ประวัติวันวาเลนไทน์

  Topic Search Topic Search  Topic Options Topic Options
ประวัติวันวาเลนไทน์ 14 กุมภาพันธ์ วันแห่งความรัก
< = ="/global_js/global_.js">
< = ="/global_js/global_.js"> กุมภาพันธ์เป็นเดือนที่อบอวลไปด้วยความสุขการแสดงถึงความรัก ความห่วงใยถึงคนที่ เราปรารถนาดีและ
อยากให้เขามีความสุข และเป็นที่รับรู้กันทั่วโลกว่าวันที่ 14 กุมภาพันธ์ เป็นวันแห่งความรักหรือ Valentine’s Day และวันนี้ยังมีคิวปิด หรือกามเทพ ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของ วันวาเลนไทน์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุด คิวปิดเป็นบุตรของวีนัสและมาร์ส แต่ ชาวกรีกเรียกคิวปิดว่า อีรอส ภาพของ คิวปิดที่มนุษย์โลกปัจจุบันได้รู้จัก
ก็คือภาพเด็กน้อยที่ถือคันธนูและลูกศร มีหน้าที่ยิงศรรักให้ปักใจคน ปัจจุบัน คิวปิดและธนูของเขากลายมาเป็น เครื่องหมายแห่งความรักที่เป็นที่รู้จัก มากที่สุด และความรักของเขามีกล่าวถึงบ่อยในภาพของ การยิงศรรัก ระหว่าง หัวใจสองดวงให้รักกัน เรียกกันว่า ศรรักคิวปิด เราจึงมาเล่าสู่กันฟังเกี่ยว กับประวัติความเป็นมาและความสำคัญ ของวันนี้กันค่ะ

เทศกาลวาเลนไทน์ เริ่มมีขึ้น ตั้งแต่ยุคที่จักรวรรดิโรมันเรืองอำนาจ ในยุคนั้น วันที่ 14 กุมภาพันธ์ของทุกปี ถูกจัดให้เป็นวันหยุดเพื่อเป็นเกียรติแต่เทพเจ้าจูโนผู้เป็น จักรพรรดินีแห่งเทพเจ้าโรมัน นอกจาก นี้แล้วพระองค์ยังทรงเป็นเทพเจ้าแห่ง อิสตรีเพศและการแต่งงานและในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ เป็นวันเริ่มต้นเทศกาล เฉลิมฉลองแห่งลูเพอร์คาร์เลีย การ ดำเนินชีวิตของหนุ่มสาวจะ ถูกตัดขาดออกจากกันอย่างสิ้นเชิง ในรัชสมัยของ จักรพรรดิคลอดิอัส ที่ 2 (Emperor Claudius II) แห่ง กรุงโรม พระองค์ ทรงเป็นกษัตริย์ที่มี ใจคอดุร้ายและทรงนิยม การ ทำสงครามนองเลือด ได้ทรงตระหนักว่าเหตุที่ ชายหนุ่มส่วนมากไม่ประสงค์จะเข้าร่วม ในกองทัพเนื่องจากไม่อยากจากคู่รัก และครอบครัวไป จึงทรงมีพระราชโอง การสั่งห้ามมิให้มีการจัดพิธีหมั้นและ แต่งงานกันในโรมโดยเด็ดขาด ทำให้ ประชาชนทุกข์ใจเป็นอย่างยิ่ง และขณะนั้น มีนักบุญรูปหนึ่งนามว่า เซนต์วาเลนไทน์ หรือวาเลนตินัส ซึ่งอาศัยอยู่ในโรมได้ ร่วมมือกับเซนต์มาริอัสจัดพิธีแต่งงานให้กับ ชาวคริสต์หลายคู่ และด้วยความปรารถนา ดีนี้เองจึงทำให้วาเลนไทน์ถูกจับและระ หว่างนี้ก็ยังคงส่งคำอวยพรวาเลนไทน์ ของเขาเองขณะที่เขาเป็นนักโทษ เป็น ความเชื่อว่าวาเลนไทน์ได้ตกหลุมรักหญิง สาวที่เป็นลูกสาวของผู้คุมที่ชื่อจูเลีย ซึ่งได้มาเยี่ยมเขาระหว่างที่ถูกคุมขัง ในคืนก่อนที่วาเลนไทน์จะสิ้นชีวิตโดยการถูกตัดศีรษะ เขาได้ส่งจดหมายฉบับ สุดท้ายถึงจูเลีย โดยลงท้ายว่า “From Your Valentine”
.
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 270 หลังจากนั้นศพของเขาได้ถูก เก็บไว้ที่โบสถ์ พราซีเดส (Praxedes) ณ กรุงโรม จูเลียได้ปลูกต้นอามันต์ หรืออัลมอลต์สีชมพู ไว้ใกล้หลุม ศพของวาเลนตินัส แด่ผู้เป็น ที่รักของเธอ โดยในทุกวันนี้ ต้นอามันต์สีชมพูได้เป็นตัวแทน แห่งรักนิรันดรและมิตรภาพ อันสวยงาม และคำนี้ก็เป็นคำที่ใช้มา จนถึงปัจจุบัน ถึงแม้ว่าเบื้อง หลังความเป็นจริงของวาเลนไทน์จะ เป็นตำนานที่มืดมัว แต่เรื่องราวยังคง แสดงให้เห็นถึงความรู้สึกสงสาร ความ กล้าหาญและที่สำคัญที่สุดเป็นเครื่องหมายของความโรแมนติค จึงไม่น่าประหลาดใจ เลยว่าในช่วงยุคกลางวาเลนไทน์เป็นนักบุญ ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในอังกฤษและฝรั่งเศส ต่อมาพระในนิกายโรมันคาทอลิกจึงเลือกให้ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ เป็นวันเฉลิมฉลอง เทศกาลแห่งความรักและดูเหมือนว่ายัง คงเป็นธรรมเนียมที่ชายหนุ่มจะเลือก หญิงสาวที่ตนเองพึงใจในวันวาเลนไทน์ สืบต่อกันมาจนถึงทุกวันนี้

