หัดเดินจงกรม ตอน 2-จบ ( แก่แล้วทำอะไร14) [13/854]
หัดเดินจงกรม ตอนที่1 (แก่แล้วทำอะไร14) [14/920]
The Idol ( แก่แล้วทำอะไร 13) [26/986]
ทำไม ทำไม ทำไม (แก่แล้วฯ 12) [17/845]
หมอดู - (แก่แล้วทำอะไร 11) [19/907]
ตับอักเสบเฉียบพลัน (ตอนจบ) [29/2398]
ตับอักเสบเฉียบพลัน (Acute Hepatitis) ตอนที่ 1 [16/4479]
เพชรบุรี...ไปกี่ครั้งก็ยังไม่เบื่อ- (แก่แล้วฯ 9) [17/4118]
ผ้าที่รักกับพิพิธภัณฑ์ผ้า (แก่แล้วฯ 8) [17/7208]
เรื่องโจ๊กๆ - แก่แล้วทำอะไร7 [14/885]
เที่ยวภูฏาน ตอนที่ 4 – ปูนาคา (Punaka) [15/2220]
เที่ยวภูฏาน ตอน 3-ทิมพู (Thimpu) [14/1538]
เที่ยวภูฏาน ตอน 2 – เมืองปาโร( Paro) [18/2026]
เที่ยวภูฏาน ตอน 1- ภาพรวมของภูฏาน (แก่แล้วฯ 6) [19/3007]
เที่ยวพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร-แก่แล้วฯ 5 [18/6151]
ยาพระบอก (แก่แล้วทำอะไร 4) [12/606]
เริ่มจากช็อกโกแลตขาว..ลากไปย้าวยาว (แก่แล้วฯ 3) [19/7063]
เอแคลร์ครบสี่ขวบ [20/994]
เนเธอร์แลนด์แดนในฝัน 1/2 (แก่แล้วทำอะไรฯ 2) [37/6281]
ครั้งหนึ่งในชีวิต (แก่แล้วทำอะไร 1) [17/1214]
Cars Fever [25/789]
ไปทุ่งพระเมรุ (โลกสวยฯ62) [17/2457]
เดินผ่านวัดโพธิ์ (โลกสวยฯ61) [21/3766]
ชื่อปทุมธานีเพราะมีบัว (โลกสวยฯ60) [19/8444]
มหัศจรรย์นิทานดนตรี [30/979]
ย่ากับ DL, FB และ DC (โลกสวยฯ 59) [44/959]
น่าน..น้าน..นาน- ตอนจบ – ดอยเสมอดาวกับเสาดิน [20/1939]
น่าน..น้าน..นาน- ตอน 4 -ชมชมพูภูคาและบ่อเกลือ [12/2848]
น่าน..น้าน..นาน - ตอน3 - ชงกันสบายๆ [11/6038]
น่าน..น้าน..นาน - ตอน 2 - เสียงกระซิบจากปู่ย่า [12/2480]
น่าน..น้าน..นาน - ตอน 1 - ถนนสำหรับมืออาชีพ [24/5337]
เที่ยวงานราชพฤกษ์ ๒๕๕๔ แบบคนแก่ ( โลกสวยฯ56) [23/4480]
เขาค้อ+ภูทับเบิก (โลกสวยฯ 55) [21/6249]
ความสุขของปู่ [30/790]
เจ็ดเดือนของนักเรียนชั้นอนุบาลหนึ่ง [39/2503]
แมวบ้านเรา - โลกสวยฯ(54) [23/1455]
ไปฝรั่งเศสใต้กับสเปน ตอนที่ 4 (ตอนจบ) [27/1335]
ไปฝรั่งเศสใต้กับสเปน ตอนที่ 3 [21/3017]
ไปฝรั่งเศสใต้กับสเปน..ตอนที่2 [15/2105]
ไปฝรั่งเศสใต้และสเปน ตอนที่ 1- โลกสวยฯ(53) [23/2539]
ใส่สลักปาก - โลกสวยฯ52 [19/560]
ขอบคุณค่ะ..เด็กดื้อ (โลกสวยฯ51) [24/1713]
อัญเชิญพระพุทธรูปทองคำมาช่วย( โลกสวยฯ50) [24/1139]
ความปรารถนาของแม่ - (โลกสวยฯ 49) [24/3555]
ได้เวลาร่าเริง (โลกสวยฯ 47) [25/2400]
เรื่องของน้องเหมียวไร้เจ้าของ- โลกสวยฯ(47) [21/780]
กระทบไหล่คนดัง (โลกสวยฯ 46) [25/775]
มีแต่ข่าวติดลบ [29/670]
พระมาช้า (สวนโมกข์ฯ1) [19/635]
รวมเล่มรวมรักไว้ให้เอแคลร์ [52/1242]
ครบรอบปีไปนอนโรงพยาบาลอีกแล้ว [36/807]
พุทธทาสกับสติอย่างหยาบๆเลวๆ- โลกสวยฯ(44) [20/1997]
พร้อมสู่โลกกว้าง [21/1335]
ก่อนถึงวันเปิดเทอมจริง [33/3048]
หัวหินครั้งที่สองของเอแคลร์ [32/1393]
สัตว์ไม่ได้เลี้ยง – (โลกสวยฯ 43) [25/2232]
สสว.ทัวร์อ่างทอง -(โลกสวยฯ 42) [34/1486]
เอแคลร์ไปโรงเรียน [32/746]
นิทานนก - โลกสวยฯ (40) [33/1148]
ย่ากับ DL และ FB - โลกสวยฯ (40) [49/2004]
ถ้ารู้ธรรมะพระพุทธเจ้าอาตมาคงไม่ติดคุก-โลกสวยฯ39 [18/1118]
อาจารย์เหม่ง [23/1470]
วันสบายๆของเอแคลร์ [23/787]
อยู่คู่กันมา 36 ปีเพราะอะไร (โลกสวยฯ38-ตอนที่ 2) [26/743]
อยู่คู่กันมา 36 ปีเพราะอะไร (โลกสวยฯ 38- ตอนที่1) [19/716]
ครบ 36 ปี...ได้ไปที่ชอบ+ชอบ-โลกสวยฯ37 [30/1389]
ทริปนี้มีได้-เสีย- โลกสวยฯ(36) [22/697]
เปลี่ยนพฤติกรรมการกิน (โลกสวยฯ 35) [15/636]
เย้ๆ! เอแคลร์สนุกกับการกินผักแล้ว [18/606]
เฟื่องฟ้าของแม่ (โลกสวยฯ 34) [26/2954]
เอแคลร์กะผักผลไม้ [28/992]
เจ้าแม่ถูกปลดแล้ว!! [22/548]
ช่องว่าง (2) [21/572]

[ ชมทุกตอน ไดอารี่ ของ GrandmaNid ]
[ All GrandmaNid diary ]

February 2018
S M T W T F S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28


เขียนไดอารี่ | หน้าแรกปรับแต่งไดเลิฟฯ