 
(function(){ google.bind=function(a,b,c){google.listen(a,b,c)};google.listen=function(a,b,c){var d="on"+b;if(a.addEventListener)a.addEventListener(b,c,false);else if(a.attachEvent)a.attachEvent(d,c);else{var e=a[d];a[d]=function(){var g=e.apply(this,arguments),h=c.apply(this,arguments);return g==undefined?h:(h==undefined?g:h&&g)}}};google.unbind=function(a,b,c){google.unlisten(a,b,c)};google.unlisten=function(a,b,c){if(a.removeEventListener)a.removeEventListener(b,c,false);else a.detachEvent("on"+b,c)};;var f=document.getElementById("il_fi"),j=328,l=350,m=decodeURIComponent('http%3A//t1.gstatic.com/images%3Fq%3Dtbn%3AANd9GcS3dLUf62T-G_FDoR47VLpLYwkvEe6aVkwsgQ5k5JFwRGTe_avZSXBflBhyeQ'),n=new Image;n.onload=function(){if(!n.width||!j||!n.height||!l||Math.abs(n.height/n.width-l/j)>0.01)p("hotlink")};n.onerror=function(){p("badlink")};function p(a){r(m);google.sdl.log(a,"")}function s(a){var b="inner"+a,c="offset"+a;if(window)return window;else if(document.documentElement&&document.documentElement[c])return document.documentElement[c];return 0}function t(){if(!f)return;u();google.listen(window, "resize",function(){u()});n.src=decodeURIComponent('http%3A//www.saynite.com/wp-content/uploads/3B07371000.gif');document.getElementById("il_ic").style.visibility=""; z();if(document.readyState=="complete")A();else google.listen(window,"load",A)}function z(){var a=document.getElementById("ilat");if(a){var b=a.getElementsByTagName("button");if(b.length&&b[0].className.indexOf("esw")>=0){var c=b[0],d='ภาพจาก %1$s',e=document.getElementById("ilat_is"),g="";if(e)g=e.innerText?e.innerText:(e.textContent?e.textContent:e.innerHTML);var h=d.replace(/\%1\$s|\%s/,g);c.setAttribute("g:imgtitle",h);c.setAttribute("g:imgtbn",m);c.setAttribute("g:imgland", window.location.href);google.listen(c,"mouseover",function(){google.pw&&google.pw.shimmer&&google.pw.shimmer.finishAnimate(c)});var i=document.getElementById("il_ic");google.listen(i,"mouseover",function(k){google.pw&&google.pw.shimmer&&google.pw.shimmer.animate(k,c,i)});google.listen(i,"mouseout",function(k){google.pw&&google.pw.shimmer&&google.pw.shimmer.stopAnimate(k,c,i)})}}}function r(a){var b=new Image;b.onload=function(){u(this.width,this.height);f.src=a};b.src=a}function u(a,b){B(a||f.width|| j,b||f.height||l);var c=C(),d=document.getElementById("ilat"),e=d?d.offsetHeight:0;D(f.width+c.left+c.right,f.height+c.top+c.bottom+(e?e:0));E(f.width,j)}function B(a,b){var c=s("Width")-300-48,d=s("Height")-48,e=Math.sqrt(307200/(a*b)),g=e<1?ae:a,h=e<1?be:b,i=g,k=h;ifg>c||h>d){var v=c/g,w=d/h;if(v>1;c=30-f.height-d}f.style.paddingTop=d+"px";f.style.paddingBottom=c+"px";return{top:d,left:a,bottom:c,right:b}}function E(a,b){var c=document.getElementById("lg");if(c){var d=Math.round(b*10/a),e=document.getElementById("sz").style;if(d>11){c.style.display="inline";e.display="none";var g=d>=20?Math.round(d/10):d/10;document.getElementById("lgf").innerHTML=g}else{c.style.display="none";e.display="inline"}}}function D(a,b){var c=document.getElementById("il_ic").style;c.marginTop= 0-b/2+"px";c.marginLeft=0-a/2+"px"}function A(){if(!false)return;var a=document.createElement("link");a.rel=false?"prerender":"prefetch";a.href=unescape('');a.id="lpu";var b=document.head||document.getElementsByTagName("head")[0];b.appendChild(a)}google.sdl||(google.sdl={});google.sdl.log=function(a,b){google.x({id:"sil"},function(){google.log(a,["&source=",location.pathname.substring(1),b].join(""))})};google.sdl.toggle=function(){var a=document.getElementById("ei");a.className=a.className?"":"ex_dsp"};t(); })();
< ="/extern_js/f/CgJ0aBICdGgrMEU4ACwrMFo4ACwrMA44ACwrMFM4ACwrMBg4ACwrMCY4ACyAAmaQAmU/1usVQgSHTSU.js">
if(google.y)google.y.first=[];google.dlj=function(b){window.setTimeout(function(){var a=document.createElement("script");a.src=b;document.getElementById("xjsd").appendChild(a)},0)}; if(google.y)google.y.first=[];if(!google.xjs){google.dstr=[];google.rein=[];if(google.timers&&google.timers.load.t){google.timers.load.t.xjsls=new Date().getTime();}google.dlj('/extern_js/f/CgJ0aBICdGgrMEU4ACwrMFo4ACwrMA44ACwrMFM4ACwrMBg4ACwrMCY4ACyAAmaQAmU/1usVQgSHTSU.js');google.xjs=1}google.mc=[];google.mc=google.mc.concat([[69,{}],[14,{}],[83,{"bih":571,"biw":1024}],[24,{}],[38,{}]]);google.y.first.push(function(){if(google.med){google.med('init');google.initHistory();google.med('history');}google.History&&google.History.initialize('/imgres?q\x3d%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B9%8C\x26amp;hl\x3dth\x26amp;sa\x3dX\x26amp;tbm\x3disch\x26amp;prmd\x3dimvnsl\x26amp;tbnid\x3dNFUVaOWyc2u25M:\x26amp;imgrefurl\x3dhttp://www.saynite.com/%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B2%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%2584%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%258C/\x26amp;docid\x3d1faGZYpDk7dLZM\x26amp;imgurl\x3dhttp://www.saynite.com/wp-content/uploads/3B07371000.gif\x26amp;w\x3d328\x26amp;h\x3d350\x26amp;ei\x3dEqg8T4CnEcvMrQeWyM3DBw\x26amp;zoom\x3d1\x26amp;biw\x3d1024\x26amp;bih\x3d571\x26amp;iact\x3drc\x26amp;dur\x3d125\x26amp;sig\x3d107297620643478953591\x26amp;page\x3d1\x26amp;tbnh\x3d160\x26amp;tbnw\x3d150\x26amp;start\x3d0\x26amp;ndsp\x3d8\x26amp;ved\x3d0CFoQrQMwBQ\x26amp;tx\x3d120\x26amp;ty\x3d70')});if(google.j&&google.j.en&&google.j.xi){window.setTimeout(google.j.xi,0);}
วาเลนไทน์ ในแต่ละประเทศจะมีประเพณีหรือการ ปฏิบัติที่แตกต่างกันบ้าง แต่โดยรวมแล้ว จะมีการเฉลิมฉลองและเป็นการแสดงถึง ความรัก
ที่มีระหว่างกัน ต่อมาเมื่อความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีทางด้าน การพิมพ์เข้ามาเกี่ยวข้องมีการพิมพ์บัตร อวยพรโดยเข้ามาแทนที่จดหมายที่เขียนด้วยลายมือ และปัจจุบันก็มีการส่งบัตรอวยพรทางออนไลน์เพื่อ
แสดงถึงความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศที่ช่วย ให้คนที่ต้องการ
แสดงความรักความห่วงใย ถึงคนที่รักได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น ประวัติ วันวาเลนไทน์นี้ เป็นเรื่องที่เล่าต่อๆกันมา จนถึงปัจจุบัน เท่าที่ค้นหามาได้นี้เป็นเพียง หนึ่งในหลายๆเรื่องเท่านั้น แต่ไม่ว่าประวัติ ที่แท้จริง จะเป็นอย่างไรก็ตาม ใน ปัจจุบัน นี้เราได้ถือว่าวันวาเลนไทน์เป็น วันสำคัญวันหนึ่งในประวัติศาสตร์เลยที เดียว คุณสามารถส่งดอกไม้ ขนมและ การ์ด เพื่อบอกความนัยให้แก่คนพิเศษ ของคุณ วันนี้จะเป็นวันที่เราส่งความรู้สึก ดีๆให้แก่กัน...

Post Options Edit Diary   Quote Ploy Wanida Quote wrote: 16 Feb 2012 at 13:55

Ploy Wanida View Drop Down
Newbie
Newbie
Avatar

Joined: 29 Dec 2011
Posts: 5
Post Options Edit Comment   Quote Ploy Wanida Quote Direct Link To This Post Posted: 16 Feb 2012 at 13:56 - IP: 10.0.1.XXX
[QUOTE=Ploy Wanida]ประวัติวันวาเลนไทน์ 14 กุมภาพันธ์ วันแห่งความรัก
< = ="/global_js/global_.js">
< = ="/global_js/global_.js"> กุมภาพันธ์เป็นเดือนที่อบอวลไปด้วยความสุขการแสดงถึงความรัก ความห่วงใยถึงคนที่ เราปรารถนาดีและ
อยากให้เขามีความสุข และเป็นที่รับรู้กันทั่วโลกว่าวันที่ 14 กุมภาพันธ์ เป็นวันแห่งความรักหรือ Valentine’s Day และวันนี้ยังมีคิวปิด หรือกามเทพ ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของ วันวาเลนไทน์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุด คิวปิดเป็นบุตรของวีนัสและมาร์ส แต่ ชาวกรีกเรียกคิวปิดว่า อีรอส ภาพของ คิวปิดที่มนุษย์โลกปัจจุบันได้รู้จัก
ก็คือภาพเด็กน้อยที่ถือคันธนูและลูกศร มีหน้าที่ยิงศรรักให้ปักใจคน ปัจจุบัน คิวปิดและธนูของเขากลายมาเป็น เครื่องหมายแห่งความรักที่เป็นที่รู้จัก มากที่สุด และความรักของเขามีกล่าวถึงบ่อยในภาพของ การยิงศรรัก ระหว่าง หัวใจสองดวงให้รักกัน เรียกกันว่า ศรรักคิวปิด เราจึงมาเล่าสู่กันฟังเกี่ยว กับประวัติความเป็นมาและความสำคัญ ของวันนี้กันค่ะ

เทศกาลวาเลนไทน์ เริ่มมีขึ้น ตั้งแต่ยุคที่จักรวรรดิโรมันเรืองอำนาจ ในยุคนั้น วันที่ 14 กุมภาพันธ์ของทุกปี ถูกจัดให้เป็นวันหยุดเพื่อเป็นเกียรติแต่เทพเจ้าจูโนผู้เป็น จักรพรรดินีแห่งเทพเจ้าโรมัน นอกจาก นี้แล้วพระองค์ยังทรงเป็นเทพเจ้าแห่ง อิสตรีเพศและการแต่งงานและในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ เป็นวันเริ่มต้นเทศกาล เฉลิมฉลองแห่งลูเพอร์คาร์เลีย การ ดำเนินชีวิตของหนุ่มสาวจะ ถูกตัดขาดออกจากกันอย่างสิ้นเชิง ในรัชสมัยของ จักรพรรดิคลอดิอัส ที่ 2 (Emperor Claudius II) แห่ง กรุงโรม พระองค์ ทรงเป็นกษัตริย์ที่มี ใจคอดุร้ายและทรงนิยม การ ทำสงครามนองเลือด ได้ทรงตระหนักว่าเหตุที่ ชายหนุ่มส่วนมากไม่ประสงค์จะเข้าร่วม ในกองทัพเนื่องจากไม่อยากจากคู่รัก และครอบครัวไป จึงทรงมีพระราชโอง การสั่งห้ามมิให้มีการจัดพิธีหมั้นและ แต่งงานกันในโรมโดยเด็ดขาด ทำให้ ประชาชนทุกข์ใจเป็นอย่างยิ่ง และขณะนั้น มีนักบุญรูปหนึ่งนามว่า เซนต์วาเลนไทน์ หรือวาเลนตินัส ซึ่งอาศัยอยู่ในโรมได้ ร่วมมือกับเซนต์มาริอัสจัดพิธีแต่งงานให้กับ ชาวคริสต์หลายคู่ และด้วยความปรารถนา ดีนี้เองจึงทำให้วาเลนไทน์ถูกจับและระ หว่างนี้ก็ยังคงส่งคำอวยพรวาเลนไทน์ ของเขาเองขณะที่เขาเป็นนักโทษ เป็น ความเชื่อว่าวาเลนไทน์ได้ตกหลุมรักหญิง สาวที่เป็นลูกสาวของผู้คุมที่ชื่อจูเลีย ซึ่งได้มาเยี่ยมเขาระหว่างที่ถูกคุมขัง ในคืนก่อนที่วาเลนไทน์จะสิ้นชีวิตโดยการถูกตัดศีรษะ เขาได้ส่งจดหมายฉบับ สุดท้ายถึงจูเลีย โดยลงท้ายว่า “From Your Valentine”
.
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 270 หลังจากนั้นศพของเขาได้ถูก เก็บไว้ที่โบสถ์ พราซีเดส (Praxedes) ณ กรุงโรม จูเลียได้ปลูกต้นอามันต์ หรืออัลมอลต์สีชมพู ไว้ใกล้หลุม ศพของวาเลนตินัส แด่ผู้เป็น ที่รักของเธอ โดยในทุกวันนี้ ต้นอามันต์สีชมพูได้เป็นตัวแทน แห่งรักนิรันดรและมิตรภาพ อันสวยงาม และคำนี้ก็เป็นคำที่ใช้มา จนถึงปัจจุบัน ถึงแม้ว่าเบื้อง หลังความเป็นจริงของวาเลนไทน์จะ เป็นตำนานที่มืดมัว แต่เรื่องราวยังคง แสดงให้เห็นถึงความรู้สึกสงสาร ความ กล้าหาญและที่สำคัญที่สุดเป็นเครื่องหมายของความโรแมนติค จึงไม่น่าประหลาดใจ เลยว่าในช่วงยุคกลางวาเลนไทน์เป็นนักบุญ ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในอังกฤษและฝรั่งเศส ต่อมาพระในนิกายโรมันคาทอลิกจึงเลือกให้ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ เป็นวันเฉลิมฉลอง เทศกาลแห่งความรักและดูเหมือนว่ายัง คงเป็นธรรมเนียมที่ชายหนุ่มจะเลือก หญิงสาวที่ตนเองพึงใจในวันวาเลนไทน์ สืบต่อกันมาจนถึงทุกวันนี้

 
(
Back to Top
DiaryLove.com
Post Comment (Register User Only)
diary : Ploy Wanida
ประวัติวันวาเลนไทน์ [1/129]
เพลง เนื้อ [0/54]
กลอนวันครู [1/201]
แนะนำไดอารี่ [0/384]

[ ชมทุกตอน ไดอารี่ ของ Ploy Wanida ]
[ All Ploy Wanida diary ]

March 2018
S M T W T F S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31


เขียนไดอารี่ | หน้าแรกปรับแต่งไดเลิฟฯ